Przypisy
1 Michał Polakowski, ‘Społeczne i Ekonomiczne Konsekwencje Starzenia Się Społeczeństw a Główne Kierunki Reform Systemów Emerytalnych w Europie’, Studia BAS, nr 2 (30), 2012, 169–99.
2 „Ludność, Wg Płci Wieku i Województw” (Główny Urząd Statystyczny, 2018), Tabela 17 <http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx>
3 Bogusław Habrat, ‘Problemy Związane z Piciem Alkoholu Przez Osoby Starsze’, Postępy Nauk Medycznych, 8/2011, 2011, 701–4 <http://www.czytelniamedyczna.pl/3754,problemy-zwizane-z-piciem-alkoholu-przez-osoby-starsze.html>
4 Comparative Monitoring of Alcohol Epidemiology across the EU. Baseline Assessment and Suggestions for Future Action. Synthesis Report., ed. by Jacek Moskalewicz, Robin Room, and Betsy Thom, I (Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2016) http://www.rarha.eu/NewsEvents/LatestNews/Pages/details.aspx?itemId=36>.
5 Sven Andréasson and others, Alcohol and Society 2019: Alcohol and the Elderly (Stokholm: IOGT-NTO, the Swedish Society of Medicine, Swedish Society of Nursing and CERA in cooperation with Stiftelsen Ansvar, 2019).
6 Roxanne Armstrong-Moore and others, ‘Interventions to Reduce the Negative Effects of Alcohol Consumption in Older Adults: A Systematic Review’, BMC Public Health, 18.1 (2018) <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5199-x>
7 Sven Andréasson and others, Alcohol and Society 2019: Alcohol and the Elderly (Stokholm: IOGT-NTO, the Swedish Society of Medicine, Swedish Society of Nursing and CERA in cooperation with Stiftelsen Ansvar, 2019).
8 Joanna H. Żółtańska and Tadeusz Łukieńczuk, ‘Alkohol Jako Czynnik Ryzyka Złamań Kości Kończyn u Osób Starszych’, Piel. Zdr. Publ, 5.3 (2015), 265–74.
9 Sven Andréasson and others, Alcohol and Society 2019: Alcohol and the Elderly (Stokholm: IOGT-NTO, the Swedish Society of Medicine, Swedish Society of Nursing and CERA in cooperation with Stiftelsen Ansvar, 2019).
10 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka, and Sylwia Kluczyńska, ‘Rozpowszechnienie Spożycia Alkoholu Wśród Pacjentów Szpitali Ogólnych Po 60. Roku Życia’, Gerontologia Polska, 19.1 (2011), 47–52 <gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2011-01-6.pdf>
11 Emilie Sylvest Wieben and others, ‘Elderly Alcoholics Compared to Middle-Aged Alcoholics in Outpatient Treatment – 6-Month Follow-Up’, Nordic Journal of Psychiatry, 72.7 (2018), 506–11 <https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1522373>
12 Roxanne Armstrong-Moore and others, ‘Interventions to Reduce the Negative Effects of Alcohol Consumption in Older Adults: A Systematic Review’, BMC Public Health, 18.1 (2018) <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5199-x>.