Numer 3/2009

Spis treści

3

Rozmowa z dr hab. Marcinem Wojnarem, profesorem katedry i kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prawdziwy obraz sytuacji


4

Kiedy osoby uzależnione od narkotyków wybierają model leczenia i terapeutę, który wychodzi naprzeciw ich indywidualnym potrzebom, skuteczność leczenia wzrasta. Łatwiej jest wtedy nawiązać terapeutyczny sojusz

Elżbieta Rachowska

Specyfika relacji terapeutycznej z osobą uzależnioną od narkotyków


 

7

Dostrzeżenie i zrozumienie przyczyn zachowań typu acting out może stanowić przełom w terapii rodzin, stawiających często twardy opór jakimkolwiek zmianom

Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski

Acting out jako specyficzny przejaw oporu – problematyka terapii rodzin


 

10

Przypatrując się placówkom lecznictwa odwykowego oraz instytucjom pomagającym osobom uzależnionym, można odnieść wrażenie, że oddziaływania typu after care są w różny sposób definiowane i rozumiane. Stąd też próba przyjrzeniu się temu zjawisku z różnych perspektyw

Roman Wojnar

After Care – nowe perspektywy i nowe możliwości


13

W kwietniu odbyła się w Osieczanach konferencja pod tytułem „Zaburzenia osobowości Dorosłych Dzieci Alkoholików”. Jeden z wykładów zawierał przegląd badań dotyczących syndromu DDA. Poniżej prezentujemy (pierwszą część) jego treść

Andrzej Margasiński

Koncept DDA – efekt Barnuma?


18

Wykład zaprezentowany na konferencji „Nowe kierunki w psychoterapii uzależnienia” w Toruniu w grudniu 2008. 
Tłumaczenie i redakcja dr Tomasz Głowik

Mattias Brecklinghaus*

Psychodynamiczny model leczenia uzależnień w Niemczech


24

Dążenie do szczupłej sylwetki i jednoczesne niezadowolenie z własnego ciała stanowią jedne z istotnych cech zaburzeń odżywiania

Anna Brytek–Matera

Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii


28

„Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” - druga już, wspólna konferencja środowiska alkoholowego i narkotykowego, przez niektórych oczekiwana była od jesieni

Maria Tatarska

Wielkie nadzieje…


30

Aneta Koczaska–Siedlecka

IV Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – diagnoza i psychoterapia”


31

Już po raz dziewiąty Dorosłe Dzieci Alkoholików oraz specjalizujący się w ich problemach terapeuci spotkali się na seminarium w warszawskiej Fundacji ETOH. Tym razem spotkanie poświęcone było nałogowym zachowaniom DDA

Jubileuszowe spotkanie DDA

A.Ł.


32

Konferencja poświęcona relacji terapeutycznej i procesowi grupowemu dla wielu uczestników była okazją do dyskusji na temat nowych, czasami kontrowersyjnych podejść w terapii osób uzależnionych

Aneta Koczaska-Siedlecka

IV Ogólnopolska Konferencja „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje