Numer 1/2008

okladka 108

Numer 2/2008

okladka 208

    Numer 3/2008

okladka 308

 Numer 4/2008

okladka 408

 Numer 5/2008

okladka 508

 Numer 6/2008

okladka 608


okladka 108Numer 1

Spis treści 

3. W sprawie kwalifikacji zawodowych… 

Nowelizacja nikogo niczego nie pozbawia, bowiem przez dwa lata daje szanse kształcenia nowym i starym trybem
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką - Dyrektorem PARPA 

4. Kobiece pułapki alkoholizmu

Kobiety uzależniają się od alkoholu z nieco innych powodów niż mężczyźni. Ma na to wpływ zarówno konstrukcja fizyczna, jak i cechy osobowości. Ważna jest sytuacja życiowa i sposób spędzania wolnego czasu...
Lucyna Golińska

6. Pomoc ambulatoryjna

Zastanawiając się nad tym, czy możemy przyjąć osobę uzależnioną do programu, powinniśmy rozważyć, czy nasza oferta odpowiada potrzebom pacjenta. Dla wielu pacjentów bardzo pomocną formą leczenia może być profesjonalne ambulatorium
Elżbieta Rachowska

9. Ewaluacja terapii

Uczciwość wobec pacjentów, wspieranie programów bardziej skutecznych niż inne, oszczędność funduszy publicznych, kontrola efektywności programów terapeutycznych w obliczu zwiększającej się nieustannie oferty terapeutycznej1 to tylko niektóre argumenty za tym, aby przeprowadzać ewaluację oddziaływań terapeutycznych
Tomasz Głowik 

12. Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego (znowelizowany dnia 12.02.2008 roku)


17. Przewodnik do zmian w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego


19. Informator dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień na rok 2008

22. Egzaminy, teraźniejszość i przyszłość…

Rozmowa z Dorotą Regułą, koordynującą prace Komisji Egzaminacyjnej

25. W drodze do certyfikatu

Superwizja kliniczna dla celów szkoleniowych pracowników zakładów lecznictwa odwykowego

Czas superwizji ułatwia: zastanawianie się nad źródłami trudności, poszukiwanie istoty problemów zgłaszanych przez pacjenta, dochodzenie do nowych rozwiązań...
Bogdan Ratajczak 

27. Doświadczenie, klimat, współpraca…

Rozmowa z Joanną Mikułą z dyrektorem Polsko – Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień

28. Choroba godności – niepijący alkoholicy w AA

W poprzednim artykule przedstawiłem teoretyczny model wyjaśniający zmiany zachowania osób uzależnionych. W tym analizuję zjawiska zachodzące w ruchu AA i wnioski związane z warunkami trwałej zmiany w procesie trzeźwienia 
Ireneusz Kaczmarczyk 

33. Niepełnosprawność a uzależnienia

Uzależnienie od alkoholu u osób niepełnosprawnych wygląda inaczej niż u zdrowych – inne są okoliczności i uwarunkowania choroby alkoholowej, inne wymagania dotyczące leczenia. Specyficzne problemy mają osoby uzależnione, cierpiące również na chroniczne bóle oraz urazy mózgu, niezależnie od tego, czy alkohol jest w ich życiu przyczyną czy skutkiem niepełnosprawności. Poniższy tekst został przygotowany na podstawie amerykańskich realiów i danych statystycznych, jednak wnioski płynące z cudzych doświadczeń mogą być cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla polskich terapeutów
Anna Maria Wegierek

36. Ćwierć wieku za nami

Oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii to jedna z pierwszych placówek tego typu w Polsce. Pracownicy „detoksu”, autorzy wielu prac naukowych, tworzyli nowatorskie programy lecznicze, a w tym roku świętują jubileusz placówki

38. Propozycje czytelnicze. Informacje Z działu lecznictwa PARPA


 

okladka 208

 

Numer 2

 

Spis treści 

5. Ewaluacja terapii a naukowe myślenie

„Wszystkie fakty są nam przyjazne” – to zdanie wypowiedziane przez Carla Rogersa może być mottem ewaluacji służącej ocenie skuteczności poszczególnych oddziaływań terapeutycznych i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych
Tomasz Głowik 

10. Uzależniony terapeuta

W pomaganiu uzależnionym pacjentom najskuteczniejszy okazuje się współpracujący ze sobą zespół terapeutyczny, w którym jest i zdrowiejący alkoholik, i oddany sprawie psycholog...
Rozmowa z dr n. med. Bohdanem Woronowiczem, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13. Niewykorzystane zasoby - Czy osobom uzależnionym od tytoniu potrzebna jest pomoc?

Tytoń to najgroźniejszy i najbardziej powszechny zabójca w krajach rozwiniętych. Dlatego niezbędne jest wdrażanie programów terapeutycznych skierowanych do palaczy – nie tylko w placówkach odwykowych
Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak  

16. Staże kliniczne w procesie certyfikacyjnym

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Łukowie prowadzi programy stażowe od dwunastu lat. Przez ten długi czas kadra placówki zebrała sporo doświadczeń w pracy ze stażystami i wypracowała własne metody na przekazanie wiedzy i umiejętności terapeutycznych młodym adeptom zawodu
Halina Ginowicz 

20. Po co rodzinie uzależnienie?

Postrzeganie alkoholizmu w szerokim zakresie, przy uwzględnieniu kontekstu, w którym on się rozwija, pozwala być bardziej skutecznym w pracy terapeutycznej. Terapia systemowa pomaga wyjaśnić i zrozumieć podłoże choroby, z jaką zgłasza się do nas pacjent lub jego rodzina
Grzegorz Grabowski

24. Krzywda to wieś niedaleko Siedlec

W trakcie pracy z DDA zauważyłam, że osią psychoterapii staje się często stosunek do własnego dzieciństwa, a szczególnie do krzywdy, jaka wówczas miała miejsce
Joanna Wawerska-Kus

27. Zabrze działa kompleksowo

Nowoczesna, nadążająca za najnowszymi trendami w psychoterapii placówka w centrum miasta, przyjmująca pacjentów uzależnionych zarówno od alkoholu, jak i od narkotyków to efekt niecałych dziesięciu lat pracy zespołu Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu 
Katarzyna Burda

30. Nowe narkotyki, nowe zagrożenia

Każda nowa substancja psychoaktywna to potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Narkotyki nie znają granic – pojawienie się nowej substancji na ulicach miast Europy oznacza, że już jest lub wkrótce będzie ona obecna wśród polskiej młodzieży
Daniel Dudek

34. Nie tylko uzależnienia

Uzależnienie to  jedno z wielu zaburzeń psychicznych, które mogą dotknąć osobę niesłyszącą. Nadzieję na skuteczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną daje tylko umożliwienie swobodnej komunikacji z głuchymi pacjentami
Rozmowa z dr Kariną Steinbarth-Chmielewską, kierownikiem Oddziału Detoksykacyjnego „Detox” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

35. Sonda redakcyjna

37. Ubezwłasnowolnienie

Częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej to instrument prawny, używany tylko w ostateczności. Przez niektóre prawodawstwa bywa nawet nazywany śmiercią cywilną... W jakich sytuacjach i wobec kogo sąd może orzec ubezwłasnowolnienie?
Kama Dąbrowska

38. Propozycje czytelnicze. Informacje


 

okladka 308Numer 3

Spis treści

3. Dzieci, które potrzebują przewodnika

Dzieci z FAS, mimo że często inteligencją nie odbiegają od swoich zdrowych rówieśników, tak naprawdę są dziećmi specjalnej troski, wymagającymi starannej diagnozy i umiejętnego postępowania
Rozmowa z dr Krzysztofem Liszczem, psychiatrą, rodzicem zastępczym dzieci z płodowym syndromem alkoholowym (z ang. Fetal Alcohol Syndrom – FAS)

5. Diagnoza osób współuzależnionych

Diagnozując osobę współuzależnioną warto oprzeć się na myśleniu systemowym, zgodnie z którym problemy jednego z członków rodziny stanowią  element szerszej całości funkcjonowania rodziny
Jolanta Ryniak, Lucyna Świątek

8. Nadążyć za nastolatkiem…

Młodzież w terapii uzależnienia

U większości młodych ludzi trafiających do placówek pomocowych problem zażywania środków psychoaktywnych jest zaburzeniem wtórnym...
Witold Skrzypczyk

12. Praca terapeutyczna z młodym pacjentem

Naszym celem jest takie oddziaływanie terapeutyczne, psychologiczne i wychowawcze, aby młody człowiek sam dokonał wyboru zmiany swojego życia, aby wybrał życie w trzeźwości
Anna Bakuła, Piotr Bakuła

15. Czynne uzależnienie adolescenta jako symptom zatrzymanego rozwoju rodziny

- kazuistyka, doświadczenia, refleksje

Aby rodzina mogła wspierać osobę uzależnioną w jej zdrowieniu, musi najpierw mieć możliwość pozbycia się własnych trudów emocjonalnych i balastów
Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski

19. Dorastanie bez iluzji

Warszawska poradnia „Poza Iluzją” swoją ofertę kieruje do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
Katarzyna Burda

21. Lokalny monitoring pod opieką Hiszpanii

Lokalny, systematyczny monitoring zjawiska narkomanii pozwoli na poziomie gminy w adekwatny i bardziej skuteczny sposób reagować na zmiany na scenie narkotykowej 
Rozmowa z Bogusławą Bukowską, Zastępcą Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

22. Krzywda to wieś niedaleko Siedlec (cz. II)

W trakcie pracy z DDA zauważyłam, że osią psychoterapii staje się często stosunek do własnego dzieciństwa, a szczególnie do krzywdy, jaka wówczas miała miejsce…
Joanna Wawerska–Kus

25. Terapia motywująca

Jak pomagać niezmotywowanemu pacjentowi w wykształceniu motywacji do zmiany
Nie sztuka  pracować z kimś, kto jest pełen zapału, chęci i gotowości do wprowadzania zmian
Iga Jaraczewska

30. Sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: problemy i perspektywy

Mamy do czynienia z niewątpliwym kryzysem funkcjonalnym instytucji zobowiązania do leczenia. Pojawia się coraz więcej wiarygodnych argumentów na rzecz likwidacji procedury z racji jej wysokich kosztów i rzeczywistej niskiej efektywności
Jadwiga Fudała

35. Leczenie odwykowe osób niepełnoletnich – aspekty prawne

Uczestnictwo w programach placówek odwykowych osób niepełnoletnich rodzi sporo wątpliwości prawnych, między innymi dotyczących możliwości przymusowego zatrzymania nastolatka w placówce
Kama Dąbrowska


okladka 408Numer 4

Spis treści 

3. Lato pod znakiem FAS

Lato to nie tylko czas wypoczynku. Zarówno dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii to czas szczególniej opieki nad zagrożoną alkoholizmem i narkomanią młodzieżą i dziećmi. W PARPA wakacje wypełnione są także przygotowaniami do wrześniowych obchodów Światowego Dnia FAS...
Rozmowa z Katarzyną Łukowską, Zastępcą Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Młodzież pod opieką

W programach realizowanych w trakcie całego roku umieszczono specjalne moduły wakacyjne, na przykład wyjazdy letnie dla dzieci i młodzieży, które obudowane są programem zajęć merytorycznych, czyli socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.
Rozmowa z Katarzyną Pacewicz z Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

