Numer 4/2010

Spis treści 

 

str. 3

Dziś, pomagając osobom uzależnionym od hazardu, działamy trochę po omacku, przekładając nasze doświadczenia z leczenia alkoholików na leczenie hazardzistów…

Wyleczyć z grania

Rozmowa z dr med. Bohdanem Woronowiczem, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


 

str. 5

Siła przymierza terapeutycznego jest istotniejszym czynnikiem dla rezultatów terapii niż indywidualne właściwości pacjenta i terapeuty

Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak

Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?

Niespecyficzne i specyficzne czynniki w psychoterapii


str. 9

Możliwości i ograniczenia leczenia osób uzależnionych od alkoholu z organicznymi zaburzeniami psychicznymi w standardowych programach terapii uzależnienia realizowanych w polskich placówkach odwykowych*

Jacek Kasprzak

Terapeuta wobec ograniczeń pacjenta


str. 14

W hazardzie wcale nie liczy się umiejętność wygrywania, ale uczucie, którego doznaje osoba uzależniona, stając przed kolejną szansą na uśmiech losu

Ryszard Romaniuk

Hazard w Cleveland


str. 17

Kategoria „klienci pomocy społecznej” wymieniona w tytule bardziej  oddaje  pewne skojarzenia niż opisuje jakąś grupę osób. Chodzi mi w tym artykule o takie osoby znajdujące się pod opieką pomocy społecznej, których trudna sytuacja socjalna jest związana z pewnym stopniem degradacji psychospołecznej i znacznymi deficytami w zakresie funkcjonowania osobistego

Leszek A. Kapler

Osoby uzależnione – klienci pomocy społecznej


str. 21

Młody człowiek nie będzie brał narkotyków, jeżeli zarazimy go radością życia, nauczymy czerpać satysfakcję z pracy i opieki nad innymi – uważa kadra ośrodka Monaru w Marianówku. Co więcej, ma pomysł, jak tego dokonać  i realizuje go już od 25 lat

Marianówek z pasją


 

str. 23

W Bielsku-Białej od 24 do 26 marca tego roku odbywała się konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego”, na której został zaprezentowany niniejszy wykład. Niektóre jego treści zapewne znane są naszym Czytelnikom, jednak z uwagi na spójność prezentacji dr. Richtera opublikowaliśmy ją w całości, w dwóch częściach przełożonych na język polski przez Romana Wojnara. W poprzednim numerze TUW zaprezentowaliśmy część pierwszą, dziś pora na dalszy ciąg wykładu

Klaus Richter

Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech (cz.2)

Możliwości i trudności w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu z organicznym zespołem mózgowym


 

str. 27

Chcąc przybliżyć Czytelnikowi problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, dokonałem w pierwszej kolejności przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania ich części stanowiącej dane osobowe

Marek Romsicki

Przetwarzanie i ochrona informacji dotyczących pacjentów lecznictwa odwykowego


str. 31

W czerwcu bieżącego roku odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa na temat Terapii Motywującej w uzależnieniach. Współorganizatorami był Instytut Neurologii i Psychiatrii oraz Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Honorowy patronat nad konferencją objął główny twórca Terapii Motywującej prof. William R. Miller

Joanna Rutkowska, Iga Jaraczewska

Terapia motywująca w uzależnieniach


str. 33

Można by zastanawiać się, czy temat picia alkoholu przez osoby w podeszłym wieku wart jest rozważań? Czy  liczbę osób starszych z problemami alkoholowymi należy  uznać za wysoką?

Aneta Koczaska-Siedlecka

Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje