Bibliografia
1. Eronen M., Hakola P., Tiihonen J., (1996), Mental disorders and homicidal behavior in Finland. W: Arch Gen Psychiatry. 6. 497–501
2. Gierowski J. K., (2017). Ekspertyza psychologiczna. W: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. red. naukowa Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J., wyd. Wolters – Kluwer. 762–881
3. Gierowski J.K., Paprzycki L., (2013). Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno–materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wyd. C.H. Beck
4. Heitzman J. (2017). Ekspertyza psychiatryczna. W: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. red. naukowa Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J., wyd. Wolters – Kluwer. 882–957
5. Kandel I., (2007). Program terapeutyczny dla pacjentów z podwójną diagnozą, nadużywających substancji psychoaktywnych. Psychiatria Polska, tom XLI, 5, 727–736
6. Kerner B. (2015). Comorbid substance use disorders in schizophrenia: A latent class approach. Psychiatry Research. 395–401
7. Marleen M., Carolien Ch., J. J.M. Dekker, M. J. Kikkert , N. M. Lommerse, W. van den Brink, A. E. Goudriaan. (2018). Factors associated with victimization in dual diagnosis patients . Journal of Substance Abuse Treatment. 68–77
8. Meder J., (2004) Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. wyd. Biblioteka Psychiatrii Polskiej
9. Meder J., Kałwa A., Rosenfeld M., (2006). Podwójna diagnoza – “podwójne” problemy, aktualne koncepcje terapeutyczne, Psychiatria, 3,4,154–159
10. Torrens M., Mestre–Pinto? J., Montanari L., Vicente. J., Domingo–Salvany A (2017). Dual Diagnosis: a European perspective. Adicciones. 29,1, 3–6