Bibliografia
1. Baumaister R., Heatherton T., Tice D. Utrata kontroli. PARPA 2000.
2. Beck A., Wright F., Newman C., Liese B. Terapia poznawcza uzależnień. WUJ 2007
3. Brown S. Leczenie alkoholików. PZL 1990.
4. Grab S. : Życie kontrolowane, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 6/2000.
5. Gossop M. Nawroty w uzależnieniach. PARPA 1997.
6. Guerreschi C. Nowe uzależnienia.. Salwator 2005.
7. Lazarus R.S.: Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”,3–4 (40–41)/1986.
8. Mellibruda J.,Sobolewska–Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień.. IPZ 2006.
 9. Miller W.R., Forcehimes A., Zweben A. Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. WUJ 2014.
10. Prochaska J., Narcross J., DiClemente C. Zmiana na dobre. Instytut Amity 2008.
11. Redakcja: Habrat B. Zaburzenia uprawianie hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne. IPiN 2016.
12. Redakcja: Miller P. Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. WUW 2013.
13. Woronowicz B. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Parpamedia 2009.
14. Zdziarski M. Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami. Instytut Łukasiewicza 2013.