Bibliografia
1. Beck, A.T., Wright, F.D., Liese, B.S. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: WydawnictwoUniwesytetu Jagiellońskiego.
2. Beck, J.S. (2012). Terapia Poznawczo-Behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwesytetu Jagiellońskiego
3. Berking, M., Margraf, M., Ebert, D. (2011). Deficits in Emotion-Regulation Skills Predict Alcohol Use During and After Cognitive-Behavioral Therapy for Alcohol Dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(3), 307 – 318.
4. Berking, M., Margraf, M., Ebert, D., Wupperman, P., Hofmann, S.G., Junghanns, K. (2011). Deficits in Emotion-Regulation Skills Predict Alcohol Use During and After Cognitive-Behavioral Therapy for Alcohol Dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79 (3), 307–318.
5. Buchwald, P. (2010). Test anxiety and performance in the framework of the conservation of resources theory. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 14(4), 283 – 293.
6. Chodkiewicz, J. (2012). Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7. Curran, M., Totenhagen, C., Serido, J. (2010). How Resources (or Lack Thereof) Influence Advice Seeking on Psychological Well-being and Marital Risk: Testing Pathways of the Lack of Financial Stability, Support, and Strain. J Adult Dev, 17, 44 – 56
8. Dudek, B., Koniarek, J., Szymczak, W. (2007). Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Medycyna Pracy, 58(4), 317 – 325.
9. Ennis, N.E., Hobfoll, S.E., Schrőder K.E. (2000). Money Doesn’t Talk, It Swears: How Economic Stress and Resistance Resources Impact Inner-City Women’s Depressive Mood. American Journal of Community Psychology, 28 (2).
10. Greenglass, E. R., Fiksenbaum, L.(2009). Proactive coping, positive affect, and well-being. Europ. Psychol. 14, 29
11. Hobfoll, S.E. (2006b). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: GWP.
12. Hobfoll, S.E., Vinokur, A.D., Pierce, P.F. (2012). The Combined Stress of Family Life, Work, and War in Air Force Men and Women: A Test of Conservation of Resources Theory. International Journal of Stress Management, 19(3), 217 – 237.
13. Kooyman, M. (2002). Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Warszawa: KBds.PN
14. Makarowski, R. (2013). Sport w sportach wysokiego ryzyka. Warszawa: Difin SA.
15. Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: IPZ.
16. Miller, W.R., Rollnick, S. (2010). Wywiad motywujący. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
17. Seiling, S.B. (2006). Changes in the Lives of Rural Low-Income Mothers: Do Resources Play a Role in Stress? Journal of Human Behavior in the Social Environment, 13(1), 19 – 42.
18. Steuden, S. (2002). Z psychologicznej problematyki zdrowia i choroby. W: Oleś P