Marta Jakubiak-Głowacka
Alkohol a seksualność kobiet i mężczyzn

Bibliografia
1. Bancroft, J. (2009). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
2. Beck, A., Wright, F., Newman, C., Liese, B. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Beckman, L., Akerman, K. (2002). Women, alcohol and seksuality. W: Recent developements in alcoholism:  alcoholism and women. Volume 12. An official publication of an American Society of Addiction Medicine. New York: Kluwer Academic Publishers.
4. Boczkowski, K. (2003). Homoseksualizm. Warszawa: PZWL.
5. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia uzależnień: alkoholizm. Warszawa: WAiP.
6. Falandysz, L. (1978). Alkohol a zagadnienia wiktymologii. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
7. Habrat, B. (1998). Organizm w niebezpieczeństwie. Warszawa: PARPA.
8. Hughes, T., Wilsnack, S. (1997). Alkoholowe problemy lesbijek. W: Alkohol a  zdrowie. Kobiety i alkohol. Raport nr 20.
9. Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku Xxi wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10. Jones, BT, Jones BC, Thomas, AP, Piper, J. (2003). Alcohol consumption increases attractiveness ratings of opposite-sex faces. W: Addiction. Nr 98 (8), str: 1069-75.
11. Krzewicki, J., Zdziarski, M. (2007). Rozmowy o uzależnionych kobietach. Stare Juchy: Fundacja „OTUlony w nadzieję.”
12. Lew-Starowicz, Z. (2000). Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL.
13. Lew-Starowicz, Z. (2004). Encyklopedia erotyki. Warszawa: MUZA S.A.
14. Lindenmeyer, L. (2007). Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: GWP.
15. Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
16. Najda, Z. (1998). Co psuje się od alkoholu?. Warszawa: PARPA.
17. Norris, J. (1997). Alkohol a zachowania seksualne kobiet. Oczekiwania i zagrożenia. W: Alkohol a  zdrowie. Kobiety i alkohol. Raport nr 20, str. 66-79.
18. Rodgers, J.E., (1995). Narkotyki i seks. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Profi.
19. Tonda, LH., Wilsnack.SC. (1997). Alkoholowe problemy lesbijek. W: W: Alkohol a  zdrowie. Kobiety i alkohol. Raport nr 20. str. 80-89.
20. Woronowicz, B. (1998). Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: PARPA.
21. Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina/ Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
22. Ziółkowski, M., Augustyńska, B., Budzyński, J. (2006). Płeć a uzależnienie od alkoholu. W: Cierpiałkowska, L. (red.) Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.