Numer 2/2012


3

Specjaliści powiadają, że etap pierwszy uzyskania abstynencji bądź odzyskiwania kontroli używania substancji stanowi podstawę oddziaływań terapeutycznych. Przyjmuję to jako fakt i również się z tym zgadzam. Wymaga on specjalnej technologii i programów, w tym technologii umożliwiającej człowiekowi podejmowanie decyzji, tak jak o tym mówi wywiad motywujący

Psychoterapia w lecznictwie uzależnień

Rozmowa z profesorem Czesławem Czabałą


6

Leki uspokajające i nasenne działają na te same miejsca w mózgu co alkohol, wywierają więc podobny wpływ na stan psychiczny człowieka, łagodzą objawy braku alkoholu, ale i podobnie jak alkohol uzależniają...

Anna Basińska

Problem uzależnienia od leków uspokajająco–nasennych w praktyce terapeuty uzależnień


9

Grupa stanowi pewnego rodzaju zwierciadło, w którym każdy ma okazję zobaczyć i doświadczyć siebie. Jednym z podstawowych celów w mojej grupie jest lepsze poznawanie siebie i kontakt z własnymi uczuciami

Bożena Maciek–Haściło

Grupa jak zwierciadło


12

Nasi pacjenci są osobami doświadczającymi silnego niepokoju i lęku. Potwierdzają to wyniki poniższego badania, które wykazały, że kobiety uzależnione od alkoholu charakteryzuje wysoki poziom lęku chronicznego

Adrianna Majka

Lęk w chorobie alkoholowej kobiet


15

Współuzależnienie to zjawisko niewystępujące w formalnych klasyfikacjach chorób. Określa dorosłe osoby żyjące na co dzień z osobą nadużywającą lub uzależnioną w relacji, która bardziej szkodzi niż pozwala zaspokoić własne potrzeby

Marzenna Kucińska

Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych


18

Człowiek z natury rzeczy nie jest istotą samowystarczalną. Wiele naszych podstawowych potrzeb możemy zaspokoić tylko podczas spotkania z innymi ludźmi. Pomimo jednak tego, że jest to sytuacja uniwersalna, kontakt z drugim człowiekiem często wiąże się nie z wymianą i zaspokojeniem potrzeb, ale wręcz przeciwnie z frustracją i cierpieniem

Hanna Szczepańska

Etiologia mechanizmów unikania kontaktu w świetle teorii i praktyki Gestalt


21

Dążność człowieka do doświadczania poczucia sensu życia nie zawsze kończy się spełnieniem jego oczekiwań

Dariusz Zwierzchowski

Poczucie sensu życia u osób uzależnionych od alkoholu


24

Pracując z pacjentem uzależnionym, warto podkreślać rolę nastawienia do świata i do siebie, które w ruchach trzeźwościowych określane jest mianem „pokory”. Wydaje się, że dojrzałe wykształcenie takiej postawy odgrywa zasadniczą rolę w wychodzeniu z nałogu

Szymon Juza

Kim byłem? Kim jestem? Dokąd zmierzam?

Jak osoby uzależnione postrzegają swoją drogę życiową


28

Superwizję można traktować jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów uczenia się psychoterapii

Jolanta Ryniak

Superwizja w psychoterapii uzależnień


30

Rozumienie przebiegu pracy terapeutycznej daje możliwość wypracowania nowych, innych form podejmowanych interwencji terapeutycznych, ułatwia poznanie nowych technik i strategii terapeutycznych

Bogdan Ratajczak

Spotkanie superwizyjne


32

Poradnia Leczenia Uzależnień „Punkt” na warszawskiej Pradze Północ pomaga nie tylko osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ale także pracoholikom, hazardzistom czy seksoholikom

Odmieniony „Punkt”- (red.)


33

Rozmowa z Pawłem Kołakowskim członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Luki w ustawie


34

Propozycje czytelnicze


35

Informacje