Numer 5/2009

Spis treści 

 

3

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przygotowując się do Prezydencji


 

4

Nieautoryzowany, skrócony zapis wykładu wygłoszonego przez Andrew Tatarsky’ego w trakcie konferencji pt. „Różne nurty w psychoterapii osób uzależnionych” w Krakowie w maju 2009. Opracowanie redakcyjne. 

Psychoterapia zorientowana na redukcję szkód


8

W grudniu ubiegłego roku odbyła się w Toruniu konferencja pod hasłem  „Nowe kierunki w psychoterapii uzależnień”. Autor poniższego artykułu był jednym z wykładowców tej konferencji.  
Jacek Lelonkiewicz 

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień


12

Nowe akty prawne przynoszą kilka zasadniczych zmian wpływających na funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego oraz pracę i system szkoleń zatrudnionych w nich terapeutów
Jagoda Fudała

Rzeczywistość odwykowa zapisana w aktach prawnych


16

Zasadniczą przesłanką w leczeniu nawrotów jest przygotowanie chorego do samodzielnego 
i satysfakcjonującego życia. Model zdrowienia pozwala spojrzeć na problem nawrotów choroby alkoholowej z nowej perspektywy
Ryszard Romaniuk

Nawroty objawów choroby


20

Smutek jest uczuciem, które najczęściej chcemy po prostu zapomnieć. Nie zawsze jednak da się go zepchnąć 
w niepamięć. Nie zawsze też smutek jest tak bezwartościowy, jak nam się wydaje
Marcin Charczyński

Strategia pracy ze smutkiem


24

Współczesne czasy sprzyjają piciu kobiet, zarówno tych najmłodszych, jak i u schyłku życia. Niestety, wciąż brakuje specyficznych programów nastawionych na pomaganie uzależnionym kobietom
Małgorzata Kowalcze

Specyfika uzależnienia kobiet


29

Czy programy terapeutyczne stosowane w placówkach odwykowych są skuteczne? Odpowiedź na to pytanie przyniosło badanie zmian cech osobowości pacjentów uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu
Anna Siedlecka

Dynamika wybranych cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu w przebiegu zajęć terapeutycznych


33

Rynek narkotyków zmienia się niezwykle dynamicznie. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na bieżąco reaguje na te zmiany, wdrażając nowe programy profilaktyczne i lecznicze oraz ściśle współpracując z innymi państwami

Od edukacji po unijne standardy


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje