Bibliografia
1. Schier K. (2010) Gdy dziecko staje się rodzicem – odwrócona troska. W: B. Tryjarska (red.) Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa. Scholar
2. Schier K. (2018) Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia ról. Warszawa. Scholar
3. Grzegorzewska I. Parentyfikacja w rodzinach z problemem alkoholowym. Alcoholism and drug Addiction 29, 2016, 27–38
4. Allen J.G. (2001) Traumatic relationships and serious mental disorders. John Willey and Sons, New York
5. Chase N. Deming M. Wells M. Parentification, parental alcoholism and academic status among young adults. American Journal of Family Therapy, 1998, 26, 105–114
6. DiCaccavo A. (2006) Working with parentification: implication for clients and counseling psychologists. Psychology and Psychotherapy: Theory , Research and Pracitise, 79, 469–478
7. Bowlby J. (2004) Fifty years of attachment theory. London: Karnac Books
8. Minuchin S. (1974) Families and Family Therapy. Boston: Harvard Press
9. Bowen M. The use of family theory in clinical practice. Comprehensive Psychiatry, 1966, 7: 345–374
10. Kaleta K. (2011) Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena. Roczniki Psychologiczne, 2, 141–158
11. Namysłowska I. (1997) Terapia rodzin. Warszawa: PWN
12. McWilliams N. (2012) Psychoterapia psychoanalityczna. Warszawa
13. McWilliams N.(2008) Diagnoza psychoanalityczna. GWP
14. Winnicott D.W. (2010) Dom jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne. Gdańsk: Imago
15. Kohut H. Analysis of the self. New York: International Universities Press, 1971
16. Young J. Klosko J. Weishaar M. (2013) Terapia schematów. GWP
17. Jacob G. Genderen H. Seebauer L. (2019) Emocjonalne pułapki przeszłości. GWP
18. Pasternak K., Schier K. (2014) Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA. Psychiatria Polska, 3, 553–562
19. Grzegorzewska I. Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Warszawa: Scholar
20. Cierpiałkowska L. Funkcjonowanie dzieci alkoholików – psychospołeczne źródła deficytów i zasobów. W: Cierpiałkowska L., Ziarko M (red.) Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: WAiP, 2010, 254–288
21. Jurkovic G.J. (2001) Parentification of adult children of divorce. Journal of Youth and Adolescence, 30, 245–257
22. Jurkovic G.J. (1997) Lost childhoods. The plight of the parentified child. New York: Brunner Publishers
23. Miller A. (1999) Zniewolone dzieciństwo. Poznań: Media rodzina
24. Gąsior K. (2012) Funkcjonowanie i problem psychiczne DDA. Warszawa: Diffin
25. Boszormenyi–Nagy I., Spark G. (1973) Invisible loyalities: reciprocity in intergenerational family therapy. New York: Harper and Row
26. Strelau J., Zawadzki B., Kaczmarek M (2009) Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia. Warszawa: Scholar
27. Goldenberg H. Goldenberg I. (2006) Terapia rodzin. Kraków. Wyd. UJ
28. Pasternak K. Schier K. (2013) Doświadczenie własnej cielesności przez kobiety pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 26, 3, 295–312
29. Sunderland M. (2019) Odwrócona relacja. GWP
30. Balsam R.M. (2012) Women’s bodies in psychoanalysis. New York, London: Francis Group
31. Schier K. (2009) Zapisane w ciele: związek pscyhika–ciało u dzieci i rodziców. Warszawa: Emu
32. Millon T. Davis R. (2010) Zaburzenia osobowości. IPZ. Warszawa
33. Behary W. (2014) Rozbroić narcyza. GWP.Gdańs
34. Cierpiałowska L. Ziarko M. (2010) Psychologia uzależnień . Warszawa: WAP
35. Bętkowska – Korpała B. (red.) Uzależnienie w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: Parpa Media
36. Pruzinsky T. Cash T. F. (2002) Body image. A handbook of theory, research and clinical practice. New Yor, London: the Guilford Press
37. Masi de F. (2017) Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy. Ingenium Oficyna. Warszawa
38. Lowen A. (2012) Zdrada ciała. Wyd. Czarna Owca
39. Miller A. (2006) Bunt ciała. Poznań: Media rodzina