okl506 Numer 5_2006

{mosimage} KRAJ PRZECIWKO NARKOMANII. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim

FAZY ROZWOJU OSOBOWOŚCI według Erika H. Eriksona - Wanda Sztander

WYWIAD MOTYWACYJNY I PROWADZONE SAMOLECZENIE - Katarzyna Dąbrowska

MARZENIE SENNE JAKO NARZĘDZIE DIAGNOZY I TERAPII OSOBY UZALEŻNIONEJ - Aleksandra Jurecka

ZROZUMIEĆ I POMÓC…- Marzenna Kucińska

TWARZĄ W TWARZ, czyli zastosowanie analizy grupowej w praktyce terapeutycznej - Mirosława Straburzyńska

AMERYKANIAN W PARYŻU, czyli trzeźwy alkoholik w terapii DDA - Joanna Wawerska–Kus

PRACA W ZESPOLE, zalety i problemy - Lidia Mieścicka

OD ZABAWY DO ZABURZENIA czyli kiedy granie staje się chorobą - Bernadeta Lelonek

O WARTOŚCIACH I SENSIE ISTNIENIA... - Rozmowa z ks. Jackiem Krzewickim, terapeutą, prezesem Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach

MALINÓWKA POD ZNAKIEM KOBIET - Agata Lato

SPOTKANIE ŚRODOWISKA - Szczyrk 2006 - red.

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA