Uzależnienie w świetle Teorii Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla
Robert Modrzyński

1. Bakuła A., Dlaczego łamią abstynencję? Świat Problemów, 10/2003.
2. Buxakowski M., Badania katamnestyczne nad wynikami leczenia odwykowego alkoholików, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974.
3. Cierpiałkowska L., Kubiak J., Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych? Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4/2010, 5–9.
4. Fronczyk K., Badania nad rezultatami leczenia. Alkohol i Nauka, 10/2000.
5. Hobfoll S., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006
6. Jakubik A. , Kowaluk B., Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania,1/1996.
7. Kapler L., Osoby uzależnione – klienci pomocy społecznej. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4/2010, 17–20.
8. Kołodziejczyk M., Polska szkoła odwyku. Polityka, 28/2000, 3–9.
9. Kucińska M., Mellibruda J., Program Analizy Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) – koncepcja i dotychczasowy przebieg badań. Alkoholizm i Narkomania, 3/1997..
10. Kucińska M., Mellibruda J., Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii uzależnienia przez pacjentów uczestniczących z programie badawczym APETA. Alkoholizm i Narkomania, 3/1997.
11. Kucińska M., Mellibruda J., Zmiany stanu psychicznego po terapii odwykowej u pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA. Alkoholizm i Narkomania 3/1997.
12. Kulisiewicz T., Alkoholizm – to także choroba. Prasowe Zakłady Graficzne „Prasa”, Warszawa 1969.
13. Kurza K., Analiza efektów terapii osób uzależnionych od alkoholu w placówkach lecznictwa odwykowego w Polsce – Sonda STU’2004 – badanie katamnestyczne., Wyd. IPZ, Warszawa 2004.
14. Kurza K., Analiza efektów terapii osób uzależnionych od alkoholu w placówkach lecznictwa odwykowego w Polsce – Sonda STU’2005 – badanie katamnestyczne, Wyd. IPZ, Warszawa 2005.
15. Mellibruda J., Sobolewska–Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, IPZ, Warszawa 2006.
16. Mellibruda J., Włodawiec B., Zmiany funkcjonowania społecznego po terapii odwykowej u pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA. Alkoholizm i Narkomania, 3/1997.
17. Niewiadomska I., Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną adaptację człowieka. w: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.) Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, Wyd. KUL, Lublin 2010, 15–38.
18. Nikodemska S ., Demograficzny portret pacjenta cz.I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4/1999.
19. Nikodemska S., Demograficzny portret pacjenta cz.II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1/2000.
20. Nikodemska S., Efekty terapii w różnego typu placówkach odwykowych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1/2000.
21. Nikodemska S., Stabilizacja rodzinna pacjentów uzależnionych. Świat Problemów nr 12/2000.
22. Riahi A., Analiza funkcjonowania psychicznego u osób kończących Podstawowy Program Terapii Uzależnienia, Wyd. IPZ, Warszawa 2004.
23. Włodawiec B., Porównanie osób uzależnionych – pacjentów placówek Sieci z roku 1994–do ogółu populacji. Świat Problemów, 6/1997.
24. Woronowicz B., Alkoholizm jest chorobą, PARPA, Warszawa 1998.
25. Zwierzchowski D., Czynniki wpływające na proces zdrowienia w opinii osób uzależnionych od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 5/2010, 5–22.