Bibliografia
1. Blisker, D., White, J. (2011). The silent epidemic of male suicide. B C Med J, 53, 529–534.
2. Brodniak, W, Zwoliński, M. (2009–2010).Zachowania samobójcze wśród pacjentów lecznictwa odwykowego – wybrane psychospołeczne i medyczne czynniki ryzyka. Suicydol, 5–6: 64–76.
3. Brodniak, W., Zwoliński, M. (2006). Prevalence of suicidal ideation and behaviours among patients of alcohol treatment centres. Alcohol Drug Addict. 19, 25–34.
4. Chodkiewicz, J., Miniszewska, J. (2016). Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi. Psychiatr Psychol Klin, 16 (1), 33 –37.
5. Cleary, A (2012). Suicidal action, emotional expression, and the performance of masculinities. Soc Sci Med, 74: 498–505.
6. Conner, K.R., Duberstein, P.R. (2004). Predisposing and precipitating factors for suicide among alcoholics: empirical review and conceptual integration. Alcohol Clin Exp Res, 28 (5 Suppl): 6–17.
7. Conner, K.R., Bagge, C.L., Goldston, D.B, Ilgen, M.A. (2014). Alcohol and Suicidal Behavior What Is Known and What Can Be Done. Am J Prev Med 2014, 47 (3S2),204–208.
8. Inskip, H.M., Harris, E.C., Barraclough, B. (1998). Lifetime risk of suicide for affective disorder, alcoholism and schizophrenia. Br J Psychiatry, 172,35–37.
9. Kessler, R.C., Borges, G., Walters, E.E. (1999). Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Arch. Gen. Psychiatry, 56, 617–626.
10. Klimkiewicz, A., Ilgen, M.A., Bohnert, A., Jakubczyk, A., Wojnar, M., Brower, K.J. (2012). Suicide Attempts During Heavy Drinking Episodes Among Individuals Entering Alcohol Treatment in Warsaw, Poland. Alcohol Alcohol, 47, 5, 571–576.
11. Michalska, A., Kopera, M., Gmaj, B., Łoczewska, A., Szejko, N., Kisielińska, E., Wojnar, M. (2015). Czynniki ryzyka podejmowania prób samobójczych u osób leczonych stacjonarnie z powodu uzależnienia od alkoholu w Polsce. Alcohol Drug Addict, 28,4, 213–220.
12. Payne, S., Swami, V., Stanistreet, D.L. (2008).The social construction of gender and its influence on suicide: a review of the literature. J Mens Health, 5, 23–35.
13. Pompili, M., Sera?ni, G., Innamorati, M., Dominici, G., Ferracuti, S., Kotzalidis, G.D., Serra, G., et al. (2010). Suicidal behavior and alcohol abuse. Int. J. Environ. Res. Public Health, 7,1392–1431.
14. Preuss, U.W., Schuckit, M.A., Smith, T.L., Danko, G.P., Bucholz, K.K., Hesselbrock, M.N., Hesselbrock, V., et al. (2003). Predictors and correlates of suicide attempts over 5 years in 1,237 alcohol–dependent men and women. Am. J. Psychiatry, 160, 56–63.
15. Rol, P., Chodkiewicz, J. (2015). Objawy atypowej depresji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu – rola agresywności, impulsywności i bólu psychicznego. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24, 199–207.
16. Rossow, I, Amundsen A. (1995). Alcohol abuse and suicide: a 40–year prospective study of Norwegian conscripts. Addiction, 90, (5),685–91.
17. Rutz, W., Walinder, J., Von Knorring, L., Rihmer, Z., Pihlgren, H. (1997). Prevention of depression and suicide by education and medication: impact on male suicidality. An update from the Gotland study. Int J Psychiatry Clin Pract, 1, 39–46.
18. Sharma, M.K., Salim, A. (2014). Suicidal behavior among alcohol dependents: relationship with anger and personality dimensions. Ind. Psychiatry J, 23, 61–64.
19. Sher, L. (2006). Alcoholism and suicidal behavior: a clinical overview. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113, (1), 13–22.
20. Sher, L., Oquendo, M.A., Galfalvy, H.C. (2005). The relationship of aggression to suicidal behavior in depressed patients with a history of alcoholism. Addict Behav, 30,1144– 1153.
21. Walinder J., Rutz W. (2001). Male depression and suicide. Int Clin Psychopharmacol, 16, 21–24.
22. WHO report 2014. Preventing suicide. A global imperative.
23. Wilcox, H.C., Conner, K.R., Caine, E.D. (2004). Association of alcohol and drug use disorders and completed suicide: an empirical review of cohort studies. Drug Alcohol Depend, 76, Suppl, 11–19.
24. Wojnar, M., Ilgen, M., Czyz, E ., Strobbe, S., Klimkiewicz, A., Jakubczyk, A., Glass, J. et al. (2009). Impulsive and non–impulsive suicide attempts in patients treated for alcohol dependence. J Affect Disord. 115 (1–2), 131–139.
25. Zamachy samobójcze zakończone zgonem. W: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane–statystyki/zamachy–samobojcze z dnia 08.09.2018 z dn. 08.09.2018
26. Ziółkowski, M., Czarnecki, D., Chodkiewicz, J., Gąsior, K., Juczyński, A., Biedrzycka, A., Gruszczyńska, E. et al., (2017). Suicidal thoughts in persons treated for alcohol dependence: the role of selected demographic and clinical factors. Psych Res, 258,501–505.