Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę można złożyć wypełniając zamieszczony Formularz prenumeraty lub listownie na adres: Fundacja Zdrowie-Trzeźwość, ul. Czapliniecka 44/8, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 45, faxem: 44 667 60 16.

W zamówieniu prosimy podać dokładny adres.
Zamówienię prenumeraty można złożyć na wydrukowanym formularzu.

Uwaga!

Informujemy, że w roku 2019 Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nadal będzie pismem bezpłatnym. Dotychczasowi prenumeratorzy z roku 2018 będą mieli przedłużoną prenumeratę automatycznie.
Dostępne numery archiwalne można zakupić w naszym kiosku.