5. Rodzina w świetle wyzwań i zagrożeń

Trudno przecenić rolę rodziny w kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości wychowywanego w niej dziecka, ale także trudno nie zauważyć wpływu rodziny na poczucie jakości życia poszczególnych jej członków 
Lucyna Golińska

8. Systemowa terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia

Zastosowanie systemowej terapii rodzin w leczeniu uzależnień nadal budzi wśród terapeutów podobne kontrowersje jak stosowanie jej wobec problemu przemocy w rodzinie. Równocześnie jednak nikt nie kwestionuje tego, iż zarówno z problemem uzależnienia, jak i przemocy trudno jest pracować, pomijając kontekst systemu, który na tym najbardziej cierpi, a więc systemu rodzinnego osoby uzależnionej czy stosującej przemoc
Wanda Szaszkiewicz

12. Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA

U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnień, rozpoznajemy konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu psychicznego, który był ich udziałem w rodzinie pochodzenia
Agnieszka Litwa, Rajmund Janowski

17. Terapia rodzinna w ośrodku stacjonarnym

W ośrodku stacjonarnym organizacja spotkań rodzinnych jest mocno utrudniona. Jeżeli sesje terapii rodzinnej nie mogą się odbyć, warto choćby pośrednio poprawić funkcjonowanie rodziny pacjenta, wyposażając go w wiedzę na ten temat
Marek Kamionowski

19. Współuzależnienie – koncepcja i psychoterapia

Już od przeszło dwudziestu lat w Polsce, przede wszystkim w lecznictwie odwykowym, członkom rodzin alkoholowych oferowana jest pomoc psychologiczna. Jednak nadal obserwujemy pewną dezorientację dotyczącą rozumienia istoty zaburzeń dorosłych członków rodzin (zarówno DDA, jak i osób współuzależnionych) oraz metod i kierunków ich psychoterapii 
Zofia Sobolewska-Mellibruda    

23. Lęk przed rodziną

Większość terapeutów uzależnień unika prowadzenia terapii rodzinnej swoich pacjentów. Uważają, że nie są przygotowani do tej pracy. Jednak nie  zawsze o przygotowanie tu chodzi, ale o przełamanie własnego strachu i oporu przed nieznanym
Rozmowa z Krzysztofem Parusińskim, specjalistą terapii uzależnień

25. Pół roku na zmianę

Czy półroczna terapia osoby uzależnionej od narkotyków może być skuteczna? Tak, o ile będzie potraktowana jako jeden z etapów na długiej drodze do trzeźwości
Katarzyna Burda

27. Zarządzanie zespołem terapeutycznym

Kierownik zespołu terapeutycznego musi być nie tylko terapeutą, ale także menedżerem potrafiącym poradzić sobie z trudną kwestią zarządzania ludźmi. Najpierw jednak trzeba stworzyć efektywnie działający zespół...
Małgorzata Kowalcze

30. Wyobrażeniowe techniki pracy z oporem

Umiejętnie zastosowane techniki wyobrażeniowe mogą stanowić alternatywę w pracy z oporem, który jest integralną częścią każdego procesu psychoterapii
Serafin Olczak

33. Wychodzenie z podziemia

Choroba alkoholowa w swoim obrazie klinicznym nie różnicuje płci, jednak istnieje pewna specyfika dotycząca uzależnionych kobiet. Dlatego potrzebne są kobiece grupy terapeutyczne
Daria Ciesielska 


okladka 508Numer 5

Spis treści 

3. Monar w formie

Dobrze prowadzona terapia stawia przed sobą zawsze taki sam cel – doprowadzić do pozytywnej zmiany. Tak naprawdę za dużo nowych podejść w leczeniu i terapii uzależnień nie ma. To wszystko, co dziś uważa się za nowe, właściwie istnieje od dawna. Nie ma jedynej słusznej drogi i Monar dobrze o tym wie
Rozmowa z Jolantą Koczurowską, Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar

4. Zespół hyperkinetyczny (ADHD) a uzależnienia

Artykuł omawia zespół hyperkinetyczny (ADHD) jako zjawisko biologiczne, społeczne i kulturowe będące również ryzykiem występowania uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych.
Izabela Gorzkowska, Jerzy Samochowiec

9. Współuzależnienie – koncepcja i psychoterapia

Cz. II –  Współuzależnienie jako pułapka psychologiczna

Nie udało się do tej pory zbudować kompletnej i zadowalającej teorii współuzależnienia i modelu terapii. Po latach praktyki zaczynają powstawać fundamenty takiej koncepcji 
Zofia Sobolewska-Mellibruda    

12. Ja – matka, ja – córka

Na terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików często trafiają kobiety, które mają już za sobą doświadczenie terapii dla osób współuzależnionych. Ich funkcjonowanie w grupowej terapii dla DDA ma swoją specyfikę
Joanna Wawerska – Kus

15. Gorzka słodycz wiktymizacji

Pozytywne widzenia siebie i swego życia,  jak jednoznacznie dowodzą liczne badania,  opłaca się –  daje poczucie zadowolenia, wyższej jakości życia, sprzyja zdrowiu
Lucyna Golińska

18. Syndrom DDA: różne perspektywy - jeden pacjent

Osoby z syndromem DDA chorują tak samo jak inni pacjenci z lękami czy depresjami. Leczenie farmakologiczne może w istotny sposób zmniejszyć cierpienie pacjenta i umożliwić prowadzenie stosownej psychoterapii, ale nigdy jej nie zastąpi...
Storrada Grabińska-Ujda

19. Rozpoznawanie gotowości do wprowadzania zmian

Istota Terapii Motywującej polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, które wzmacnia w pacjencie jego własne efektywne zaangażowanie w pracę nad sobą
Iga Jaraczewska

22. Liderzy działań trzeźwościowych

Liderzy działań trzeźwościowych, pełni pasji i misji pomagania innym, to grupa z wielkim i niewykorzystanym potencjałem. Podejmują wielkie wyzwania często bez żadnego zaplecza czy wsparcia...
Leszek A. Kapler

26. Zarządzanie zespołem terapeutycznym (cz.2)

Kierownik zespołu terapeutycznego musi być nie tylko terapeutą, ale także menedżerem potrafiącym poradzić sobie z trudną kwestią zarządzania ludźmi. Najpierw jednak trzeba stworzyć efektywnie działający zespół...
Małgorzata Kowalcze

28. Lecznictwo odwykowe – co mówią liczby?

Część merytorycznych pracowników lecznictwa odwykowego nie lubi liczb, a swój obraz rzeczywistości zawodowej buduje na osobistej obserwacji, intuicji i doświadczeniu. Czasami bywa to pomocne, czasami zawodne 
Jagoda Fudała

32. Problemy kliniczne w uzależnieniach

W dniach od 26 do 27 września 2008 roku w Lubeni koło Rzeszowa odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Pracowników Lecznictwa Odwykowego
Mieczysław Potrzuski

33. Nowe zasady finansowania superwizji klinicznej w 2009 roku w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego


34. Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


36. XXV Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia


 

okladka 608Numer 6

Spis treści 

3. U nas i za oceanem

Myślę, że korzystanie z amerykańskich doświadczeń może być dla nas bardzo cenne, bo nie stać nas i nigdy nie będzie   na przeprowadzenie kosztownych badań i konkurowanie z Amerykanami.
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Współpraca dla jakości

Rozmowa z wicedyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Bogusławą Bukowską

6. Trudni pacjenci – kobiety

Z warszatu superwizora

Od wielu pacjentek dowiadujemy się, jak chętnie lekarze wypisują kobietom recepty na leki psychotropowe, nie podejmując tematu nadużywania alkoholu nawet wtedy, gdy któraś z nich zdobywa się na poruszenie tej wstydliwej kwestii.
Ewa Woydyłło

11. Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji

– perspektywa diagnozy klinicznej

Codzienne życie w relacji z osobą uzależnioną może być sytuacją na tyle naruszającą zdolności przystosowawcze, że utrudnia bądź uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny...
Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak

16. Psychoterapia współuzależnienia w podejściu integracyjnym

Psychoterapia osób współuzależnionych przebiega etapami różniącymi się pod wieloma względami - celami,  tematami, głębokością i metodami pracy
Zofia Sobolewska-Mellibruda

21. Diagnoza patologicznego hazardu, czyli nikt nie rodzi się hazardzistą

„Byłem jak w gorączce i popchnąłem całą tę kupkę pieniędzy na czerwone – i nagle opamiętałem się! Raz tylko w ciągu tego wieczoru, w ciągu całej gry, strach mnie zmroził i spowodował drżenie rąk i nóg. Z przerażeniem odczułem i uświadomiłem sobie, co teraz znaczy dla mnie przegrana! Stawką było całe moje życie!”
(F. Dostojewski, Gracz)
Barbara Wojewódzka

26. Analizy, spotkania, interwencje…

Warunki kontraktowania świadczeń w placówkach leczenia uzależnień w 2009 roku

Jagoda Fudała

28. Nie tylko dla uzależnionych

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień stawia na kompleksową pomoc rodzinom, w których występuje problem uzależnienia. W listopadzie 2008 roku, w ramach rozszerzania działalności, Centrum wzbogaciło się o nową placówkę, którego oferta skierowana jest do Dorosłych Dzieci Alkoholików

30. Pomagać skuteczniej

Trzydziesta rocznica powstania Stowarzyszenia Monar była okazją nie tylko do podsumowań i snucia nowych planów na przyszłość, ale także do refleksji nad jakością proponowanej osobom uzależnionym opieki

32. Monar w obliczu zmian

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

33. Grudniowe egzaminy

W grudniowej sesji egzaminacyjnej zdawali po raz pierwszy kandydaci z różnych szkół psychoterapii uzależnień. Poziom był zdecydowanie lepszy niż w czasie poprzedniej, czerwcowej sesji


