Numer 5/2010

Spis treści 

 

3

Rozmowa z Angeliką Danek, dyrektorem klinicznym w Zrzeszeniu Polsko – Amerykańskim w Chicago, wykładowcą konferencji pt. „Wywiad motywujący w terapii uzależnień”.

Terapia przed terapią


4

W terapii motywującej terapeuta rozumie i akceptuje ambiwalencję pacjenta oraz dostarcza mu okazji do wzmocnienia nadziei, że – mimo kosztów i lęku – zmiana zachowania jest możliwa i warta wysiłku

Jadwiga Fudała

Terapia motywująca w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu


8

Dzięki alkoholowi i lekom świat starszego człowieka staje się pozornie weselszy, a pustka mniej nudna. W rzeczywistości rujnują one i tak już kruche z powodu wieku zdrowie fizyczne i psychiczne

Anna Basińska–Szafrańska

Picie alkoholu i przyjmowanie leków uspokajająco–nasennych w wieku poprodukcyjnym


13

W procesie zmiany destrukcyjnych schematów rządzących zachowaniem osoby współuzależnionej potrzebne jest zrozumienie ich treści, funkcji i okoliczności, w jakich powstały

Ewa Miturska

Destrukcyjne schematy osobiste w terapii współuzależnienia


18

Dzięki projektowi badawczemu zrealizowanemu w województwie świętokrzyskim wiemy już, co osoby uzależnione od alkoholu myślą na temat skuteczności leczenia odwykowego, farmakoterapii czy własnej silnej woli

Dariusz Zwierzchowski

Czynniki wpływające na proces zdrowienia w opinii osób uzależnionych od alkoholu


23

Nawet najbardziej restrykcyjne prawo nie sprawi, że młodzi ludzie przestaną brać dopalacze. Trzeba dotrzeć do nich z odpowiednio przygotowanymi programami profilaktycznymi i edukacyjnymi

Plan na dopalacze

Rozmowa z Dawidem Chojeckim z Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii


25

Dialektyczna terapia behawioralna jest w dużej części adaptacją szerokiego zestawu strategii terapii poznawczej i behawioralnej do problemów pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline

Anna Bakuła

Terapia pacjentów z osobowością z pogranicza.Terapia dialektyczno–behawioralna DBT


28

W trakcie spotkania naukowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami omawiano neurobiologiczne, psychologiczne i neuropsychologiczne badania nad różnymi aspektami uzależnień prowadzone w Polsce i za granicą

Jan Chodkiewicz

Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami


30

Poszukiwanie dobrego życia ma wiele pułapek. Często wiążą się one z systemem wiary i przekonań człowieka poszukującego

Ryszard Romaniuk

Wizja „władzy”


32

Chcąc przybliżyć czytelnikowi problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, dokonałem w poprzednim numerze przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania ich części, stanowiącej dane osobowe. Dziś ciąg dalszy tego tematu

Marek Romsicki

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych w niej zawartych (II cz.)


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje