Skorowidz 2009


Wywiadów udzielili nam:

Brzózka Krzysztof – „Przygotowując się do prezydencji” nr 5 s. 3
Fudała Jadwiga – „Czy twoje picie jest bezpieczne” nr 2 s. 3
Hołyk Alina – „Lubię to, co robię” nr 4 s. 3
Jabłoński Piotr – „Kurs na skuteczność” nr 6 s. 3
Kołakowski Paweł – „Potrzebna aktywność” nr 6 s. 26
Puławska – Popielarz Katarzyna – „Metadon, Suboxone? Leki jak inne” nr 2 s. 28
Wojnar Marcin – „Prawdziwy obraz sytuacji” – nr 3 s. 3
Woronowicz Bohdan – „Leki w drodze wyjątku” nr 1 s.3

Skorowidz autorów i artykułów:

Augustyn Katarzyna, Ryniak Jolanta – „Psychoterapia osób uzależnionych z rozpoznaniem narcystycznym” nr 2 s. 5
Bętkowska–Korpała Barbara, Karpowicz Agnieszka – „Emocjonalne jedzenie – przegląd badań” nr 1 s.30
Brecklinnghaus Mattias – „Psychodynamiczny model leczenia uzależnień w Niemczech” nr 3 s. 18
Brytek–Matera Anna – „Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii” nr 3 s. 24
Burda Katarzyna – „Strzyżyna musi ożyć” nr 4 s. 24
Burda Katarzyna – „Od edukacji po unijne standardy” nr 5 s. 33
Charczyński Marcin – „Strategia pracy ze smutkiem” nr 5 s. 20
Dodziuk Anna – „Nasze rodzinne, dobre obyczaje. O pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach” nr 1 s. 24
Dodziuk Anna – „Nasze dobre rodzinne obyczaje” cz.2 nr 2 s. 23
Fudała Jadwiga – „Ile i jak piją dorośli Polacy” nr 2 s. 30
Fudałą Jadwiga – „Rzeczywistość odwykowa zapisana w aktach prawnych” nr 5 s. 12
Fudała Jadwiga – „Transteoretyczny model zmiany a praktyka kliniczna polskiego lecznictwa odwykowego” nr 6 s. 9
Grabińska–Ujda Storada – „Lecznictwo odwykowe – co mamy do zaoferowania naszym pacjentom?” nr 1 s.18
Gruszczyńska Danuta, Melonowski Michał – „Acting out jako specyficzny przejaw oporu” nr 3 s. 7
Jabłoński Piotr – „Programy redukcji szkód” nr 1 s. 27
Kaczmarczyk Ireneusz – „Terapia za oceanem” nr 4 s. 6
Kidawa Michał „Dopalacze” nr 4 s. 31
Koczaska–Siedlecka Aneta – „Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjno –profilaktyczna” nr 2 s. 33
Kowalcze Małgorzata – „Specyfika uzależnień kobiet” nr 5 s. 24
Kowalcze Małgoarzata – „Integracja czy jednorodność?” nr 6 s. 28
Kucińska Marzenna – „Motywowanie do zmiany pacjentów uzależnionych” nr 6 s. 15
Lelonkiewicz Jacek – „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień” nr 5 s. 8
Margasiński Andrzej – „Współuzależnienie po 30 latach” nr 1 s. 20 i nr 2 s. 19
Margasiński Andrzej – „Koncept DDA – efekt Barnuma” nr 3 s. 13, nr 4 s. 20
Miturska Ewa, Petrikowska Katarzyna – „Metadon – lek czy narkotyk?” nr 4 s. 26
Rachowska Elżbieta – „Specyfika relacji terapeutycznej z osobą uzależnioną od narkotyków” – nr 3 s. 4
Rachowska Elżbieta – „Model Minnesota – nadal aktualny?” nr 6 s. 5
Ryszard Romaniuk – „Zdrowienie psychiczne” nr 1 s. 14
Romaniuk Ryszard – „Czy alkoholik ma szczęście?” nr 4 s. 11
Romaniuk Ryszard – „Nawroty objawów choroby” nr 5 s. 16
Ryniak Jolanta, Nolbrzak Drozd Joanna – „Terapia par – proces zdrowienia w związku” nr 1 s. 10
Sagadyn Leszek – „Diagnoza pacjentów z BPD dla potrzeb terapii” nr 2 s. 9
Siedlecka Anna – „Dynamika wybranych cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu w przebiegu zajęć terapeutycznych” nr 5 s. 29
Skrzypczyk Witold – „W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi” nr 4 s. 17
Sońta Elżbieta – „Od regresji do progresji” nr 6 s. 22
Szczukiewicz Piotr – „Zaburzenia tożsamości a terapia uzaleznień” – nr 2 s. 14
Piotr Szczukiewicz – „Rozwojowe i kliniczne aspekty tożsamości w uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych” nr 1
Świątek Lucyna – „„Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” – refleksje pokonferencyjne” nr 1 s. 32
Tatarska Maria – „Wielkie nadzieje..” nr 3 s. 28
Tatarsky Andrew – „Psychoterapia zorientowana na redukcję szkó” nr 5 s.4
Wegierek Anna Maria – „Podwójny i potrójny problem alkoholika” nr 4 s. 14
Wojnar Roman – „After care – nowe perspektywy i nowe możliwości” nr 3 s. 10
Wojnar Roman – „Picie kontrolowane” nr 6 s. 19

Relacje z wydarzeń:

IV Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – Diagnoza i psychoterapia” nr 3 s. 30
Seminarium „DDA to nie choroba” – nr 3 s. 31
IV Ogólnopolska Konferencja „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoteapii uzależnień” nr 3 s. 32
10 –lecie ośrodka w Czarnym Borze nr 5 s. A
Konfrenecja „Czynniki leczące w terapii uzależnień” nr 6 s. 31
Egzaminy certyfikacyjne nr 6 s. 36