okl606Numer 6_2006 

{mosimage} ROK ZMIAN - Rozmowa z Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krzysztofem Brzózką

CZY TERAPIA MOŻE SZKODZIĆ? - Joanna Wawerska–Kus

FAZY ROZWOJU OSOBOWOŚCI według Erika H. Eriksona (II) - Wanda Sztander

JAK ROZPOZNAĆ PROBLEM? - Katarzyna Okulicz-Kozaryn

ZABURZENIA ODŻYWIANIA - Binge eating disorder - Anna Brytek

PRAWNE PODSTAWY PROGRAMU - Jagoda Fudała

BARDZIEJ PODOBNIE NIŻ INACZEJ - Rozmowa z Ryszardem Romaniukiem, terapeutą z Louis Stokes Cleveland Department of Veteran Affairs Medical Center

PODĄŻAĆ ZA ZMIANAMI - Katarzyna Burda

NOWE PROJEKTY, NOWE WYZWANIA... - Rozmowa z profesorem Jerzym Mellibrudą – dyrektorem Instytutu Psychologi Zdrowia, kierownikiem katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS

RÓŻNE SPOJRZENIA NA JEDNO ZABURZENIE – uzależnienie od grania hazardowego w świetle teorii psychologicznych - Bernadeta Lelonek

SIŁA KADR - Rozmowa z Joanną Mikułą – Dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień

Z UCZNIÓW – MISTRZAMI - Rozmowa z Jackiem Kasprzakiem – przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

BOGATSI O DOŚWIADCZENIA SĄSIADÓW - Katarzyna Burda

URAZ CHRONICZNY I RODZINA - Agnieszka Widera–Wysoczańska

KOLEJNE CERTYFIKATY - relacja z egzaminów - Małgorzata Zielińska

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA