Bibliografia
1. Benton S.A. Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej. Łódź. Wydawnictwo Feeria; 2015
2. Knapp C. Picie. Opowieść o miłości. Warszawa. PWN; 2012
3. Woronowicz B.T. Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań. Wydawnictwo Media Rodzina; 2009
4. Moss H.B., Chen C.M. Yi H. Subtypes of alcohol dependence in a nationally representive sample. Drug and Alcohol Dependence, 2007; 91 (2–3): 149–158
5. Daeepen J.B., Smith T.L., Schuckit M.A. How would you label your own drinking pattern overall? An evaluation of answer provided by high– functioning middle aged men. Acohol and Alcoholism, 1999; 34 (5): 767–772
6. Research raport SAMHSA w: www.samhsa.gov
7. Research raport: www.niaaa.nih.gov
8. Berget T. Alcohol abuse in medical school. Journal pf the American Medical Association, 1987; 258 (9): 1173–1185
9. Clark D.C., Eckenfels E.J., Daougherty S.R., Fawcett J. Alcohol use patterns through medical school. Journal of the American Medical Association, 1997; 257 (21): 2921–2926
10. Ames G., Cunradi C. Alcohol use and preventing alcohol–related problems among young adults in the military. Alcohol Research and Health, 2004; 28 (4): 252–257
11. Bętkowska–Korpała B. (red.) Uzależnienia w praktyce klinicznej. Warszawa. PARPA; 2009
12. Woronowicz B. T. Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Poznań. Wydawnictwo Media Rodzina; 2009
13. DiClemente C. Addiction and change: how addictions develop and addict people recover. New York. Guilford Press; 2003
14. Hamill P. A drinking life. New York. Litlle Brown; 1994
15. Jersild D. Happy hours: alcohol in women’s life. New York. Perenial; 2001
16. Bissell L., Haberman P.W. Alcoholism in the Professions. New York. Oxford University Press; 1984
17. Nace E.P. Achievement and addiction. A guide to treatment of professionals. New York. Brunner Mazel INC; 2009
18. Benton S.A. Physicians may be included in the ranks of high–functioning alcoholics. Medical Society, 2009; 4: 120–124
19. Resarch raport www.highfunctioningalcoholic.com
20. Kenna G.A., Lewis D.C. Risk factors for alcohol and other drug use by healthcare professional. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 2008; 3: 3–6
21. Leonard K.E., Howard T.B. Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. Warszawa. PARPA; 2009
22. Caligor E., Kernberg O.F. Clarkin J.F. Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu. Warszawa. PTPP; 2017
23. Miller P.M. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa. Wydawnictwo UW; 2013
24. Chodkiewicz J. Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2012
25. Beck A.T., Wright F.D., Newman C.F., Liese B.S. Terapia poznawcza uzależnień. Kraków. Wydawnictwo UJ; 2007
26. Millon T., Davis R. Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa. IPZ; 2005
27. Mellibruda J., Sobolewska – Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa. IPZ; 2006
28. Goldstein A.P., Martens B.K. Trwała zmiana. Warszawa. Instytut Amity; 2008