Numer 1/2 2006

okl106 USTAWOWE SUKCESY I NOWE PLANY - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

CZY TO, CO DOBRE, MOŻE POWODOWAĆ ZŁE? -  Lucyna Golińska

PSYCHOLOG ZGODNY Z PRAWEM - Rozmowa z Henrykiem Kędzierskim 

JESZCZE RAZ O POROZUMIEWANIU SIĘ - Wanda Sztander 

KILKA TWARZY OFIARY - Piotr Antoniak

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW W TERAPII UZALEŻNIEŃ - Jarosław Ryszard Romaniuk 

GDY TARCZA ZAMIENIA SIĘ W MIECZ... - Joanna Wawerska–Kus 

ZABURZENIA LĘKOWE I DEPRESYJNE U DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW - Katarzyna Kurza

PRACA TERAPEUTYCZNA Z DDA – Marzenna Kucińska

CZAS ZMIAN - red.

PUNKT DLA MŁODYCH - Joanna Kalinowska

Z POLSKI DO ANGLII - Anna Konefał

UWAGI NA TEMAT SKUTECZNOŚCI TERAPII UZALEŻNIEŃ - Piotr Jabłońsk

HIPOTERAPIA W UZALEŻNIENIACH - Anna Francuz

ALTERNATIVE DANCE - CZYLI ZABAWA BEZ NARKOTYKÓW - Jagoda Władoń, Mariola Jaczewska

WOLNOŚĆ JEST WARTOŚCIĄ - Rozmowa z Bogdanem Ratajczakiem

SZYBKA INFORMACJA, SKUTECZNE DZIAŁANIE - Dawid Chojecki, Michał Kidawa

RAZEM CZY OSOBNO – Joanna Wawerska–Kus

LISTY, POLEMIKI - red.

INSTRUKTORZY POTRZEBNI - red.

ALKOHOL A ZDROWIE PSYCHICZNE - oprac. Magdalena Borkowska

Propozycje czytelnicze,  Informacje – Ważne i Ciekawe


okl306 Numer 3_2006

{mosimage} WARSZAWA – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - Rozmowa z Teresą Szopińską, Naczelnikiem Wydziału ds. Uzależnień Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy

JESZCZE RAZ O POROZUMIEWANIU SIĘ (II) – Wanda Sztander

SYTUACJE WYSOKIEGO RYZYKA U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU – Jan Chodkiewicz

ROZUMIENIE, KTÓRE DAJE SIŁĘ – Bożena Maciek–Haściło

TERAPIA POZNAWCZO–BEHAWIORALNA W LECZENIU UZALEŻNIEŃ – Elżbieta Rachowska

Z WIZYTĄ W STANOMINIE – Agata Lato

DAĆ SZANSĘ MŁODYM – Jadwiga Gierczyk

NEUROTYCZNOŚĆ I ODRĘTWIENIE – Katarzyna Kurza

MROWISKO KONTRA ANOREKSJA – Jolanta Koczurowska, Arleta Zielonka

AKREDYTACJA DLA DOBRA PACJENTA – Małgorzata Maresz

RAZEM ŁATWIEJ - rozmowa z przewodniczącym PTPU

EGZAMINY - relacja z egzaminów certyfik.

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe


okl406 Numer 4_2006 

{mosimage} "SZOKOWA TERAPIA ORGANIZACYJNA" - Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

STRES KOBIECY - Bożena Smereka–Oniszczenko

MAM TO PO TATUSIU... czyli uzależnieni DDA jako specyficzni pacjenci terapii uzależnienia - Joanna Wawerska–Kus

DOM NA WZGÓRZU - Agata Lato

HAZARD PATOLOGICZNY – choroba czy artefakt? - Bernadeta Lelonek

ANOREKSJA A ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY - Anna Penkin

FINANSOWANIE ZAKŁADÓW LECZNICTWA ODWYKOWEGO - Jagoda Fudała

POSTAWY ZDROWOTNE TERAPEUTÓW ODWYKOWYCH - Katarzyna Kurza
KREATYWNA DESTRUKCJA - Analiza grupowa w uzależnieniach - Mirosława Straburzyńska

JESUSCENTER – odmieniony zakątek Hamburga - Wiesław Danielak

Alkohol a Mundial - oprac. Magdalena Borkowska

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


okl506 Numer 5_2006

{mosimage} KRAJ PRZECIWKO NARKOMANII. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim

FAZY ROZWOJU OSOBOWOŚCI według Erika H. Eriksona - Wanda Sztander

WYWIAD MOTYWACYJNY I PROWADZONE SAMOLECZENIE - Katarzyna Dąbrowska

MARZENIE SENNE JAKO NARZĘDZIE DIAGNOZY I TERAPII OSOBY UZALEŻNIONEJ - Aleksandra Jurecka

ZROZUMIEĆ I POMÓC…- Marzenna Kucińska

TWARZĄ W TWARZ, czyli zastosowanie analizy grupowej w praktyce terapeutycznej - Mirosława Straburzyńska

AMERYKANIAN W PARYŻU, czyli trzeźwy alkoholik w terapii DDA - Joanna Wawerska–Kus

PRACA W ZESPOLE, zalety i problemy - Lidia Mieścicka

OD ZABAWY DO ZABURZENIA czyli kiedy granie staje się chorobą - Bernadeta Lelonek

O WARTOŚCIACH I SENSIE ISTNIENIA... - Rozmowa z ks. Jackiem Krzewickim, terapeutą, prezesem Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach

MALINÓWKA POD ZNAKIEM KOBIET - Agata Lato

SPOTKANIE ŚRODOWISKA - Szczyrk 2006 - red.

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


okl606Numer 6_2006 

{mosimage} ROK ZMIAN - Rozmowa z Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krzysztofem Brzózką

CZY TERAPIA MOŻE SZKODZIĆ? - Joanna Wawerska–Kus

FAZY ROZWOJU OSOBOWOŚCI według Erika H. Eriksona (II) - Wanda Sztander

JAK ROZPOZNAĆ PROBLEM? - Katarzyna Okulicz-Kozaryn

ZABURZENIA ODŻYWIANIA - Binge eating disorder - Anna Brytek

PRAWNE PODSTAWY PROGRAMU - Jagoda Fudała

BARDZIEJ PODOBNIE NIŻ INACZEJ - Rozmowa z Ryszardem Romaniukiem, terapeutą z Louis Stokes Cleveland Department of Veteran Affairs Medical Center

PODĄŻAĆ ZA ZMIANAMI - Katarzyna Burda

NOWE PROJEKTY, NOWE WYZWANIA... - Rozmowa z profesorem Jerzym Mellibrudą – dyrektorem Instytutu Psychologi Zdrowia, kierownikiem katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS

RÓŻNE SPOJRZENIA NA JEDNO ZABURZENIE – uzależnienie od grania hazardowego w świetle teorii psychologicznych - Bernadeta Lelonek

SIŁA KADR - Rozmowa z Joanną Mikułą – Dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień

Z UCZNIÓW – MISTRZAMI - Rozmowa z Jackiem Kasprzakiem – przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

