Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę można złożyć wypełniając zamieszczony Formularz prenumeraty lub listownie na adres: Fundacja Zdrowie-Trzeźwość, ul. Czapliniecka 44/8, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 45, faxem: 44 667 60 16.

W zamówieniu prosimy podać adres oraz dane do faktury.
Zamówienię prenumeraty można złożyć na wydrukowanym formularzu.

Uwaga!

Cena prenumeraty rocznej krajowej = 108 zł
Cena prenumeraty zagranicznej na = 168 zł
Oferujemy także prenumeratę w wersji elektronicznej (format pdf) w cenie 90 zł.
Prosimy o opłacanie zamówionej prenumeraty dopiero po otrzymaniu faktury.
 Dostępne numery archiwalne a także aktualne można zakupić w naszym kiosku.