Numer 1/2011 

Spis treści

 • WZMOCNIĆ POZYTYWNE TRENDY - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem KBdsPN
 • TRANSTEORETYCZNY MODEL ZMIANY – implikacje kliniczne - Jadwiga Fudała
 • UZALEŻNIONY OJCIEC  – NOWE WYZWANIA I STARE ZAGROŻENIA - Serafin Olczak
 • OBECNOŚĆ ŚMIERCI W ŻYCIU I W PSYCHOTERAPII - Anna Dodziuk
 • TERAPIA PRZETWARZANIA - Marzenna Kucińska
 • „DOPALACZE” A SYSTEM - Michał Melanowski,  Danuta Gruszczyńska
 • PATOLOGICZNY HAZARD: Spirala w Dół i Droga do Wolności - Angelika Danek
 • POMÓC HAZARDZISTOM – Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Diagnoza i terapie patologicznego hazardu” - Grażyna Płachcińska
 • WSPOMNIENIA, MARZENIA - Jerzy Mellibruda
 • Informacje. Propozycje czytelnicze
 • Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 2/2011

Spis treści

 • MONAR ZARZĄDZANY PROFESJONALNIE - Rozmowa z Jolantą Koczurowską, Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
 • OCENA NASILENIA OBJAWÓW UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU PRZY POMOCY SKALI ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (SRUA)– wskazówki dla diagnosty (cz.1) - Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała
 • DUCHOWOŚĆ W TERAPII PODEJŚCIE LOGOTERAPEUTYCZNE - Piotr Szczukiewicz
 • WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ NA TEMAT SKUTECZNOŚCI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W PRAKTYCE KLINICZNEJ - Bogusława Bukowska
 • PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - Roman Wojnar
 • PSYCHOLOG I TERAPEUTA JAKO ŚWIADEK PRZED SĄDEMPaweł - Romuald Kołakowski
 • OBECNOŚĆ ŚMIERCI W ŻYCIU I W PSYCHOTERAPII (cz. II) - Anna Dodziuk
 • AGRESJA W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ KOBIET - Adrianna Majka
 • WŁASNA INICJATYWA - Rozmowa z Leszkiem Sagadynem
 • KOŁO ZAMACHOWE - Joanna Wawerska–Kus
 • ZACHOWANIA TRANSGRESYJNE I OCHRONNE A UCZESTNICTWO W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ - Sławomir Ślaski
 • Propozycje czytelnicze
 • Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 3/2011 

Spis treści

 • BĘDĄ ZMIANY - Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorką prac komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o certyfikaty specjalistów i instruktorów terapii uzależnienia i współuzależnienia.
 • PROPONOWANE ZMIANY W KLASYFIKACJI DSM–5 W ODNIESIENIU DO ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - Bogusław Habrat
 • OCENA NASILENIA OBJAWÓW UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU PRZY POMOCY SKALI ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (SRUA)– wskazówki dla diagnosty (cz.2) - Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała
 • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ W PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUPIE ROBOCZEJ DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE - Renata Durda
 • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE - Piotr Antoniak
 • WPŁYW OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ NA SYTUACJE POMAGANIA - Agnieszka Widera–Wysoczańska
 • PRACA NA ZASOBACH OSOBISTYCH PACJENTA W TERAPII UZALEŻNIEŃ - Ewa Miturska
 • ORGANIZM TERAPEUTYCZNY - Jacek Skrobot
 • SZKOLENIE W DZIEDZINIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW - Bogusława Bukowska
 • STRESUJĄCA SESJA (red.)
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA


Numer 4/2011

Spis treści

 • FUNDUSZ DO ZAGOSPODAROWANIA - Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • TERAPIA SCHEMATU WOBEC PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI - Marzenna Kucińska
 • MATKI, KTÓRE ZNAM - Halina Ginowicz
 • MATKA W TERAPII - Joanna Wawerska–Kus
 • RACHUNEK UJEMNY – Witold Skrzypczyk
 • CZY ISTNIEJE TERAPIA POGŁĘBIONA – I JAKI JEST JEJ CEL? - Anna Bakuła
 • CO TO JEST „TERAPIA POGŁĘBIONA”? - Dorota Reguła
 • CELE I KOMPETENCJE - Jolanta Ryniak
 • TERAPIA POGŁĘBIONA CZY TERAPIA ADEKWATNA DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PACJENTA? – Elżbieta Rachowska
 • WEDŁUG POTRZEB I MOŻLIWOŚCI - Leszek Sagadyn
 • UZALEŻNIENIE W ŚWIETLE TEORII ZACHOWANIA ZASOBÓW Stevana Hobfolla – Robert Modrzyński
 • PODSTAWY TEORETYCZNE TERAPII MOTYWUJĄCEJ I DIALOGU MOTYWUJĄCEGO – Iga Jaraczewska
 • TERAPIA DLA POLAKÓW W USA – Angelika Danek
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GRA O ŻYCIE” - Bernadeta Lelonek–Kuleta
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA

Numer 5/2011

Spis treści

 • TENDENCJA DO INTEGRACJI - Rozmowa z prof. Marcinem Wojnarem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
 • BADANIA DLA PRAKTYKI – Bogusław Habrat
 • SŁÓW KILKA O HAZARDZIE – Barbara Wojewódzka
 • MATKA W TERAPII – Grażyna Piotrkowska
 • WSZYSTKO DLA MŁODYCH (red.)
 • SPOTKANIE EKSPERTÓW – Joanna Filipek
 • LECZNICTWO ODWYKOWE 2009–2010 – Jadwiga Fudała
 • SPOSÓB DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ CIELESNOŚCI WŚRÓD KOBIET DDA – Patrycja Stajer
 • „CHŁOPIEC W SKLEPIE Z CUKIERKAMI” - Rozmowa z Seymourem Carterem
 • ROZWÓJ MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY NA PODSTAWIE PRAKTYKI MEDYCZNEJ W STUTTGARCIE – Albrecht Ulmer
 • KONFERENCJA „PATOLOGICZNY HAZARD – DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA” – Agnieszka Litwa
 • ZMIANY W FINANSOWANIU –  Kama Dąbrowska
 • Wykluczenie społeczne kobiet – problem europejski.
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA.


Numer 6/2011

Spis treści

 • ZACHODNIA MODA - Rozmowa z dr Grażyną Świątkiewicz z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • WIELKA POTRZEBA ULGI, CZYLI EMOCJE W ŻYCIU PACJENTA UZALEŻNIONEGO… Ewa Miturska
 • WPŁYW OTOCZENIA, KONFLIKTY, EMOCJE...Jan Chodkiewicz, Agata Biedrzycka
 • POMAGAMY CZY LECZYMY? – Piotr Szczukiewicz
 • HAZARD – WIEDEŃSKIE DOŚWIADCZENIA – PRACA TERAPEUTYCZNA Z UZALEŻNIONYMI OD HAZARDU W AMBULATORIUM UZALEŻNIEŃ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W WIEDNIU – Małgorzata Zanki
 • SZERZEJ O ASERTYWNOŚCI I MOCY SPRAWCZEJ – Piotr Fijewski
 • UZALEŻNIENIE JAKO CHOROBA CHRONICZNA – Bogusława  Bukowska
 • POCZUCIE SENSU ŻYCIA U OSÓB DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW – Krzysztof Gąsior
 • BŁĘKITNY KRZYŻ – PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO
 • JAK NAPISAĆ PROGRAM ZDROWOTNY –  Joanna Filipek
 • Propozycje czytelnicze. Informacje. Z Działu Lecznictwa PARPA.

