Katarzyna Krzykawska, Maciej Pilecki

Uzależnienia w wieku dorastania - czynniki ryzyka i specyfika leczenia

Bibliografia
1. Andersen, A., Due, P., Holstein, B. E., & Iversen, L. (2003). Tracking drinking behaviour from age 15–19 years. Addiction, 98(11), 1505–1511.
2. Armstrong, T. D., & Costello, E. J. (2002). Community studies on adolescent substance use, abuse, or dependence and psychiatric comorbidity. Journal of consulting and clinical psychology, 70(6), 1224.
3. Armstrong, T. D., & Costello, E. J. (2002). Community studies on adolescent substance use, abuse, or dependence and psychiatric comorbidity. Journal of consulting and clinical psychology, 70(6), 1224.
4. Bukstein, O. G., Brent, D. A., & Kaminer, Y. (1989). Comorbidity of substance abuse and other psychiatric disorders in adolescents. Am J Psychiatry, 146(9), 1131–1141.
5. Czabała, J.C. (2010). Czynniki leczące w psychoterapii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
6. Gabbard, G. (2005). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Washington, London: American Psychiatric Press.
7. Grant, B. F., & Dawson, D. A. (1998). Age of onset of drug use and its association with DSM–IV drug abuse and dependence: results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journal of substance abuse, 10(2), 163–173.
8. Harris, J. E., & Chan, S. W. (1999). The continuum of addiction: cigarette smoking in relation to price among Americans aged 15–29. Health Economics,8(1), 81–86.
9. Hovens, J. G., Cantwell, D. P., & Kiriakos, R. (1994). Psychiatric comorbidity in hospitalized adolescent substance abusers. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 33(4), 476–483.
10. Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online – PL.
11. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii & Grupa Pompidou (2007). Młodzież i narkotyki. Terapia i rehabilitacja, Warszawa.
12. Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (2009). Młodzież a substancje psychoaktywne. BS, Warszawa, 11, 29.
13. Miller, W.R., & Rollnick, S. (2010). Wywiad motywujący. Jak przygotowywać ludzi do zmiany, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
14. Modrzejewska, R. (2011). Współwystępowanie objawów depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno–kompulsyjnych traktowanych jako zmienne kategorialne lub dymisjonalne i ich znaczenie jako czynnika ryzyka używania substancji psychoaktywnych. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15. Namysłowska, I. red. (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.
16. Pitkänen, T., Lyyra, A. L., & Pulkkinen, L. (2005). Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow up study from age 8–42 for females and males. Addiction, 100(5), 652–661.
17. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U. z 2014 poz 382.