Marta Jakubiak-Głowacka
Poza zasadę demokracji, czyli o pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu

Bibliografia
1. Beckman, L.J. Przeszkody w leczeniu alkoholizmu kobiet. W: Kobiety i alkohol. Seria: Alkohol z zdrowie (20). PARPA 1997.
2. Beckman, L.J. Specyfika terapii kobiet z problemami alkoholowymi. W: Kobiety i alkohol. Seria: Alkohol z zdrowie (20). PARPA 1997.
3. Gąsior, K. Typy alkoholizmu u kobiet. W: Alkoholizm i narkomania. Tom 18, nr 1–2, 39–58. 2005.
4. Koczaska–Siedlecka, A. Jak piją Polacy? W: Świat problemów. Nr 12 (215) Grudzień 2010.
5. Lisansky Gomberg, E.S. Czynniki ryzyka picia alkoholu w życiu kobiety. W: Kobiety i alkohol. Seria: Alkohol z zdrowie (20). PARPA 1997.
6. Maciek–Haściło, B. Siła więzi – wykorzystanie teorii relacji z obiektem i teorii więzi w grupowej terapii uzależnień. W: Terapia Uzależnień i Współuzależnienia.
7. Wilsnack, S.C., Wilsnack, R.W., Hiller–Sturmhofel, S. Jak piją kobiety? Epidemiologia picia alkoholu oraz picia problemowego wśród kobiet. W: Kobiety i alkohol. Seria: Alkohol z zdrowie (20). PARPA 1997.
8. Woydyłło, E. Trudni pacjenci – kobiety. W: Terapia Uzależnień i Współuzależnienia. Nr 6/2008 (Rok XI).
9. Woronowicz, B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina/Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
10. Ziółkowski, M., Augustyńska, B., Budzyński, J., Płeć a uzależnienie od alkoholu. W: Cierpiałkowska, L. (red.) Oblicza współczesnych uzależnień. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2006.
11. Rozmowa z mgr Agnieszką Litwą, W: Krzewicki, J., Zdziarski, M. Rozmowy o uzależnionych kobietach. Fundacja OTUlony w nadzieję, Stare Juchy 2007.
12. Rozmowa z dr Anną Basinską, W: Krzewicki, J., Zdziarski, M. Rozmowy o uzależnionych kobietach. Fundacja OTUlony w nadzieję, Stare Juchy 2007.
13. Rozmowa z dr Ewą Woydyłło, W: Krzewicki, J., Zdziarski, M. Rozmowy o uzależnionych kobietach. Fundacja OTUlony w nadzieję, Stare Juchy 2007.
14. Rozmowa z mgr Magdaleną Ilnicką, W: Krzewicki, J., Zdziarski, M. Rozmowy o uzależnionych kobietach. Fundacja OTUlony w nadzieję, Stare Juchy 2007.
15. Hasło „Absynt (obraz Edgara Degasa)” na stronie https://pl.wikipedia.org