Numer 5/2019

okladka 519


Spis treści


3

Służyć i inspirować

Polityka wobec alkoholu wymaga podejmowania działań, które znajdują się w rękach wielu różnych decydentów, w tym ustawodawcy. To, co mogę robić, to gromadzić dowody naukowe i przekonywać, żeby z nich korzystać
– mówi Katarzyna Łukowska, p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w rozmowie z redakcją TUiW


5

Lekarz i terapeuta – dwie perspektywy

Terapia uzależnień wymaga interdyscyplinarnego podejścia i współpracy całego zespołu, by lepiej określać, jakie są potrzeby osoby decydującej się na podjęcie terapii. Z tego właśnie względu tak istotna jest współpraca z lekarzem psychiatrą, który potrafi odejść od archaicznego modelu medycznego w kierunku podejścia holistycznego
Katarzyna Czerwonka, Kamil Chorążka


8

„Trudno” nie znaczy „bez sensu”

Kiedy myślimy o miejscach, gdzie praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi wydaje się nam trudna, bardzo trudna, a może nawet najtrudniejsza, na jednym z pierwszych miejsc w naszej wyobraźni często pojawia się słowo: więzienie
Michał Kulkowski


11

Turnusy terapeutyczne dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną realizowane w duchu dialogu motywującego

Artykuł przedstawia doświadczenia z prowadzenia innowacyjnych zajęć dla kobiet współuzależnionych w Odwykowo – Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu
Monika Lulińska


14

DSM –5 w praktyce. Kontrola picia – rozumienie
i rozpoznawanie objawów

W poprzedniej części zostało omówione zjawisko głodu alkoholowego jako jednej ze składowych kryterium upośledzenia kontroli według DSM–5. W tej części przedstawione zostanie pojęcie zagadnienie kontroli picia
Robert Modrzyński, Adrianna Jastkowiak–Styła


16

Dopalacze i nowe narkotyki, czyli jak „bawią się” młodzi

Dopalacze są na polskim rynku od nieco ponad dziesięciu lat, zatruwają się nimi corocznie tysiące ludzi, kilkadziesiąt osób umiera. Mamy różne narzędzia, żeby podejmować walkę z tymi substancjami, ale wciąż wiemy o nich zbyt mało. Leczenie jest trudne, dedykowane programy dopiero powstają
Łukasz Niewczas


18

Terapia totalna pacjentów z traumą skumulowaną (cz.2)

Koncepcja skumulowanej traumy została przedstawiona przez Masuda Khana dla opisania niezaspokojonych potrzeb zależności w niemowlęctwie sumujących się i wywierających niszczący wpływ na rozwój. Koncepcja została opisana w poprzednim numerze TUiW. Ta część artykułu poświęcona jest problemom psychoterapii
Agnieszka Duda


20

Superterapeuta

Rozmowa z Marcinem Brysiakiem – pomysłodawcą aplikacji Helping Hand i projektu badawczego dotyczącego zastosowania aplikacji w pomocy osobom uzależnionym od alkoholu


21

Zadłużeniowe tsunami i Wspólnoty Dłużników Anonimowych

Problem osobistego zadłużenia dotyczy w Polsce obecnie około 2,8–3,5 mln osób znajdujących się w rejestrach BIG oraz trudnej do oszacowania liczby osób bliskich, doświadczających tzw. „współzadłużenia”
Roman Pomianowski


24

Szkoła superwizorów

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


25

Z pamiętnika terapeuty programu substytucyjnego

Obserwując ogromny lęk i wyizolowanie pacjentów programów substytucyjnych, zastanawiam się, czy możemy zaoferować im coś więcej...
Urszula Łucka


27

Czego jesteś tak naprawdę w życiu głodny?
– czyli psychoterapeutyczne rozważania o lekkości, otyłości i głodzie

Chcesz tracić, czy zyskiwać? Milton H.Erickson, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, zwracał uwagę na słowa. To, jak o sobie myślisz, i jak się do siebie zwracasz, ma znaczenie
Iwona Woźniakowska i Katarzyna Zaborska


30

O zakupoholizmie, hazardzie i uzależnieniu od internetu

Kilka słów o konferencji „Uzależnienia behawioralne wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości” zorganizowanej przez Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
Małgorzata Kowalcze


32

„Nie musisz się bać”

Minęło dwadzieścia lat funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Dziś do placówki mogą zgłaszać się nie tylko osoby, których dotyka problem nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale również osoby dorosłe z problemem uzależnień behawioralnych
Daria Rajda–Marek


35

Propozycje czytelnicze. Informacje