Kultura współuzależnienia

Joanna Wawerska-Kus

Bibliografia:
1. Badinter E. „Historia miłości macierzyńskiej”, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa, 1998;
2. Bętkowska – Korpała B. (red), „Uzależnienia w praktyce klinicznej”, PARPA, Warszawa 2009;
3. Borkowska – Pelc M. „Kobiece historie w procesie grupowym” w Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 5, rok 2020;
4. Głowacz E., Reisch – Klose J. „Alkoholik instrukcja obsługi”, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2013;
5. Kisiel M. „Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych”, IPZ PTP, Warszawa 2005;
6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zachowania w ICD – 10, Badawcze kryteria diagnostyczne, V rozdział, UWM „Vesalius”, IPiN, Warszawa 1998;
7. Kryteria diagnostyczne z DSM – 5, Desk Reference, Edra, Wrocław 2013;
8. Margasiński A. „Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011;
9. Mellibruda J. „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, IPZ PTP, Warszawa 2009;
10. Ryś M. „Psychologia małżeństwa w zarysie”, CMP–P MEN, Warszawa 1999;
11. Sobolewska – Mellibruda Z. „Współuzależnienie – koncepcja i psychoterapia” (cz. I i II) w Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, nr 4 i 5, rok 2008;
12. Szczepańska H. „Żony Alkoholików”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa, 1992.