Skorowidz 2008

1. Bakuła Anna, Bakuła Piotr, Praca terapeutyczna z pacjentem, nr 3/12
2. Będkowska- Korpała Barbara, Ryniak Jolanta, Niewykorzystane zasoby, nr 2/13
3. Będkowska- Korpała Barbara, Ryniak Jolanta, Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji, nr 6/11 
4. Burda Katarzyna, Ćwierć wieku za nami, nr1/36
5. Burda Katarzyna, Zabrze działa kompleksowo, nr2/27
6. Burda Katarzyna, Dorastanie bez iluzji nr 3/19
7. Burda Katarzyna, Pół roku na zmianę, nr 4/25
8. Burda Katarzyna, Nie tylko dla uzależnionych, nr 6/28
9. Ciesielska, Daria, Wychodzenie z podziemia, nr 4/33
10. Dąbrowska Kama, Ubezwłasnowolnienie, nr 2/37
11. Dąbrowska Kama, Leczenie odwykowe osób niepełnoletnich, nr 3/35
12. Dudek Daniel, Nowe narkotyki, nowe zagrożenia, nr 2/30
13. Ginowicz Halina, Staże kliniczne w procesie certyfikacyjnym, nr 2/16
14. Fudała Jadwiga, Sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, nr 3/30
15. Fudała Jadwiga, Lecznictwo odwykowe- co mówią liczby?, nr 5/28
16. Fudała Jadwiga, Analizy, spotkania, interwencje, nr 6/26
17. Głowik Tomasz, Ewaluacja terapii, nr 1/9
18. Głowik Tomasz, Ewaluacja terapii a naukowe myślenie, nr 2/5
19. Golińska Lucyna, Kobiece pułapki alkoholizmu, nr ?
20. Golinska Lucyna, Rodzina w świetle wyzwań i zagrożeń, nr 4/5
21. Golińska Lucyna, Gorzka słodycz wiktymizacji, nr 5/15
22. Gorzkowska Izabela, Jerzy Samochowiec, Zespół hiperkinetyczny a uzależnienia, nr 5/4
23. Grabińska-Ujda Storada, Syndrom DDA: różne perspektywy-jeden pacjent, nr 5/18
24. Grabowski Grzegorz, Po co rodzinie uzależnienie?, nr 2/20
25. GruszczewskaDanuta, Melonowski Michał, Czynne uzależnienie adolescenta jako symptom zatrzymanego rozwoju rodziny, nr 3/15
26. Jaraczewska Iga, Terapia motywująca, nr 3/25
27. Jaraczewska Iga, Rozpoznawanie gotowości do wprowadzania zmian, nr 5/19
28. Kaczmarczyk Ireneusz, Choroba godności, nr 1/28
29. Kamionowski Marek, Terapia rodzinna w ośrodku stacjonarnym, nr 4/17
30. Kapler Leszek, Liderzy działań trzeźwościowych, nr 4/22
31. Kowalcze Małgorzata, Zarządzanie zespołem terapeutycznym, nr 4/27
32. Kowalcze Małgorzta, Zarządzanie zespołem terapeutycznym (cz.II), nr 5/26
33. Litwa Agnieszka Jankowski Rajmund, Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA, nr 4/12
34. Olczak Serafin, Wyobrażeniowe techniki pracy z oporem, nr 4/30
35. Potrzuski Mieczysław, Problemy kliniczne w uzależnieniach, nr 5/32
36. Rachowska Elżbieta, Pomoc ambulatoryjna, nr 1/6
37. Ratajczak Bohdan, W drodze do certyfikatu, nr 1/25
38. Ryniak Jolanta, Świątek Lucyna, Diagnoza osób współuzależnionych, nr 3/5
39. Sobolewska-Mellibruda Zofia, Współuzależnienie, nr 4/19
40. Sobolewska-Mellibruda Zofia, Współuzależnienie (cz.II), nr 5/9
41. Sobolewska-Mellibruda Zofia, Psychoterapia współuzależnienia w podejściu integracyjnym, nr 6/16
42. Szaszkiewicz Wanda, Systemowa terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia, nr 4/8
43. Skrzypczyk Witold, Nadążyć za nastolatkiem, nr 3/8
44. Wawerska-Kus Joanna, Krzywda to wieś niedaleko Siedlec, nr 2/24
45. Wawerska-Kus Joanna, Krzywda to wieś niedaleko Siedlec (cz.III), nr 3/22
46. Wawerska-Kus Joanna, Ja-matka, ja-córka, nr 5/12
47. Węgierek Anna Maria, Niepełnosprawność a uzależnienia, nr 1/33
48. Wojewódzka Barbara, Diagnoza patologicznego hazardu, nr 6/21
49. Woydyłło Ewa, Trudni pacjenci- kobiety, nr 6/6

Rozmowy

1. Brzózka Krzysztof, nr 1/3
2. Brzózka Krzysztof, nr 6/3
3. Bukowska Bogusława, nr 3/21
4. Bukowska Bogusława, nr 6/4
5. Czabała Czesław, nr 2/3
6. Jabłoński Piotr, nr 6/32
7. Koczurowska Jolanta, nr 5/3
8. Liszcz Krzysztof, nr 3/3
9. Łukowska Katarzyna, nr 4/3
10. Mikuła Joanna, nr 1/27
11. Pacewicz Katarzyna, nr 4/4
12. Parusiński Krzysztof, nr 4/23
13. Reguła Dorota, nr 1/22
14. Steinbarth-Chmielewska Karina, nr 2/34
15. Woronowicz Bogdan, nr 2/10