SKOROWIDZ ROCZNIKA 2010

Bakuła Anna, Terapia pacjentów z osobowością z pogranicza...., 5/25
Basińska-Szafrańska Anna, Picie alkoholu i przyjmowanie leków..., 5/8
Bętkowska- Korpała (wsp.), Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu..., 6/26
Brytek-Matera Anna, Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania, 3/21
Cierpiałkowska Lidia (wsp.), Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?, 4/5 
Chodkiewicz Jan, Wysokofunkcjonujący alkoholicy, 2/6
Chodkiewicz Jan, Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, 5/28
Danek Angelika, Opór w terapii motywującej:taniec czy boks?, 6/16
Dąbrowska Katarzyna, Relacja pacjent-terapeuta w ujęciu socjologicznym, 6/9
Fudała Jadwiga, Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych..., 1/29, 2/31
Fudała Jadwiga, Kilka refleksji o terapii dla DDA, 2/28
Fudała Jadwiga, I nasza terapia- raport z badań, 3/5
Fudała Jadwiga, terapia motywująca w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, 5/4
Fudała Jadwiga, Lecznictwo odwykowe 2008-2009, 6/12
Gołębiowski Jan, Potrzeba kontroli, 3/18
Gąsior Krzysztof, Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików, 3/10
Jaraczewska Iga (wsp.), Terapia motywująca w uzależnieniach, 4/31
Kaczmarczyk Ireneusz, osoby dorosłe - dzieci alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji, 1/20
Kania Jarosław, Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa, 2/9
Kapler Leszek, Osoby uzależnione- klienci pomocy społecznej, 4/17
Kapler Leszek, Rehabilitacja w uzależnieniach, 6/22
Kasprzak Jacek, Terapeuta wobec ograniczeń, 4/9
Kasprzak Jacek (wsp.), Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu..., 6/26
Koczaska-Siedlecka Aneta, Międzynarodowa konferencja..., 2/29
Koczaska-Siedlecka Aneta, Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym, 4/33
Kolano Agnieszka,  Czy zmierzamy w dobrym kierunku?, 2/18
Kubiak Jowita (wsp.), Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?, 4/5 
Litwa-Janowska Agnieszka, Praca dla DDA w lecznictwie, 2/26
Margasiński Andrzej, Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena, 1/14
Miturska Ewa, Gdy substancji psychoaktywnych jest więcej, 1/5
Miturska Ewa, Destrukcyjne schematy osobiste w terapii współuzależnienia, 5/13
Miturska Ewa, Pułapki w relacji terapeutycznej, 6/4
Rachowska Elżbieta, Światowy zlot radości anonimowych narkomanów, 1/33
Richter Klaus, Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech, 3/30, 4/23
Romaniuk Ryszard, Hazard w Cleveland, 4/14
Romaniuk Ryszard, Wizja „władzy”, 5/30
Romsicki Marek, Wolontariat, 2/21
Romsicki Marek, Przetwarzanie i ochrona informacji dotyczących..., 4/27, 5/32
Romsicki Marek, Ochrona informacji o pacjencie, 6/32
Rutkowska Joanna (wsp.), Terapia motywująca w uzależnieniach, 4/31
Sobolewska-Melibruda Zofia, Integracyjne podejście w psychoterapii DDA, 1/9
Wawerska-Kus Joanna, Było- nie minęło, 2/15
Włodawiec Bogusław, Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików 2/13
Wojcieszek Krzysztof, Alkohol przycyzna i skutek w jednym, 3/25
Wojnar Roman,  Wymiana doświadczeń, 1/27
Wojnar Roman, Pomagamy, 6/19
Wysocka-Zańko Aleksandra, Psychoterapia tańcem i ruchem, 3/28
Zdunek Aneta, Kryzysy u DDA, 3/33
Zwierzchowski Dariusz, Czynniki wpływające na proces zdrowienia..., 5/18