  Skorowidz 2011

Antoniak Piotr – "Terapeuta uzależnień wobec przemocy w rodzinie" nr 3
Bakuła Anna - "Czy istnieje terapia pogłębiona - i jaki jest jej cel?"
Bętkowska-Korpała Barbara - " Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" nr 2
Bętkowska-Korpała Barbara - " Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" cz. II nr 3
Bukowska Bogusława - "Wykorzystanie wyników badań na temat skuteczności leczenia uzależnień w praktyce klinicznej" nr 2
Bukowska Bogusława - "Szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków" nr 3
Bukowska Bogusława - "Uzależnienie jako choroba chroniczna" nr 6
Chodkiewicz Jan, Biedrzycka Agata- "Wpływ otoczenia, konflikty, emocje" nr 6
Danek Angelika - "Patologiczny hazard"nr 1
Danek Angelika - "Terapia dla Plaków w USA" nr 4
Dąbrowska Kama- "Zmiany w finansowaniu" nr 5
Dodziuk Anna - "Obecność śmierci w życiu i w psychoterapii" nr 1
Dodziuk Anna - "Obecność śmierci w życiu i w psychoterapii" cz. II nr 2
Durda Renata - "terapeuta uzależnień w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupie roboczej do spraw przemocy w rodzinie" nr 3
Fijewski Piotr "Szerzej o asertywności i mocy sprawczej" nr 6
Filipek Joanna - "Spotkanie ekspertów" nr 5
Filipek Joanna - "Jak napisać program zdrowotny" nr 6
Fudała Jadwiga- "Transteoretyczny model zmiany"nr 1
Fudała Jadwiga - "Lecznictwo odwykowe 2009-2010" nr 5
Gąsior Krzysztof - "Poczucie sensu życia u osób dorosłych dzieci alkoholików" nr 6
Ginowicz Halina- "Matki, które znam" nr 4
Gruszczyńska Danuta - "Dopalacze a system" nr 1
Habrat Bogusław- "Proponowane zmiany w klasyfikacji DSM-5 w odniesieniu do zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych" nr 3
Habrat Bogusław - "Badania dla praktyki" nr 5
Jaraczewska Iga - "Podstawy teoretyczne terapii motywującej i dialogu motywującego" nr 4
Kaczmarczyk Ireneusz - "Wspomnienia, marzenia"nr 1
Kasprzak Jacek - "Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu" nr 2
Kasprzak Jacek - Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy skali rozwoju uzależnienia od alkoholu"cz. II nr 3
Kołakowski Paweł - "Psycholog i terapeuta jako świadek przed sądem"nr 2
Kucińska Marzenna - "Terapia przetwarzania" nr 1
Kucińska Marzanna - "terapia schematu wobec pacjentów uzależnionych z zaburzeniami osobowości" nr 4
Lelonek-Kuleta Bernadeta - "Ogólnopolska konferencja "Gra o życie"" nr 4
Litwa Agnieszka "Konferencja "Patologiczny hazard-diagnoza i psychoterapia"" nr 5
Majka Adrianna - "Agresja w chorobie alkoholowej kobiet" nr 2
Malanowski Michał - "Dopalacze a system" nr 1
Miturska Ewa - "Praca na zasobach osobistych pacjenta w terapii uzależnień" nr 3
Miturska Ewa - "Wielka potrzeba ulgi, czyli emocje w życiu pacjenta uzależnionego" nr 6
Modrzyński Robert - "Uzależnienie w świetle teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla- nr 4
Olczak Serafin - "Uzależniony ojciec - nowe wyzwania i stare zagrożenia" nr 1
Płachcińska Grażyna - "Pomóc hazardzistom" nr 1
Piotrkowska Grażyna - "Matka w terapii" nr 5
Redakcja "Stresująca sesja" nr 3
Redakcja "Wszystko dla młodych" nr 5
Redakcja "Wykluczenie społeczne kobiet- problem europejski" nr 5
Redakcja "Błękitny Krzyż- profesjonalnie i kompleksowo" - nr 6
Reguła Dorota- "Co to jest "terapia pogłębiona"" nr 4
Ryniak Jolanta- "Cele i kompetencje" nr 4
Sagadyn Leszek - "Według potrzeb i możliwości" nr 4
Skrobot Jacek "Organizm terapeutyczny" nr 3
Stajer Patrycja - "Sposób doświadczania własnej cielesności wśród kobiet DDA" nr 5
Skrzypczyk Witold- "rachunek ujemny" nr 4
Szczukiewicz Piotr- "Duchowość w terapii. Podejście logoterapeutyczne" nr 2
Szczukieiwcz Piotr - "Pomagamy czy leczymy?" nr 6
Ślaski Sławomir - "Zachowania transgresywne i ochronne a uczestnictwo w psychoterapii uzależnień" nr 2
Ulmer Albrecht - "Rozwój medycyny uzależnień" nr 5
Wawerska- Kus- "Koło zamachowe" nr 2
Wawerska- Kus Joanna - "Matka w terapii" nr 4
Widera-Wysoczańska Agnieszka- "Wpływ osobistych doświadczeń na sytuację pomagania" nr 3
Wojewódzka Barbara - "Słów kilka o hazardzie" nr 5
Wojnar Roman- "Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej" nr 2
Zanki Małgorzata -"Hazard- wiedeńskie doświadczenia" nr 6

Wywiadu udzielili nam:

Jabłoński Piotr- "Wzmocnić trendy" nr 1
Jabłoński Piotr "Fundusz do zagospodarowania" nr 4
Koczurowska Jolanta - "Monar zarządzany profesjonalnie" nr 2
Wojnar Marcin- "Tendencja do integracji" nr 5
Ryniak Jolanta "Będą zmiany" nr 3
Seymour Carter- "Chłopiec w sklepie z cukierkami" nr 5
Świątkiewicz Grażyna "zachodnia moda" nr 6