Używanie substancji psychoaktywnych - badania w oparciu o psychobiologiczny model osobowości Roberta Cloningera
Jan Chodkiewicz
1. Arnau, M., Mondon, S., Santacreu J. (2008). Using the Temperament and Character Inventory (TCI) to Predict Outcome after Inpatient Detoxification during 100 Days of Outpatient Treatment. Alcohol and Alcoholism, 43,5, 583-588.
2. Chakroun, N., Doron, J., Swendsen, J. (2004).  Substance use, affective problems and personality traits: Test of two association models. Encephale,30, 6, 564-569.
3. Chodkiewicz, J. (2007). Zażywanie narkotyków przez młodzież. Znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych. Wychowanie na co dzień. 10-11, 17-21.
4. Chodkiewicz, J. (2010). Nadużywanie alkoholu przez młodych mężczyzn i młode kobiety – znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, 181–188.
5. Chodkiewicz, J (w druku) Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Łódź: UŁ.
6. Chodkiewicz, J.,  Ziółkowski, M., Czarnecki, D. (2009) Związki sytuacji ryzykownych z temperamentemi charakterem w ujęciu Cloningera. Praca niepublikowana
7. Cierpiałkowska, L. Ziarko, M (2010). Psychologia uzależnień: alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
8. Cloninger, R. (1997). A psychobiological model of personality and psychopathology. Journal of Psychosomatic Medicine, 37,2, 91-102.
9. Cloninger, R., Sigvardsson, S., Bohman, M. (2000), Typ I i II alkoholizmu-uaktualnienie badań. W: Typologia alkoholizmu, PARPA, Warszawa, s.50-65.
10. Coton, X, Pinto, E., Reggers, J, Hansenne M, Parent, M., Ansseau M. (2007). Impact of personality on the alcohol withdrawal syndrome intensity: A preliminary study with the Cloninger's model. Encephale, 33, 3, 264-269.
11. Dom, G., Hulsijn, W., Sabbe, B. (2006). Differences in impulsivity and sensation seeking between early- and late-onset alcoholics. Addictive Behaviors, 31,2, 298-308.
12. Galen, L.W., Henderson, M.J., Whitman, R.D. (1997). The utility of novelty seeking, harm avoidance, and expectancy in the prediction of drinking. Addictive Behavior, 22,93-106.
13. Hauser, J., Rybakowski, F., Samochowiec, J., Czerski P. (2003). Wyniki badań genetycznych. W: Hornowska  E. Temperamentalne uwarunkowania zachowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 136-150.
14. Hornowska,  E. (2003), Temperamentalne uwarunkowania zachowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
15. Hornowska, E. (2006).  Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień. W: Cierpiałkowska L. (red.) Oblicza współczesnych uzależnień. Wydawnictwo UAM, Poznań, s.43-73.
16. Kravitz, H.M., Fawcett, J., McGuire, M., Kravitz, G.S., Whitney, M. (1999). Treatment Attrition Among Alcohol-Dependent Men: Is It Related to Novelty Seeking Personality Traits? Journal of Clinical Psychopharmacology, 19,1,51-56.
17. Kronström, K., Salminen, J.K., Hietala, J., Kajander, J., Vahlberg, T., Markkula, J., Rasi-Hakala, H., Karlsson, H. (2011). Personality traits and recovery from major depressive disorder.  Nordic Journal of Psychiatry,  65, 1,  52-57.
18. Le Bon, O., Basiaux, P., Streel, E., Tecco, J., Hanak, C., Hansenne, M., Ansseau, M., Pelc, I., Verbanck, P., Dupont, S. (2004). Personality profile and drug of choice; A multivariate analysis using Cloninger's TCI on heroin addicts, alcoholics, and a random population group. Drug and Alcohol Dependence  73, 2, 175-182.
19. Lukasiewicz, M., Falissard, B., Michel, L., Neveu X., Reynaud, M., Gasquet I. (2010). Prevalence and factors associated with alcohol and drug-related disorders in prison: A French national study.  Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy, 1,2-20.
20. Meszaros, K., Lenzinger, E., Hornik, K., Fureder, T., Willinger, U., Fischer, G., Schonbeck, G., Aschauer, H. (1999). The tridimensional personality questionnaire as a predictor of relapse in detoxified alcohol dependents. Alcoholism, Clinical and Experimental Research 23,3, 483-486.
21. Perez, P.P., Mota, R.G. (2008). Personality differences between subjects with substance addiction and subjects from the general population. Study with TCI-R of clinical cases with matched controls. Adicciones, 20,3,251-261.
22. Samochowiec A., Horodnicki J., Samochowiec J. (2011). Wpływ cech osobowości i polimorfizmów genów DRD4 i 5HTT rodziców na predyspozycje ich synów do uzależnienia się od alkoholu. Psychiatria Polska, 3, 337-347.
23. Sellman, J.D., Mulder, R.T., Sullivan, P.F.,  Joyce, P.R. (1997).  Low persistence predicts relapse in alcohol dependence following treatment. Journal of Studies on Alcohol,   58, 3, 257-263.
24. Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: GWP.
25. Syrek, Sz., Pełka-Wysiecka, J., Kucharska-Mazur, J., Sznabowicz, M., Samochowiec, J. (2007). Różnice w wymiarach osobowości oceniane inwentarzem TCI: Anonimowych Alkoholików, pacjentów hospitalizowanych z rozpoznanym ZZA i grupą kontrolną. Wiadomości Psychiatryczne,10, s.1-16.
26. Willinger, U., Lenzinger, E., Hornik, K., Fischer, G., Schönbeck, G., Aschauer, H.N., Meszaros,  K. (2002). Anxiety as predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients. Alcohol and Alcoholism, 37, 6, 609-612.