Bibliografie do numeru 5/2020

Lęk egzystencjalny a logoterapeutyczne „memento mori”

Piotr Szczukiewicz

Bibliografia    
1. Frankl V. E. (2017). Lekarz i dusza, Warszawa: Wyd. Czarna Owca.
2. Frankl V. E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.
3. Leontiev D. (2018). Lęk egzystencjalny i jak z nim nie walczyć. Studia z historii filozofii, 2(9)/2018, s. 171–185.
4. May R. (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: IW PAX.
5. May R. (1995). O istocie człowieka. Poznań: D.W. Rebis.
6. Szczukiewicz P., Olszewski J. (2014). Podejście egzystencjalne w psychologii i psychoterapii – możliwości i ograniczenia. Horyzonty Psychologii, Tom IV, s. 103–118.
7. Yalom I. (2008a). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
8. Yalom I. (2008b). Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
1 Zastosowanie logoterapii w podejściu do duchowego aspektu istnienia człowieka było już szerzej omawiane na łamach TUiW również przez wyżej podpisanego, np. w numerze 2/2011.
====

Kobiece historie w procesie grupowym

Martyna Borkowska–Pelc

Bibliografia
1. Kaczmarczyk I., Maciek – Haściło B., Materiały szkoleniowe: „Praca z traumatycznymi doświadczeniami osób uzależnionych oraz osób dorosłych dorastających w rodzinach dotkniętych problemem uzależnienia”.
2. Kaczmarczyk I., Maciek – Haściło B., Materiały szkoleniowe: „Praca z grupą i w grupie. Integracja podejścia psychodynamicznego i humanistyczno – doświadczeniowego”.
3. Maciek – Haściło B., „Regulacja złości w psychoterapii osób uzależnionych”, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, Warszawa 4/2018
4. Heller L., LaPierre A., „Leczenie traumy rozwojowej. Wpływ wczesnej traumy na samoregulację, obraz samego siebie i zdolność tworzenia związków”, Wydawnictwo Instytutu Terapii Psychosomatycznej, wyd. I
 5. Yalom Y., Leszcz M., „Psychoterapia Grupowa. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
6. Frederickson J., Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej, wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2014
====

Osobowość Silna Immunologicznie siedem cech, które można i warto rozwijać

Edyta Krzysztof

Bibliografia
1. Dreher, H. (1996): The Immune Power Personality, The Penguin Grup, New York
2. Janowski K., Piasecka M.(2012) .”Kwestionariusz Osobowości Silnej Immunologicznie” , WSFiZ, Warszawa
3. Linville, P.W. (1987): Self–complexity as a cognitive Buffet against stress–related illnes and depression. Journal of Personality and Social Psychology
4. Luks, A., Payne, P. (2001): The healing power of doing good. New Yokr University.
5. Pennebaker, James W.(2003): Otwórz się, Media Rodzina, Poznań
===

Relacja superwizyjna i role w procesie superwizyjnym

Anna Dziedzic

Bibliografia
1. Aleksandrowicz J., Superwizja w kształceniu psychoterapeutów. Psychoterapia 3 (154) 2010, 23–30.
2. Arlene Vetere,Troska o o siebie i innych:Superwizja prowadzona w oparciu o narrację przywiązania. Psychoterapia 1 2019, 97–100
3. Bomba J., Bierzyński K., Potrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii. Psychoterapia 2 (173) 2015; 5–14.
4. Jelonkiewicz I., Co się dzieje w relacji superwizyjnej. Psychoterapia 2018 4 (187); 69–80
5. Kozłowska–Piwowarska I., Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin. Psychoterapia 2002 4 (123).
===

Uzależnieni czy „rażąco niedbali dłużnicy”

