Bibliografia
1. Arden, J. B. (2017). Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Baldwin, M. (2000). Interview with Carl Rogers on the use of the self in therapy. W: M. Baldwin (red), The use of self therapy (wyd. II, s. 32–33). New York, NY: Haworth Press.
3. Fraley, R.C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood: Meta–analysis and dynamic modeling of developmental mechanisms. Personality and Socjal Psychology Reviev, 6, 123–151.
4. Geller, S. M., Greenberg, L. S. (2017). Obecność i zaangażowanie psychoterapeuty. Poszukiwanie efektywnej psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo ZIELONE DRZEWO, Instytut Psychologii zdrowia PTP.
5. Król–Fijewska, M. (2019). Anatomia procesu doświadczania. W: M. Król –Fijewska (red) Doświadczanie a psychoterapia (s. 15–60). Warszawa: Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.
6. Oleksiuk–Toboła, I. (2019). Mózg i relacja terapeutyczna. W: M. Król–Fijewska (red) Doświadczanie a psychoterapia (s. 155–160). Warszawa: Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.
7. Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston, MA: Houghton Mifflin. [Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Rebis, Poznań, 2002], s. 129.
8. Senator, D. (2010). Teoria więzi Johna Bowlby’ego. W: B. Tryjarska (red), Bliskość w rodzinie (s. 17–42). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9. Senator, D. (2012). Główne tezy teorii przywiązania. W: B. Tryjarska (red). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwa a zaburzenia w dorosłości (s. 17–19). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10. Tryjarska, B. (2006). Terapia rodzin. W: L. Grzesiuk (red). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki (75–135). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.