Skorowidz 2011

Antoniak Piotr – "Terapeuta uzależnień wobec przemocy w rodzinie" nr 3
Bakuła Anna - "Czy istnieje terapia pogłębiona - i jaki jest jej cel?"
Bętkowska-Korpała Barbara - " Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" nr 2
Bętkowska-Korpała Barbara - " Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" cz. II nr 3
Bukowska Bogusława - "Wykorzystanie wyników badań na temat skuteczności leczenia uzależnień w praktyce klinicznej" nr 2
Bukowska Bogusława - "Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków" nr 3
Bukowska Bogusława - "Uzależnienie jako choroba chroniczna" nr 6
Chodkiewicz Jan, Biedrzycka Agata- "Wpływ otoczenia, konflikty, emocje" nr 6
Danek Angelika - "Patologiczny hazard"nr 1
Danek Angelika - "Terapia dla Plaków w USA" nr 4
Dąbrowska Kama- "Zmiany w finansowaniu" nr 5
Dodziuk Anna - "Obecność śmierci w życiu i w psychoterapii" nr 1
Dodziuk Anna - "Obecność śmierci w życiu i w psychoterapii" cz. II nr 2
Durda Renata - "terapeuta uzależnień w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupie roboczej do spraw przemocy w rodzinie" nr 3
Fijewski Piotr "Szerzej o asertywności i mocy sprawczej" nr 6
Filipek Joanna - "Spotkanie ekspertów" nr 5
Filipek Joanna - "Jak napisać program zdrowotny" nr 6
Fudała Jadwiga- "Transteoretyczny model zmiany"nr 1
Fudała Jadwiga - "Lecznictwo odwykowe 2009-2010" nr 5
Gąsior Krzysztof - "Poczucie sensu życia u osób dorosłych dzieci alkoholików" nr 6
Ginowicz Halina- "Matki, które znam" nr 4
Gruszczyńska Danuta - "Dopalacze a system" nr 1
Habrat Bogusław- "Proponowane zmiany w klasyfikacji DSM-5 w odniesieniu do zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych" nr 3
Habrat Bogusław - "Badania dla praktyki" nr 5
Jaraczewska Iga - "Podstawy teoretyczne terapii motywującej i dialogu motywującego" nr 4
Kaczmarczyk Ireneusz - "Wspomnienia, marzenia"nr 1
Kasprzak Jacek - "Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" nr 2
Kasprzak Jacek - Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu"cz. II nr 3
Kołakowski Paweł - "Psycholog i terapeuta jako świadek przed sądem"nr 2
Kucińska Marzenna - "Terapia przetwarzania" nr 1
Kucińska Marzanna - "terapia schematu wobec pacjentów uzależnionych z zaburzeniami osobowości" nr 4
Lelonek-Kuleta Bernadeta - "Ogólnopolska konferencja "Gra o życie"" nr 4
Litwa Agnieszka "Konferencja "Patologiczny hazard-diagnoza i psychoterapia"" nr 5
Majka Adrianna - "Agresja w chorobie alkoholowej kobiet" nr 2
Malanowski Michał - "Dopalacze a system" nr 1
Miturska Ewa - "Praca na zasobach osobistych pacjenta w terapii uzależnień" nr 3
Miturska Ewa - "Wielka potrzeba ulgi, czyli emocje w życiu pacjenta uzależnionego" nr 6
Modrzyński Robert - "Uzależnienie w świetle teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla- nr 4
Olczak Serafin - "Uzależniony ojciec - nowe wyzwania i stare zagrożenia" nr 1
Płachcińska Grażyna - "Pomóc hazardzistom" nr 1
Piotrkowska Grażyna - "Matka w terapii" nr 5
Redakcja "Stresująca sesja" nr 3
Redakcja "Wszystko dla młodych" nr 5
Redakcja "Wykluczenie społeczne kobiet- problem europejski" nr 5
Redakcja "Błękitny Krzyż- profesjonalnie i kompleksowo" - nr 6
Reguła Dorota- "Co to jest "terapia pogłębiona"" nr 4
Ryniak Jolanta- "Cele i kompetencje" nr 4
Sagadyn Leszek - "Według potrzeb i możliwości" nr 4
Skrobot Jacek "Organizm terapeutyczny" nr 3
Stajer Patrycja - "Sposób doświadczania własnej cielesności wśród kobiet DDA" nr 5
Skrzypczyk Witold- "rachunek ujemny" nr 4
Szczukiewicz Piotr- "Duchowość w terapii. Podejście logoterapeutyczne" nr 2
Szczukieiwcz Piotr - "Pomagamy czy leczymy?" nr 6
Ślaski Sławomir - "Zachowania transgresywne i ochronne a uczestnictwo w psychoterapii uzależnień" nr 2
Ulmer Albrecht - "Rozwój medycyny uzależnień" nr 5
Wawerska- Kus- "Koło zamachowe" nr 2
Wawerska- Kus Joanna - "Matka w terapii" nr 4
Widera-Wysoczańska Agnieszka- "Wpływ osobistych doświadczeń na sytuację pomagania" nr 3
Wojewódzka Barbara - "Słów kilka o hazardzie" nr 5
Wojnar Roman- "Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej" nr 2
Zanki Małgorzata -"Hazard- wiedeńskie doświadczenia" nr 6

Wywiadu udzielili nam:

Jabłoński Piotr- "Wzmocnić trendy" nr 1
Jabłoński Piotr "Fundusz do zagospodarowania" nr 4
Koczurowska Jolanta - "Monar zarządzany profesjonalnie" nr 2
Wojnar Marcin- "Tendencja do integracji" nr 5
Ryniak Jolanta "Będą zmiany" nr 3
Seymour Carter- "Chłopiec w sklepie z cukierkami" nr 5
Świątkiewicz Grażyna "zachodnia moda" nr 6