Roman Pomianowski

1. Stwierdzane w postępowaniu sądowym okoliczności wykluczające możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej nie są precyzyjne definiowane, dotyczą np. nieodpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych, najczęściej np. w tzw. „chwilówkach” lub nieracjonalnego gospodarowania pieniędzmi.
2. Zaleśkiewicz T., Psychologia Ekonomiczna, PWN 2011
3. Obsessive compulsive disorder By Frederick M. Toates, Olga Coschug–Toates, 2nd Edition 2000, Pages 111–128 za https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_obsesyjno–kompulsyjne_z_przewag%C4%85_my%C5%9Bli_czy_ruminacji_natr%C4%99tnych#cite_note–books.google.com–2
4. Dygresja autora: Jestem świadomy swoich ograniczeń zawodowych, np. brak mi specjalistycznej wiedzy psychiatrycznej czy wystarczającego doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami OCD, zastanawiałem się jednak, dlaczego we wszelkich klasyfikacjach myśli natrętnych, np. CY_BOCS, a dalej w narzędziach diagnozy, np. kwestionariuszu wywiadu ustrukturalizowanego (Bryńska i Włodarczyk 2005), nie pojawia się w ogóle problem związany z gospodarowaniem pieniędzmi, zadłużenia w szczególności. Jeśli już się pojawiają, to jedynie jako nośnik brudu, groźnych wisusów, co zresztą jest potwierdzonym przez epidemiologów faktem.
5. Psychiatria 2020 w druku
6. Hershfield J. (2013) Zaburzenia obsesyjno–kompulsyjne Poradnik oparty na uważności i terapii poznawczo–behawioralnej. Wydawnictwo UJ Kraków. 2016.
7. Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L. (2018), Uzależnienia behawioralne. PWN e.Book.
8.https://zpf.pl/pliki/raporty/moralnosc_finansowa_polakow_2019.pdf
9. HALT więcej: https://www.ue.katowice.pl/studenci/stypendia–i–pomoc–dla–studentow/uczelnia–wolna–od–uzaleznien/alkohol/czym–jest–alkohol/program–halt.html
10. Kardefelt–Winther D., Heeren A., Schimmenti A., van Rooij A., Maurage P., Carras M., Edman J., Blaszczynski A., Khazaal Y.,Billieux J. (2017): How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours? „Addiction”; 112:1709–1715.
11. Kardefelt–Winther D., Heeren A., Schimmenti A., van Rooij A., Maurage P., Carras M., Edman J., Blaszczynski A., Khazaal Y., Billieux J. (2017): How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours? „Addiction”; 112:1709–1715.
12. Psychiatra, jednocześnie Powiernik AA, Vaillant G.E. (2004): Alcoholics Anonymous: cult or cure? W polskim tłumaczeniu ukazał się w biuletynie „Wieści”, 2(33)2015.
13. Według danych MS ponad 30 procent rozwodów spowodowanych jest problemami finansowymi.
14.Pomianowski R. (2015): Psychologiczne konsekwencje zadłużenia. http://programwsparcia.com/wp–content/uploads/2019/09/Wyuczona–bezradno%C5%9B%C4%87–.pdf
15. Pomianowski R. (2019) Zadłużeniowe tsunami Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 5/2019. http://programwsparcia.com/wp–content/uploads/2019/09/Prezentacja_16.08.2019–Katowice.pdf
16. http://programwsparcia.com/wp–content/uploads/2019/09/ZAD%C5%81U%C5%BBENIE–Zdrowie–Psychiczne–pe%C5%82na–wersja.pdf
17. Bartosz Kabała, „Zdrowie czuli co”, Tygodnik Powszechny nr 30 z 26.07.2020.
18. Jak zauważono, niektórzy tancerze tańczyli od otwarcia do rana, co zinterpretowano jako możliwe nadmierne zaangażowanie grożące uzależnieniem (Targhetta, Nalpas, Pascal, 2013). W konsekwencji stworzono kwestionariusz diagnozujący uzależnienie od tanga argentyńskiego oparty na kryteriach uzależnienia od substancji zawartych w DSM–IV i kryteriach uzależnień behawioralnych Aviela Goodmana (1990). W ten sposób niefortunne odniesienie do kryteriów uzależnień substancjalnych i niesubstancjalnych zaowocowało próbą włączenia kolejnych zachowań do kategorii zaburzeń psychicznych. Za Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., (2018) Uzależnienia behawioralne. PWN e.Book