Numer 1/2011 

Spis treści

 • WZMOCNIĆ POZYTYWNE TRENDY - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem KBdsPN
 • TRANSTEORETYCZNY MODEL ZMIANY – implikacje kliniczne - Jadwiga Fudała
 • UZALEŻNIONY OJCIEC  – NOWE WYZWANIA I STARE ZAGROŻENIA - Serafin Olczak
 • OBECNOŚĆ ŚMIERCI W ŻYCIU I W PSYCHOTERAPII - Anna Dodziuk
 • TERAPIA PRZETWARZANIA - Marzenna Kucińska
 • „DOPALACZE” A SYSTEM - Michał Melanowski,  Danuta Gruszczyńska
 • PATOLOGICZNY HAZARD: Spirala w Dół i Droga do Wolności - Angelika Danek
 • POMÓC HAZARDZISTOM – Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Diagnoza i terapie patologicznego hazardu” - Grażyna Płachcińska
 • WSPOMNIENIA, MARZENIA - Jerzy Mellibruda
 • Informacje. Propozycje czytelnicze
 • Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 2/2011

Spis treści

 • MONAR ZARZĄDZANY PROFESJONALNIE - Rozmowa z Jolantą Koczurowską, Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
 • OCENA NASILENIA OBJAWÓW UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU PRZY POMOCY SKALI ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (SRUA)– wskazówki dla diagnosty (cz.1) - Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała
 • DUCHOWOŚĆ W TERAPII PODEJŚCIE LOGOTERAPEUTYCZNE - Piotr Szczukiewicz
 • WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ NA TEMAT SKUTECZNOŚCI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W PRAKTYCE KLINICZNEJ - Bogusława Bukowska
 • PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - Roman Wojnar
 • PSYCHOLOG I TERAPEUTA JAKO ŚWIADEK PRZED SĄDEMPaweł - Romuald Kołakowski
 • OBECNOŚĆ ŚMIERCI W ŻYCIU I W PSYCHOTERAPII (cz. II) - Anna Dodziuk
 • AGRESJA W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ KOBIET - Adrianna Majka
 • WŁASNA INICJATYWA - Rozmowa z Leszkiem Sagadynem
 • KOŁO ZAMACHOWE - Joanna Wawerska–Kus
 • ZACHOWANIA TRANSGRESYJNE I OCHRONNE A UCZESTNICTWO W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ - Sławomir Ślaski
 • Propozycje czytelnicze
 • Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 3/2011 

Spis treści

 • BĘDĄ ZMIANY - Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorką prac komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o certyfikaty specjalistów i instruktorów terapii uzależnienia i współuzależnienia.
 • PROPONOWANE ZMIANY W KLASYFIKACJI DSM–5 W ODNIESIENIU DO ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - Bogusław Habrat
 • OCENA NASILENIA OBJAWÓW UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU PRZY POMOCY SKALI ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (SRUA)– wskazówki dla diagnosty (cz.2) - Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała
 • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ W PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUPIE ROBOCZEJ DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE - Renata Durda
 • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE - Piotr Antoniak
 • WPŁYW OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ NA SYTUACJE POMAGANIA - Agnieszka Widera–Wysoczańska
 • PRACA NA ZASOBACH OSOBISTYCH PACJENTA W TERAPII UZALEŻNIEŃ - Ewa Miturska
 • ORGANIZM TERAPEUTYCZNY - Jacek Skrobot
 • SZKOLENIE W DZIEDZINIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW - Bogusława Bukowska
 • STRESUJĄCA SESJA (red.)
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 4/2011

Spis treści

 • FUNDUSZ DO ZAGOSPODAROWANIA - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • TERAPIA SCHEMATU WOBEC PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI - Marzenna Kucińska
 • MATKI, KTÓRE ZNAM - Halina Ginowicz
 • MATKA W TERAPII - Joanna Wawerska–Kus
 • RACHUNEK UJEMNY – Witold Skrzypczyk
 • CZY ISTNIEJE TERAPIA POGŁĘBIONA – I JAKI JEST JEJ CEL? - Anna Bakuła
 • CO TO JEST „TERAPIA POGŁĘBIONA”? - Dorota Reguła
 • CELE I KOMPETENCJE - Jolanta Ryniak
 • TERAPIA POGŁĘBIONA CZY TERAPIA ADEKWATNA DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PACJENTA? – Elżbieta Rachowska
 • WEDŁUG POTRZEB I MOŻLIWOŚCI - Leszek Sagadyn
 • UZALEŻNIENIE W ŚWIETLE TEORII ZACHOWANIA ZASOBÓW Stevana Hobfolla – Robert Modrzyński
 • PODSTAWY TEORETYCZNE TERAPII MOTYWUJĄCEJ I DIALOGU MOTYWUJĄCEGO – Iga Jaraczewska
 • TERAPIA DLA POLAKÓW W USA – Angelika Danek
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GRA O ŻYCIE” - Bernadeta Lelonek–Kuleta
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA

Numer 5/2011

Spis treści

 • TENDENCJA DO INTEGRACJI - Rozmowa z prof. Marcinem Wojnarem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
 • BADANIA DLA PRAKTYKI – Bogusław Habrat
 • SŁÓW KILKA O HAZARDZIE – Barbara Wojewódzka
 • MATKA W TERAPII – Grażyna Piotrkowska
 • WSZYSTKO DLA MŁODYCH (red.)
 • SPOTKANIE EKSPERTÓW – Joanna Filipek
 • LECZNICTWO ODWYKOWE 2009–2010 – Jadwiga Fudała
 • SPOSÓB DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ CIELESNOŚCI WŚRÓD KOBIET DDA – Patrycja Stajer
 • „CHŁOPIEC W SKLEPIE Z CUKIERKAMI” - Rozmowa z Seymourem Carterem
 • ROZWÓJ MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY NA PODSTAWIE PRAKTYKI MEDYCZNEJ W STUTTGARCIE – Albrecht Ulmer
 • KONFERENCJA „PATOLOGICZNY HAZARD – DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA” – Agnieszka Litwa
 • ZMIANY W FINANSOWANIU –  Kama Dąbrowska
 • Wykluczenie społeczne kobiet – problem europejski.
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA.


Numer 6/2011

Spis treści

 • ZACHODNIA MODA - Rozmowa z dr Grażyną Świątkiewicz z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • WIELKA POTRZEBA ULGI, CZYLI EMOCJE W ŻYCIU PACJENTA UZALEŻNIONEGO… Ewa Miturska
 • WPŁYW OTOCZENIA, KONFLIKTY, EMOCJE...Jan Chodkiewicz, Agata Biedrzycka
 • POMAGAMY CZY LECZYMY? – Piotr Szczukiewicz
 • HAZARD – WIEDEŃSKIE DOŚWIADCZENIA – PRACA TERAPEUTYCZNA Z UZALEŻNIONYMI OD HAZARDU W AMBULATORIUM UZALEŻNIEŃ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W WIEDNIU – Małgorzata Zanki
 • SZERZEJ O ASERTYWNOŚCI I MOCY SPRAWCZEJ – Piotr Fijewski
 • UZALEŻNIENIE JAKO CHOROBA CHRONICZNA – Bogusława  Bukowska
 • POCZUCIE SENSU ŻYCIA U OSÓB DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW – Krzysztof Gąsior
 • BŁĘKITNY KRZYŻ – PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO
 • JAK NAPISAĆ PROGRAM ZDROWOTNY –  Joanna Filipek
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA.