Bibliografia
1. Bride B.E., Hatcher S.S., Humble M.N. (2009). Trauma training, trauma practices and secondary traumatic stress among substance abuse counselors. Traumatology, 15(2), 96–105.
2. Daniels J. (2006). Sekundäre Traumatisierung. Kritische Prüfung eines Konstruktes. (Dissertation). Universität Bielefeld, Bielefeld.
3. Figley C.R. (1995). Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An overview. In: Ch.R. Figley (ed). Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized (pp. 1–20). New York: Brunner/Mazel Publishers.
4. Figley C. R. (1999). Compassion fatigue: Toward a new understanding of the cost of caring. In B. H. Stamm (Ed.), Secondary traumatic stress (pp. 3–28). Towson, MD: Sidran Institute.
5. Figley C. R. (2002). Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self–care. Psychotherapy in Practice, 58(11), 1433–1441.
6. Finklestein M., Stein E., Greene T., Bronstein I., Solomon Z. (2015). Posttraumatic stress disorder and vicarious trauma in mental health professionals. Health & Social Work 40(2); doi: 10.1093/hsw/hlv026.
7. Froman M. (2014). A Mixed Methods Study of the Impact of Providing Therapy to Traumatized Clients: Vicarious Trauma, Compassion Fatigue, and Vicarious Posttraumatic Growth in Mental Health Therapists. A Dissertation submitted to the faculty of the University of Minnesota.
8. Gołąb A., Partyka M., Rzeszutek M. (2014). Secondary traumatic stress among psychotherapists: determinants and consequences. Polish Journal of Social Science, 9(1), 63–74.
9. Johansen A., Krystiansen E., Bjelland I., Tavakoli S. (2019). Secondary traumatic stress in Norwegian SUDtherapists: symptoms and related factors. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 1–10; DOI: 10.1177/1455072519847014.
10. Ludick M., Figley C. R. (2016). Toward a Mechanism for Secondary Trauma Induction and Reduction: Reimagining a Theory of Secondary Traumatic Stress. Traumatology, 7; doi: 10.1037/trm0000096.
11. Manning–Jones S., de Terte I., Stephens C. (2017). The relationship between vicarious posttraumatic growth and secondary traumatic stress among health professionals. Journal of Loss and Trauma, 22(3), 256–270; http://www.tandfonline.com/loi/upil20
12. McCann I.L., Pearlman L.A. (1990). Vicarious traumatization: A framework to understanding the psychological effects of working witch victims. Journal of Traumatic Stress, 3(1), 131–149.
13. Michalopoulos L., Aparicio E. (2012). Vicarious trauma in social workers: The role of trauma history, social support, and years of experience. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 21, 646–664.
14. Molnar B., Sprang G., Killian K., Gottfried R., Emery V., Bride B. (2017). Advancing science and practice for vicarious/secondary traumatic stress: A research agenda. Traumatology, 23(2), 120–142.
15. Ogińska–Bulik N. (2018). Związek między wypaleniem zawodowym i wtórnym stresem traumatycznym wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej. Psychiatria 15(2), 26–32.
16. Ogińska–Bulik N. (2019a). Negatywne skutki pracy związanej z pomaganiem osobom po doświadczeniach traumatycznych – zjawisko wtórnej traumatyzacji. Sztuka Leczenia, 2.
17. Ogińska–Bulik N. (2019b). Jak pomagając innym można samemu stać się ofiarą traumy. Niebieska Linia, 4.
18. Ogińska–Bulik N., Juczyński Z. (w przygotowaniu). Wtórna traumatyzacja. Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych. Wyd. PWN, Warszawa.
19. Pearlman L.A., Mac Ian P.S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study on the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology Research and Practice, 26, 558–565.
20. Rzeszutek M., Partyka M., Gołąb A. (2016). Secondary traumatic stress disorder symptoms in a sample of therapists and psychiatrists working with trauma victims. Studia Psychologiczne, 54, 34–40.
1 Treści dotyczące wtórnej traumatyzacji zostały także przedstawione we wcześniejszych artykułach autorki zamieszczonych w czasopismach „Sztuka Leczenia” (2019a) oraz „Niebieska Linia” (2019b).