Numer 6/2009

Spis treści 

 

3

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje już nad strategią antynarkotykową na lata 2011- 2015. Szykuje się sporo znaczących zmian

Kurs na skuteczność

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


5

W założeniu Modelu Minnesota uzależnienie jest chorobą nieuleczalną – zakłada się brak możliwości powrotu do kontrolowanego używania alkoholu czy narkotyków

Elżbieta Rachowska

Model Minnesota – nadal aktualny?


9

Każda zmiana podlega tym samym prawidłowościom i dzieli się na takie same stadia. Ich znajomość pozwala na zaplanowanie skutecznej strategii pomocy

Jadwiga Fudała

Transteoretyczny model zmiany a praktyka kliniczna polskiego lecznictwa odwykowego


15

Motywowanie pacjentów uzależnionych do zmiany w obszarze picia jest zagadnieniem bardzo trudnym, a zarazem wydaje się kluczowym dla podjęcia i utrzymania zmiany. Dużo ważniejszym niż sposób, w jaki zmiana będzie przeprowadzana

Marzenna Kucińska

Motywowanie do zmiany pacjentów uzależnionych


19

Szwajcarskie programy terapii uzależnień i pomocy osobom nadużywającym alkoholu ściśle wiążą się z zachodnioeuropejskimi tradycjami poszanowania wolności jednostki i jej odpowiedzialności za własne wybory

Roman Wojnar

Picie kontrolowane po szwajcarsku


22

Z osobami wychowującymi się w rodzinie z problemem alkoholowym można pracować na różne sposoby. Jednym z nich jest psychoterapia integrująca terapię systemową i podejście ericksonowskie

Elżbieta Sońta

Od regresji do progresji


Psychoterapia dla osób wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym

26

Rozmowa z Pawłem Kołakowskim, wiceprzewodniczącym zarządu Regionalnej Izby Psychologów Województwa Podlaskiego

Potrzebna aktywność


28

Śląskie Warsztaty Psychoterapii były okazją nie tylko do wymiany doświadczeń przez psychoterapeutów, ale także do zastanowienia się, jakie trudności i ograniczenia odczuwają oni w kontakcie z pacjentem uzależnionym

Małgorzata Kowalcze

Integracja czy jednorodność?


31

Konferencja „Czynniki leczące w terapii uzależnień”

Krzysztof Gąsior


32

Ewa Grzesiak

Propozycje czytelnicze


32

Z działu lecznictwa odwykowego PARPA


34

Podsumowanie roku 2009


36

Egzaminy Certyfikacyjne