Bibliografia
1. Antoniak Piotr – Silna bezradna : o kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie; w: Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 21–25
2. Chodkiewicz Jan, Kowara Paulina – Funkcjonowanie psychologiczne kobiet współuzależnionych charakteryzujących się różnymi stylami przywiązania; w:Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. – R. 18, nr 1 (2015), s. 23–27
3. Czabała Czesław – Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 2006.
4. Fudała  Jadwiga –– Co się zmieniło i zmienia w leczeniu osób uzależnionych i członków ich rodzin? , w: Świat Problemów 12/2015
5. Fudała Jadwiga – Osoba terapeuty a wyniki psychoterapii; w: Świat Problemów Nr 12/2016
6. Janowski Rajmund – Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym; w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. – R. 21, nr 1 (2018), s. 21–24
7. Kaczmarczyk Ireneusz – Psychoterapia osób uzależnionych– problem rozumienia pacjenta. Ujęcie fenomenologiczno–egzystencjalne. w: Terapia Uzależnienia i współuzależnienia. Nr 6/2012
8. Kapler Leszek A. –Trening samokontroli w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych; w: Świat Problemów Nr 8/2015
9. Komacka Małgorzata – Nie choruje się na współuzależnienie; w: Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 18–20
10. Kucińska Marzenna – Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych; w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. – R. 15, nr 2 (2012), s. 15–17
11. Kurza Katarzyna – Efektywność terapii współuzależnienia; w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Nr 4/2000
12. Kottler Jeffrey A. – Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003
13. Mikuła Joanna – Wyzwania dla terapeuty osób współuzależnionych w: Świat Problemów. – R. 22, nr 7 (2014), s. 20–23
14. Nowocin Dorota – Diagnoza: żona alkoholika. w:Świat Problemów. – R. 19, nr 5 (2011), s. 17–20
15. Seweryńska Anna Maria, Wolfram–Krukowska Beata – Terapia terapii nierówna. w : Świat Problemów Nr 2/2015
16. Szczepańska Hanna – Żony alkoholików. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992
17. Szczukiewicz Piotr – Odpowiedzialność terapeuty za pacjenta w procesie terapii. w: Świat Problemów Nr 12/2015
18. Wawerska–Kus Joanna. Czego boją się terapeuci. w: Świat Problemów Nr 12/2016