Numer 3/2010

Spis treści 

 

3

Szpitalny oddział dla narkomanów zakażonych wirusem HIV to dzisiaj nie przysłowiowa „umieralnia”, ale pierwszy krok do długiego, trzeźwego życia

HIV to nie koniec świata

Rozmowa z dr. n. med. Grażyną Cholewińską–Szymańską, ordynatorem oddziału dla uzależnionych nosicieli HIV w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, mazowieckim konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych


5

Opinie pracowników lecznictwa odwykowego na temat czasopism służących ich doskonaleniu zawodowemu

Jadwiga Fudała

I NASZA TERAPIA (raport z badań)


10

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach został wypracowany autorski model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików

Krzysztof Gąsior

Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików

Podstawowe założenia i charakterystyka


16

Zdarza się, że osoby przystępujące do egzaminu mają niewielką ilość poprowadzonych procesów terapeutycznych w programie pogłębionym dla osób uzależnionych oraz procesów terapeutycznych z osobami współuzależnionymi

Egzaminy dziś i jutro

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o certyfikaty specjalistów i instruktorów terapii


18

W świadomości społecznej policjanci to grupa zawodowa kojarzona z nadmiernym spożyciem alkoholu. Nie bez powodu...

Jan Gołębiowski

Potrzeba kontroli


21

Badania dowodzą, że spośród kobiet ze zdiagnozowaną bulimią psychiczną 26,1% spełnia kryteria uzależnienia od alkoholu, zaś 24,6% nadużywa go

Anna Brytek–Matera

Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania


25

Logicznym koszmarem dla każdego myśliciela jest sytuacja, gdy coś jawi się jako jednoczesna przyczyna i skutek w tym samym ciągu wydarzeń, jakby zamieniając się rolami. Ja takie wrażenie na temat alkoholu odniosłem, pracując nad książką „Człowiek spotyka alkohol”, którą niedawno wydało krakowskie wydawnictwo „Rubikon”

Krzysztof Wojcieszek

Alkohol – przyczyna i skutek w jednym?


28

Taniec i ruch doskonale sprawdzają się w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu. Pomagają pacjentkom uwolnić emocje, poczuć swoją wartość, jedność z własnym ciałem i z grupą

Aleksandra Wysocka–Zańko

Psychoterapia tańcem i ruchem


30

Od 24 do 26 marca tego roku w Bielsku–Białej odbywała się konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego”, na której został zaprezentowany niniejszy wykład. Niektóre jego treści zapewne znane są naszym Czytelnikom, jednak z uwagi na spójność prezentacji dr. Richtera publikujemy ją w całości, w dwóch częściach przełożonych na język polski przez Romana Wojnara

Klaus Richter

Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech


33

Tegoroczne seminarium w Fundacji ETOH poświęcone psychoterapii depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA, zgromadziło rekordową liczbę uczestników

Aneta Zdunek

Kryzysy u DDA


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA