Numer 4/2009

Spis treści 


3

Myślę, że moim największym sukcesem zawodowym i sportowym, a raczej powiedziałabym szczęściem jest (choć może zabrzmi to jak banał), że robię to, co lubię i lubię to, co robię

Lubię to, co robię...

Rozmowa z Aliną Hołyk, psychoterapeutką Haymarket Center w Chicago


6

Dzięki zaproszeniu Ryszarda Romaniuka z Cleveland, a także gościnności Anny Marii Węgierek z Chicago odwiedziliśmy w kwietniu USA. W wizycie wzięła także udział Renata Durda, kierownik „Niebieskiej Linii”

Ireneusz Kaczmarczyk

Terapia za oceanem


11

Każdy słyszał o kimś, kto w stanie nietrzeźwym miał wiele szczęścia, bo chociaż uległ wypadkowi, to „nic” mu się nie stało
Ryszard Romaniuk 

Czy alkoholik ma szczęście? 


14

Idealne badanie neuropsychologiczne trwa dwa dni, ale to finanse, ograniczenia firm ubezpieczeniowych, jak i wytrzymałość pacjenta kierują często czasem długości badania oraz wyborem testów, które powinny być zrobione
Anna Maria Węgierek

Podwójny i potrójny problem alkoholika


17

Rozpowszechniane informacje o syndromie DDA sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi jako przyczynę swoich problemów postrzega fakt wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym
Witold Skrzypczyk

W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi...


20

Opisana przez Black i Wegscheider koncepcja ról psychologicznych podejmowanych w rodzinach alkoholowych znalazła szeroki rezonans w postępowaniu terapeutycznym i samopomocowym, gdzie „rolami” operuje się wręcz rutynowo, jednak nie można tego samego stwierdzić o poszukiwaniach empirycznych, badawczo obszar ten jawi się wręcz jako „biała plama”
Andrzej Margasiński

Koncept DDA, efekt Barnuma? (cz.2)


24

Ośrodek w Strzyżynie to miejsce, które tysiącom ludzi uratowało życie. Czyżby wkrótce placówka miała przejść do historii?
Katarzyna Burda

Strzyżyna musi ożyć


26

Leczenie substytucyjne w Polsce jest mało dostępne. Jedynie od 4 do 5% uzależnionych od opioidów może skorzystać z tej formy leczenia
Ewa Miturska, Katarzyna R. Petrikowska 

Metadon – lek czy narkotyk?


31

„Podaż narkotyków, zarówno w Europie jak i poza nią, stopniowo zmienia się wraz z innowacjami na rynku, które stawiają obecnie poważne wyzwania dla istniejących strategii w zakresie kontroli i zdrowia publicznego” – mówi Wolfgang Götz, dyrektor EMCDDA [1] 
Michał Kidawa

Dopalacze


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje