Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych
aut. Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak

Asay T.P., Lambert, M.J., The empirical case for the common factors in therapy: Quantitative findings, [w:] The heart & soul of change: what works in therapy, pod red. M.A. Hubble, B.L. Duncan, S.D. Miller, Washington 2002, American Psychological Association, s. 33-56.
Bordin E.S., The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. “Psychotherapy: Theory Research and Practice” 1976, 26, s. 252-260. Niespecyficzne czynniki leczące a efektywność terapii alkoholików 109
Bordin E.S., Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. [w]: The working alliance. Theory, research, and practice, pod red. A.O. Horvath, L.S. Greenberg, New York 1994, John Wiley & Sons, Inc., s.13-37.
Castonguay L.G., Beutler L.E., Principles of therapeutic change that work, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 3-12.
Chatoor I., Krupnick J., The outcome role of non-specific factors in treatment of psychotherapy studies. “European Child & Adolescent Psychiatry” 2001, 10, Supplement, s. 2-20.
Chodkiewicz J., Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej-przegląd piśmiennictwa. „Psychiatria” 2006, 3, s. 105-112.
Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
Cierpiałkowska L., Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii, [w:] Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, pod red. M. Fajkowskiej-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewskiej, Warszawa 2003, Wydawnictwo Academica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, s. 181-198.
Cierpiałkowska L., Psychologia uzależnień, [w:] Psychologia kliniczna, pod red. H. Sęk, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, tom 2, s. 132-152.
Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień: alkoholizm. Wydawnictwo Szkolne i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
DiClemente C., Carbonari J. Montgomery R., Hughes S., The alcohol abstinence self-efficacy scale. “Journal of Studies on Alcohol” 1994, 55, s. 141-148.
Cobeln J., Levy C., Chory psychicznie nadużywających środków psychoaktywnych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998, s. 21-26.
Czabała J.C., Czynniki leczące w procesie terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Gelso J., Hayes J., Relacja terapeutyczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
George W.H., Frone M.R., Cooper M.L. et al. A revised Alcohol Expectancy Questionnaire: factor structure confirmation, and invariance in a general population sample. “Journal of Studies on Alcohol” 1995, 56, s. 117-185.
Greenson R.R. The working alliance and the transference neuroses. “Psychoanalysis Quarterly” 1965, 34, s. 155-181.
Henry, W.P., Strupp, H.H. The therapeutic alliance as interpersonal process [w:] The working alliance: Theory, research and practice, pod red. A.O. Harvarth, L. S. Gerenberg, New York 1994, Wiley.
Hersoug A.G., H?glend P., Monsen J.T., Havik O.E., Quality of working alliance in psychotherapy: Therapist variables and therapist/ patients similarity as predictors. “Journal of Psychotherapy Practice and Research” 2001, 10, s. 205-216.
Hersoug A.,H?glend P., Havik O. et al. Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy. “Clinical Psychology &Psychotherapy” 2009, 16, s. 100 110.
Horvath A.O., Symonds B.D., Relation between working alliance and out-come in psychotherapy: a meta-analysis. “Journal of Counseling Psychology” 1991, 38, s. 139-149.
Hovarth A.O., Greenberg L.S., The development of the Working Alliance Inventory, [w:] The
Psychoterapeutic Process: A Resarch Handbook, pod red. L.S. Greenberg, W.M. Pinsof, New York 1986, Guilford Press, s. 529-556.
Horvath A.O. Empirical validation of bordin’s pantheoretical model of the alliance: the working alliance inventory perspective, [w:] The working alliance. Theory, research, and practice, pod red. A.O. Horvath, L.S. Greenberg, New York 1994, John Wiley & Sons, s. 109-130.
ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków- Warszawa, 1997, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ”Vesalius”.
Ilgen M., Tiet Q., Finney J, Moss R.H., Self-efficacy, therapeutic alliance, and alcohol-use disorder treatment outcomes. “Journal of Studies on Alcohol” 2006, 67, s. 465-472.
Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001, s. 168-172.
Lambert M.J., Implications of outcome research for psychotherapy integration, [w:] Handbook of psychotherapy integration, pod red. J.C. Norcross, M.R. Goldfried, New York 1992, Basic Books, s. 94-129.
Lebow J., Kelly J., Knobloch-Fedders, L.M., Moos R., Relationship factors in treating substance use disorders, [w:] Principles of therapeutic change that work, pod red. L.G. Castonguay, L.E. Beutler. New York 2005, Oxford University Press, s. 293-317.
Luborsky L., Helping alliance in psychotherapy, [w:] Successful psychotherapy, pod red. J.L.
Cleghhorn, New York 1976, Brunner/Mazel, s. 92-116.
Maisto, S.A., Carey, K.B., Bradizza, C.M., Społeczna teoria uczenia się, [w:] Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych, pod red. K.E. Leonard i H.T. Blane, Warszawa: 2003, Państwowa. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. 133-207
Mellibruda J., Strategiczno-strukturalna terapia uzależnienia. „Alkoholizm Narkomania” 1997, 3(28), s. 307-324.
Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
Martin D.J., Graske J.P., David M.K., Relation of the therapeutic alliance with outcome and
other variables: A meta-analytic review. “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2000, 68, s. 438-450.
Miller W.R., Rollnik S., Motivational interviewing. Guilford Press, New York 2000.
Miller W.R., Walters S.C., Bennett M., How effective is alcoholism treatment in the United States? “Journal of Study of Alcohol” 2001, 62, s. 211-220.
Miller W.R., Wilbourne P.L., Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatment for alcohol use disorders. “Addiction” 2002, 97, s. 265-277.
Moos R.H., Finney J.W., Cronkite R.C., Alcoholism treatment: Context, process, and outcome. Oxford University Press, New York 1990.
Moos R., Social contexts and substance use, [w:] Rethinking substance abuse: What the science shows and what we should do about it, pod red. W.R. Miller, K.M. Carroll, New York: 2006, Guilford Press, s. 182-200.
Nielsen A. S., Factors Influencing the Therapeutic Alliance and Treatment Compliance: The
Individual Experience, “Ned Publication” 2005, 47, s. 187-206.
Prochaska J.O., DiClemente C.C., Norcross J.C., In search of the structure of change, [w:] Self change. Social Psychological and Clinical Perspectives, pod red. Y. Klar, J.D. Fisher, J.M. Chinsky, A. Nadler, New York – Budapest 1992, Springer – Verlag New York, s. 87-114.
Prochaska J. O., Norcross, J.C. Systemy terapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
Project Match Research Group, Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH Posttreatment drinking outcomes. “Journal of Studies on Alcohol” 1997, 58(1), s. 7-29. Niespecyficzne czynniki leczące a efektywność terapii alkoholików 111
Raistrick D., Heather N., Godfrey C. Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems. National Treatment Agency for Substance Misuse, London 2006. Rogers C.R., The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1957, 22, s. 95-103.
Sandell R., Carlsson J., Schubert J. et al. Varieties of therapeutic experience and their associations with patient outcome. ”European Psychotherapy“ 2002, 3, s. 17-23.
Sandell R., Lazar A., Grant J., Carlsson, J., Therapist attitudes and patient outcomes: II. Therapist attitudes influence change during treatment. “Psychotherapy Research” 2007, 17, s.196-204.
Sandell R., Carlsson J., Schubert J. et al. Therapist attitudes and patient outcomes: I. Development and validation of the Therapeutic Attitudes Scales (TASC-2), “Psychotherapy Research” 2004, 14, s. 469-484.
Sobel, M.E., Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models [w:] Sociological Methodology 1982, pod red. S. Leinhardt, Washington DC 2001, American Sociological Association, s. 290-312.
Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
Strupp, H. H. (1996). The tripartite model and the Consumer Reports Study. “American Psychologist”, 51, 10, s. 1017-1024.
Wilson, D. B., Lipsey, W., The role of method in treatment effectiveness research: Evidence from meta-analysis. “Psychological Methods”, 6, 4, 413-429.