Numer 3/2019

okladka 319


Spis treści


3    

Trzeba się liczyć z długim procesem

Rozmowa z dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii doktorem Piotrem Jabłońskim

Wydaje się, że powołanie Rady ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia, składającej się z przedstawicieli osób realizujących szkolenia w nurcie PARPA i Krajowego Biura stanowić będzie najlepszą odpowiedź
na nowe wyzwania


5    

Nie zostaniemy poza systemem

Zasługujemy, by nasz zawód został zapisany jako zawód medyczny – mówi Dorota Reguła, wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w rozmowie z TUiW.


6    

Walka petycjami

Mimo oporu z wielu stron senatorowie przychylili się do tego, aby skierować moją petycję do dalszych prac. Pokazali tym samym, że nasz głos z dołu też się liczy – mówi Bogdan Urban z Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SOCJUS”.


7

Młodzi dorośli współcześnie – nowe wyzwania w terapii uzależnień

Anna Kochanowska

Dorastanie obecnie przypomina precyzyjne ewolucje na podłożu, które nieustannie się zmienia. To proces wymagający z jednej strony szybkiego nabycia specjalistycznych umiejętności, ale też nieustannego procesu dopasowywania się do wciąż zmieniających się warunków.


10    

Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Psychoaktywne dzieci

Maria Agata Jeska

Artykuł został napisany z myślą o propagowaniu profilaktyki pierwotnej w zapobieganiu uzależnieniu od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


15    

Młodzi dorośli w psychoterapii

Zofia Czerwińska

Co działa, a co niekoniecznie w pracy z młodymi dorosłymi? Co może być pomocne, co warto pogłębiać, co zmienić w swojej postawie terapeutycznej?


20    

Młody uzależniony – wyzwanie dla terapeuty?

Katarzyna Czerwonka

Coraz więcej młodych osób w wieku od 18 do 25 lat zgłasza się na terapię. Z tego powodu warto zastanowić się nad tym, kim są, jak z nimi pracować, na co szczególnie zwrócić uwagę.


23    

Młodzi

Joanna Szmurło, Maciej Maksymiuk

Na przestrzeni lat praca z młodym pacjentem w warunkach stacjonarnych ewoluowała. Przez wiele lat skupiała się głównie na dyscyplinowaniu, rozliczaniu, egzekwowaniu. Dziś celem terapii jest zrozumienie, podążanie i akceptacja.


25    

Kierunek – autonomia

Michał Krześniak

W Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od kilkunastu już lat, pod kierownictwem Bogusławy Mazurkiewicz, prowadzona jest terapia uzależnień i współuzależnień w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Teraz powstaje tam również specjalna grupa dla ludzi młodych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.


28    

Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym

Ewa Miturska

Parentyfikacja może być rozpatrywana w kontekście rodziny, w której rodzic cierpi na zaburzenia psychiczne, w tym nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Choroba rodziców mocno wpływa na ich problemy emocjonalne, bezradność, wycofanie i niespełnianie obowiązków rodzicielskich.


31    

Czy przyjemność może być traumą?

Piotr Cholerzyński

„Nauczyliśmy się, że jest ból zbyt ostry, żal zbyt głęboki i ekstaza zbyt podniosła, by nasze ograniczone jaźnie mogły je zarejestrować. Gdy emocje są tak silne, umysł się nimi dławi; a pamięć staje się białą kartką, póki okoliczności znów nie wrócą do codziennej monotonii.” (T. E. Lawrence „Siedem filarów mądrości”.)


35    

Propozycje czytelnicze.


36    

Informacje. Ważne i Ciekawe.