Wielka potrzeba ulgi, czyli emocje w życiu pacjenta uzależnionego…
Ewa Miturska

1. Basco R.M., Rush A.J.: Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005.
2. Beck A., Frejman A., Davis D.: Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005.
3. Beck A., Wright F.D., Newman C.F., Bruce S.L.: Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2007.
4. Davis M., McKay M. Fanning P.: Jak ujarzmić emocje –trening. Wyd. Helion, Gliwice, 2008.
5. DeFoore W.G.: Złość – opanuj ją, uzdrawiaj nią, powstrzymaj ją. Wyd. Bellona 2007.
6. Ekman P., Davidson R.J. (red): Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 1998.
7. Elliot R., Watson J.C., Goldman R., Grennberg L.S.: Psychoterapia skoncentrowana na emocjach. IPZ, Warszawa 2009.
8. Golińska L.: Emocje: przyjaciel czy wróg. IPZ, Warszawa 2002.
9. Harmin M.: Lepsze od tabletek. IPZ, Warszawa 1994.
10. Johnson D.W.: Podaj dłoń. IPZ, Warszawa 1992.
11. Kaduson H., Schaeffer C.: Zabawa w psychoterapii. GWP, Gdańsk 2001.
12. Lazarus A.: Wyobraźnia w psychoterapii. GWP, Gdańsk 2000.
13. Lewis M., Haviland-Jones J.: Psychologia emocji. GWP, Gdańsk 2005.
14. Monti P.M., Abrams D.B., Kadden R., Cooney N.L.: Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Przewodnik do treningu zachowań konstruktywnych. IPZ, Warszawa 1994.
15. Oster G.D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. GWP, Gdańsk 2001.
16. Potter-Efron R., Potter-Efron P.: Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. Teoria i praktyka uzależnienia. IPZiT, Warszawa 1994.
17. Vopel K.W.: Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Wyd. Jedność, Kielce 2006.