Wpływ otoczenia, konflikty, emocje...
Jan Chodkiewicz, Agata Biedrzycka

1. Allsop S, Saunders B (1997). Nawroty i problemy związane z nadużywaniem alkoholu W: Gossop M (red.) Nawroty w uzależnieniach. Warszawa: PARPA, 15-39.
2. Annis H.M., Graham J.M. (1988). Situational Confidence Questionnaire (SCQ 39): User's Guide. Toronto: Addiction Research Foundation.
3. Annis H.M., Graham M.J. (1995). Profile Types on Inventory of Drinking Situations: Implications for Relapse Prevention Counseling. Psychology of Addictive Behavior, 9, (3), 176 – 182.
4. Chodkiewicz J. (2006). Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej-przegląd piśmiennictwa. Psychiatria 3/3, 105-112.
5. Chodkiewicz J. (2010). Terapia osób uzależnionych od alkoholu: lęk i depresja a zasoby osobiste. Alkoholizm i Narkomania, 3, 201–216.
6. Chodkiewicz J. Światkowska M. (2007). Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologia,11, 81-95.
7. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D, Markowska A., Augustyńska B, Opozda K. (2009). Zastosowanie Inwentarza Sytuacji Związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne. Alkoholizm i Narkomania, 22,3 271-285.
8. Cierpiałkowska L, Ziarko M. (2010). Psychologia uzależnień: alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
9. Lindenmeyer J. (2005). Alkoholabhängigkeit. Göttingen: Hogrefe.
10. Jakubik, A., Kraszewska, E. (2002). Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 1, 95-106.
11. Lindenmeyer J. (2007). Ile możesz wypić. Gdańsk: GWP.
12. Marlatt GA, Gordon JR (1985) Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behavior. New York: Guilford  Press.
13. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: IPZ.
14. Parks G.A., Anderson B.K., Marlatt G.A. (2004). Relapse Prevention Therapy. W:  N. Heather, T. Stockwell (red.) Treatment and Prevention Alcohol Problems (s.87-105). Chichester: John Wiley&Sons.
15. Witkiewitz K., Marlatt G.A. (2004). Relapse prevention for alcohol and drug problems: that was Zen, this is Tao. American Psychologist, 59,4, 224-235.
16. Witkiewitz K., Marlatt G.A. (2007). Modeling the Complexity of Post-Treatment Drinking: It’s a Rocky Road to Relapse. Clinical Psychology Review, 27,6, 724–738.
17. Włodawiec B., Ewaluacja Programu Rozwoju Osobistego, IP PAN, Warszawa 1998. http://www.psychoterapia.net.pl/pro.php.
18. Włodawiec B., Efektywność terapii odwykowej w Oddziale Terapii Uzależnień IChiP "Monar" w latach 2003-2005. Warszawa 2006. http://cpb.waw.pl/efektywnosc_terapii_otu_monar_2003_2005.pdf
19. Ziółkowski M. (1994) Polska adaptacja Inwentarza Ryzykownych Sytuacji Picia (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ). Materiał niepublikowany.