Bibliografia
1. „Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” UWM „Vesalius” IPiN Kraków – Warszawa 2000.
2. „Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD–10. Badawcze kryteria diagnostyczne.” UWM „Vesalius” IPiN Kraków – Warszawa 2000.
3. Clarkson P., Mackewn J „Fritz Perls”, GWP, Gdańsk, 2008.
4. Francesetti G., Gecele M., Roubal J. “Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu.”, Harmonia Universalis, 2016.
5. Gilbert Paul „Przezwyciężanie depresji. Przewodnik samopomocy w oparciu o techniki poznawczo – behawioralne” Aliance Press Gdynia 2010.
6. Ginger S. i A. „Praktyczny przewodnik psychoterapeuty”, Replika, Zakrzewo 2010.
7. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. „Mózg a zachowanie” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
8. Grzesiuk L. „Psychoterapia. Praktyka.” Eneteia, Warszawa, 2006.
9. Johnson S. M. „Style charakteru”, Wydawnictwo Zysk i S–ka, Poznań, 1994.
10. Kendall P. C. „Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004.
11. Lowen A. „Depresja i ciało” Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, 2012.
12. Malhi G., Bridges P. „Postępowanie w depresji”, Wrocław, 2001.
13. Meyer R. „Psychopatologia” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
14. O’Connor R., Sheehy N. „Zrozumieć samobójcę” GWP, Gdańsk, 2002.
15. Robakowski J. „Oblicza choroby maniakalno – depresyjnej” Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2009.
16. Segal Z. V., Williams M.G., Teasdale J. D. “Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów.” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.
17. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D. L. “Psychopatologia”, Zysk i S–ka, 2003.
18. Sills C., Fish S., Lapworth „Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt”, IPZ PTP, Warszawa, 1999.
19. Tylka Jan „Psychosomatyka” Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2000.
20. Wexler David B. „On ma depresję. Dlaczego mężczyzna, którego kochasz staje się nie do zniesienia” Wydawnictwo AnWero, Gdańsk 2008.
21. Wojnar M. „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu” PARPA, Warszawa, 2017.