BOGATSI O DOŚWIADCZENIA SĄSIADÓW - Katarzyna Burda

URAZ CHRONICZNY I RODZINA - Agnieszka Widera–Wysoczańska

KOLEJNE CERTYFIKATY - relacja z egzaminów - Małgorzata Zielińska

Propozycje czytelnicze, Informacje – Ważne i Ciekawe

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


Skorowidz rocznika 2006

Rozmowy i wywiady.
Naszymi gośćmi  byli:
1. Brzózka Krzysztof nr 4 s. 2
2. Jabłoński Piotr - nr 1_2 s.3
3. Brzózka Krzysztof - nr 6 s. 2
4. Jabłoński Piotr - nr 5 s. 2
5. Kasprzak Jacek - nr 6 s. 32
6. Kędzierski Henryk – nr 1 s.7
7. Krzewicki Jacek - nr 5 s. 30
8. Mellibruda Jerzy - nr 6 s. 24
9. Mikuła Joanna - nr 6 s. 31
10. Ratajczak Bogdan - nr 1 s.48
11. Romaniuk Ryszard - nr 6 s. 20
12. Szopińska Teresa - nr 3 s. 2
Artykuły
1. Antoniak Piotr - „Kilka twarzy ofiary” nr 1_2 s. 13
2. Brytek Anna - „Zaburzenia odżywiania-Binge eating disorder” nr 6 s. 13
3. Borkowska Magdalena - „Alkohol a Mundial” nr 4 s. 32
4. Burda Katarzyna - „Podążać za zmianami” nr 6 s. 22
5. Burda Katarzyna - „Bogatsi o doświadczenia sąsiadów” nr 6 s. 33
6. Francuz Anna - „Hipoterapia w uzależnieniach” nr 1_2 s. 44
7. Chodkiewicz Jan - „Sytuacje wysokiego ryzyka u osób uzależnionych od alkoholu” nr 3 s. 9
8. Chojecki Dawid, Kidawa Michał - „Szybka informacja, skuteczne działanie” nr 1_2 s. 50
9. Danielak Wiesław - „Jesuscenter - odmieniony zakątek Hamburga” nr 4 s. 31
10. Dąbrowska Katarzyna - „Wywiad motywacyjny i prowadzone samoleczenie” nr 5 s. 8
11. Fudała Jagoda - „Finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego” nr 4 s. 23
12. Fudała Jagoda - „Prawne podstawy programu” nr 6 s. 16
13. Gierczyk Jadwiga - „Dać szanse młodym” nr 3 s. 20
14. Golińska Lucyna - „Czy to, co dobre, może powodować to, co złe? Trochę prawdy o pracoholizmie” nr 1_2 s. 5
15. Jabłoński Piotr - „Uwagi na temat skuteczności terapii uzależnień” nr 1_2 s. 41
16. Jurecka Aleksandra - „Marzenie senne jako narzędzie diagnozy i terapii osoby uzależnionej” nr 5 s. 11
17. Kalinowska Joanna - „Punkt dla młodych” nr 1_2 s. 36
18. Koczurowska Jolanta - „Mrowisko kontra anoreksja” nr 3 s.27
19. Konefał Anna - „Z Polski do Anglii”- nr 1_2 s. 38
20. Kucińska Marzenna - „Praca terapeutyczna z DDA- Opis przypadku” nr 1_2 s. 30
21. Kucińska Marzenna - „Zrozumieć i pomóc” nr 5 s. 15
22. Kurza Katarzyna - „Zaburzenia lękowe i depresyjne u dorosłych dzieci alkoholików” nr 1_2 s. 27
23. Kurza Katarzyna - „Neurotyczność i odrętwienie” nr 3 s. 23
24. Kurza Katarzyna - „Postawy zdrowotne terapeutów odwykowych” nr 4 s. 25
25. Lato Agata - „Z wizytą w Stanominie” nr 3 s. 18
26. Lato Agata - „Dom na wzgórzu” nr 4 s. 12
27. Lelonek Bernadeta - „Hazard patologiczny - choroba czy artefakt” nr 4 s. 15
28. Lelonek Bernadeta - „Od zabawy do zaburzenia, czyli kiedy granice stają się chorobą” nr 5 s. 26
29. Lelonek Bernadeta - „Różne spojrzenia na jedno zaburzenie” nr 6 s. 26
30. Maciek-Haściło Bożena - „Rozumienie, które daje siłę” nr 3 s. 12
31. Maresz Małgorzata - „Akredytacja dla dobra pacjenta” nr 3 s. 30
32. Mieścicka Lidia - „Praca w zespole, zalety i problemy” nr 5 s. 24
33. Okulicz-Kozaryn Katarzyna - „Jak rozpoznać problem” nr 6 s. 10
34. Penkin Anna- „Anoreksja a rozwój psychoseksualny” nr 4 s. 19
35. Rachowska Elżbieta - „Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień” nr 3 s. 15
36. Romaniuk Jarosław Ryszard - „Dorosłe dzieci alkoholików w terapii uzależnień” - nr 1_2 s. 18
37. Smereka-Oniszczenko Bożena - „Stres kobiecy” nr 4 s. 4
38. Straburzyńska Mirosława- „Kreatywna destrukcja - Analiza grupowa w uzależnieniach” nr 4 s. 27
39. Straburzyńska Mirosława - „Twarzą  twarz, czyli zastosowanie analizy grupowej” nr 5 s. 19
40. Sztander Wanda - „Jeszcze raz o porozumiewaniu się” - nr 1_2 s.9
41. Sztander Wanda - „Jeszcze raz o porozumiewaniu się” nr 3 s. 4
42. Sztander Wanda - „Fazy rozwoju osobowości” nr 5 s. 3
43. Sztander Wanda - „Fazy rozwoju osobowości” nr 6 s. 6
44. Wawerska-Kus Joanna - „Gdy tarcza zamienia się w miecz... czyli o przemocy w procesie grupowym psychoterapii DDA”- nr 1_2 s. 22
45. Wawerska-Kus Joanna - „Razem czy osobno - Zapobieganie i radzenie sobie z nawrotami czy rozbrojenie psychologicznych mechanizmów uzależnienia?” nr 1_2 s. 53
46. Wawerska-Kus Joanna - „Mam to po tatusiu...czyli uzależnieni DDA jako specyficzni pacjenci terapii uzależnienia” nr 4 s. 7
47. Wawerska-Kus Joanna - „Amerykanin w Paryżu, czyli trzeźwy alkoholik w terapii DDA” nr 5 s. 22
48. Wawerska-Kus Joanna - „Czy terapia może szkodzić?” nr 6 s. 3
49. Widera-Wysoczańska Agnieszka - „Uraz chroniczny i rodzina” nr 6 s. 34
50. Władoń Jagoda, Jaczewska Mariola - „Alternaive dance, czyli zabawa bez narkotyków” nr 1_2 s. 46