Bibliografia
1. http://www.who.int/classifications/icd/revision/timeline/en/ [dostęp: 20 sierpnia 2018].
2. ICD–11 Joint Linearization for Mortality and Morbidity Statistics: Project Plan 2015 – 2018. http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1 [dostęp: 20 sierpnia 2018].
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5). Washington: APA; 2013.
4. https://icd.who.int/browse11/l–m/en [dostęp: 10 sierpnia 2018].
5. Samochowiec A, Chęć M, Kołodziej Ł, Samochowiec J. Zaburzenia używania alkoholu: Czy nowe kryteria diagnostyczne implikują zmianę strategii terapeutycznych? Alkoholizm i Narkomania 2015; 28: 55–63.
6. Łoza B, Heitzman J, Kosmowski W. Towards the New classification of mental disorders – Polish psychiatrists opinions about project of ICD–11. Psychiatria Polska 2011; 45: 785–98.
7. Saunders JB. Substance dependence and non–dependence In the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and the International Classification of Diseases (ICD): can an identical conceptualization be achived? Addiction 2006; 101: 48–58.
8. Takahashi T, Lapham G, Chavez LJ, et al. Comparison of DSM–IV and DSM–5 criteria for alcohol use disorders In VA primary care patients with frequent heavy drinking enrolled in a trial. Addict Sci Clin Pract 2017; 12(17): 1–10.
9. Mohler–Kuo M, Foster S, Gmel G, Dey M, Dermota P. DSM–IV and DSM–5 alcohol use dis order among Young Swiss men. Addiction 2014; 110: 429–40.
10. Yoshimura A, Komoto Y, Higuchi S. Exploration of Core Symptoms for the Diagnosis of Alcohol Dependence In the ICD–10. Alcohol Clin Exp Res 2016; 40(11): 2409–17.
11. Jakubczyk A, Wojnar M.Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń. Psychiatria Polska 2012; 46(3): 373–86.
12. Modrzyński R. Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2012; 25(4): 417–24.
13. Modrzyński R. Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin; 2017.
14. Chodkiewicz J.Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2012.
15. Bętkowska–KorpałaB.Osobowościowe uwarunkowania dynamiki zdrowienia u osób uzależnionych od alkoholu.Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; 2013.
16. American Psychiatric Association. Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych DSM–5. Wrocław: Edra Urban &Partner; 2018.
17. Morrison J. DSM–5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2016.
18. Edwards AC, Gillespie NA, Aggen SH, Kendler KS. Assessment of Modified DSM–5 Diagnosis of Alcohol Use Disorder in a Genetically Informative Population. Alcohol Clin Exp Res 2013; 37(3): 443–51.
19. Martin CS, Verges A, Langenbucher JW., et al. Algorithm Analysis of the DSM–5 Alcohol Withdrawal Symptom. Alcoholism: Clinical and experimental Research 2018; 42(6): 1073–83.
20. McCabe SE, West BT, Jutkiewicz EM, Boyd CJ. Multiple DSM–5 substance use disorders: A national study of US adults. Hum Psychopharmacol Clin Exp 2017; 32: 1–10.
21. Clapp P, Bhave SV, Hoffman PL. How adaptation of the brain to alkohol Leeds to dependence: a pharmacological perspective. Alcohol Res Health 2009; 31: 310–39.
22. Cui C, Noronha A, Warren KR, et al. Brain pathways to recovery from alkohol dependence. Alcohol 2015; 49(5): 435–52.
23. Wojnar M (red.) (2017) Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu. Warszawa: PARPA, 2017.
24. Agrawal A, Health AC, Lynskey MT. DSM–IV to DSM–5 : the impact of proposed revision on diagnosis of alkohol use dis order. Addiction 2011; 106: 1935–43.
25. Li TK, Hewitt BG, Grant BF. The Alcohol Dependence Syndrome, 30 years later: a commentary. Addiction 2006; 102: 1522–30.
26. Napierała M. Redukcja szkód i strategia picia kontrolowanego – nowy paradygmat w leczeniu uzależnień od alkoholu. Hygeia Public Health 2013; 49(2): 225–8.
27. Jakubczyk A, Wojnar M. Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń. Psychiatria Polska 2012; XLVI(3): 373–86.
28. Żulewska J. Potencjał samo uzdrawiający osób doświadczających problemów z alkoholem. Przegląd badań nad zjawiskiem samowyleczeń (1990 – 2004). Alkoholizm i Narkomania 2005; 18(4): 9–24.
29. Hoffmann NG, Kopak AM. How Well Do the DSM–5 Alcohol Use Disorder Designations Map to the ICD–10 Disorders? Alcohol Clin Exp Res 2014; 39(4): 697–701.
30. Saunders JB. Substance use and addictive disorders In DSM–5 and ICD 10 and the draft ICD 11. Addicive Disorders 2017; 30: 1–11.
31. American Medical Association. ICD–10–CM. The Complete Official Code book. AMA; 2018.
32. Pużyński S, Wciórka J (red.) (2000) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych I zaburzeń zachowania w ICD–10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Vesalius, 2000.
33. Kuester A, Kohler K, Ehring T, et al. Comparison of DSM–5 and proposed ICD–11 criteria for PTSD with DSM–IV and ICD–10: changes In PTSD prevalence in military personnel. European Journal of Psychotraumatology 2017; 8: 1–12.
34. Lee SY, Choo H, Lee HK. Balancing bet ween prejudice and fact for Gaming Disorder: Does the existence of alcohol use disorder stigmatize healthy drinkers or impede scientific research? J Behav Addict 2017; 6(3): 302–5.
35. Baggio S, Studer J, Dupuis M, Gerhard G. Subthereshold Problem Drinkers in DSM–5 Alcohol Use Disorder Classification. The American Journal on Addictions 2016; 25: 408–15.
36. Wakefield JC, Schmitz MF. The harmful dysfunction model of alkohol use disorder: revised criteria to improve the validity of diagnosis and prevelance estimates. Addiction 2015; 110: 931–42.
37. Crewell KG, Bachrach RL, Wright AGC, et al. Predicting Problematic Alcohol Use With the DSM–5 Alternative Model of Personality Pathology. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment 2016; 7(1): 103–11.
38. Miller JD, Lamkin J, Keller–Maples JL, et al. A Test of Empirical Profile and Coherence of the DSM–5 Psychopathy Specifier. Psychological Assesment 2018; 30 (7): 870–81.
39. Wakefield JC. DSM–5, psychiatric epidemiology and the false positives problem. Epidemiology and Psychiatric Sciences 2015; 24(3): 188–96.
40. Hasin D. Truth (validity) and use despite consequences: The DSM–5 substance use disorder unidimensional syndrome. Addiction 109(11): 1781–2.
41. Strong T. DSM–5 and two insider critiques. J Med Ethics 2014; 5(1): 106–9.
42. Dyke V, David J. Systemic critique of the DSM–5: A medical model for human problems and suffering. Journal of Psychology and Christianity 2014; 33(1): 84–9.
43. Hasin DS, Kerridge BT, Saha TD, et al. Prevalence and correlates of DSM–5 cannabis use disorder, 2012–2013: findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions–III. Am J Psychiatry 2016; 173:588–99.
44. Compton WM, Baler R. The epidemiology of DSM–5 cannabis use disorders among U.S. adults: science to informclinicians working in a shifting social landscape. Am J Psychiatry 2016; 173:551–33.