Numer 2/2010

 

Spis treści 

 

str. 3

Istnieją ważne powody, by rekomendować dofinansowywanie ze środków samorządowych pracy psychoterapeutycznej z DDA, ponieważ bezpłatny dostęp do psychoterapii jest w Polsce bardzo ograniczony

Dorosłe Dzieci Alkoholików dwadzieścia pięć lat później

Rozmowa z dr hab. prof. Jerzym Mellibrudą, dyrektorem IPZ, dyrektorem Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownikiem katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS


 str. 6

Pacjenci, którzy z powodu picia nie doświadczają dotkliwych strat i konsekwencji, stanowią trudne wyzwanie dla terapeuty. Praca z nimi wymaga większej elastyczności i rezygnacji z utartych schematów oddziaływań terapeutycznych

Jan Chodkiewicz

Wysokofunkcjonujący alkoholicy


str. 9

Koncepcja Ernesta L. Rossiego pomaga zrozumieć sytuacyjne stany regresyjne oraz zjawiska dysocjacyjne, których doświadcza wielu pacjentów w terapii indywidualnej i grupowej

Jarosław Kania

Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa


str. 13

Terapia bezdomnych alkoholików może być skuteczna. Leczenie odwykowe to dla tych pacjentów pierwszy krok do nowego życia i do wyjścia z bezdomności

Bogusław Włodawiec

Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików


str. 15

Trwała abstynencja to okres, w którym alkoholik ma już rozeznanie co do własnej tożsamości. Wie już, że bycie osobą uzależnioną to jeden z wielu aspektów jego bycia sobą…

Joanna Wawerska–Kus

Było – nie minęło


str. 18

Dwa lata temu czytelnicy TUiW–u mieli okazję zapoznać się z OPiLU w Zabrzu dzięki relacji opublikowanej w nr 2/2007. Dziś kadra placówki przedstawia nowy program terapeutyczny, który jest efektem integracji różnych podejść terapeutycznych i indywidualnego podejścia do pacjenta

Agnieszka Kolano

Czy zmierzamy w dobrym kierunku?


str. 21

Dla osób starających się o certyfikat specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień wolontariat może być legalną formą dostępu do pacjenta i zdobycia cennych doświadczeń zawodowych

Marek Romsicki

Wolontariat


str. 26

W naszych placówkach psychoterapii DDA mogą podejmować się osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i pracują pod superwizją

Agnieszka Litwa–Janowska

Praca dla DDA w lecznictwie


str. 28

Aspiracje licznej grupy terapeutów uzależnień do pracy z osobami z syndromem DDA nie idą często w parze z ich przygotowaniem do realizacji tego zadania

Jadwiga Fudała

Kilka refleksji o terapii dla DDA


str. 29

Praca z pacjentami zdegradowanymi społecznie, cierpiącymi na uszkodzenia centralnego układu nerwowego jest trudna, ale jednocześnie ciekawa, pełna wyzwań, nadziei oraz sukcesów

Aneta Koczaska–Siedleck

Międzynarodowa Konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójną diagnozą oraz osób uzależnionych od alkoholu niemających zabezpieczenia socjalnego”


str. 31

Jadwiga Fudała

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w ocenie uczestników (cz. 2)


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA