Numer 3/2012


 

3

Im lepiej poznamy mechanizm powstania uzależnienia w mózgu, tym skuteczniejsze terapie i leki będziemy mogli opracować, aby pomóc chorym 

Mózg skłonny do uzależnień

Rozmowa z profesorem Jerzym Vetulanim z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk


5

Jadwiga Fudała

Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu

omówienie wyników badania 


9

Nowoczesne leki w terapii uzależnienia powinny być w ofercie każdej placówki odwykowej dla wsparcia programu psychoterapeutycznego...
Marcin Wojnar

„Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu”

Komentarz do badania ankietowego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


11

W ostatnich latach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych rośnie liczba badań klinicznych dotyczących skuteczności leczenia farmakologicznego w uzależnieniu od alkoholu. Jednocześnie polska propozycja dla pacjentów z problemem uzależnienia od alkoholu wciąż opiera się przede wszystkim na oddziaływaniach  psychoterapeutycznych
Andrzej Jakubczyk

Znaczenie farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu


17

Abstynencja to nie cel, jest tylko środkiem prowadzącym do zdrowia i dobrostanu pacjenta. W  osiągnięciu tego zamierzenia leki mogą pomóc równie skutecznie jak psychoterapia, choć wciąż nie ma takiego, który likwidowałby przemożną chęć wzięcia narkotyku – głód psychiczny

Nie ma cudownej tabletki

Rozmowa z dr Kariną Steinbarth–Chmielewską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


19

Jeżeli lekarze i terapeuci wspólnie diagnozują pacjenta, mogą również wspólnie opracować plan leczenia
Storrada Grabińska–Ujda

Farmakoterapia – jakie stawiamy cele i co chcemy leczyć?


22

Grupa stanowi pewnego rodzaju zwierciadło, w którym każdy ma okazję zobaczyć i doświadczyć siebie. Jednym z podstawowych celów w mojej grupie jest lepsze poznawanie siebie i kontakt z własnymi uczuciami 
Bożena Maciek-Haściło 

Grupa jak zwierciadło (cz. 2)


24

Metoda focusingu zwraca uwagę człowieka na to, co mówi jego ciało. Klient jest postrzegany jako ktoś, kto posiada wewnątrz siebie całą potrzebną mu wiedzę na temat tego, jak żyć i samorealizować się 
Dariusz Tkaczyk

Nie wiesz? Zapytaj ciała


26

Wywodząca się z buddyzmu praktyka mindfulness okazała się niezwykle pomocna dla osób uzależnionych w utrzymaniu abstynencji i odzyskaniu harmonii w życiu
Anna Konefał

Mindfulness dla uzależnionych


29

Osoby podejmujące decyzję o skorzystaniu z psychoterapii zwykle chcą wiedzieć, jaka jest jej skuteczność w uporaniu się z nałogiem. To ważny czynnik motywujący do podjęcia tej formy leczenia. Zazwyczaj otrzymują informację w uproszczonej formie, że „trzeźwieje około 30% uzależnionych”. Rodzi to naturalne pytanie, czy tak niewielki odsetek trzeźwiejących osób wynika z natury samego uzależnienia, czy też są inne bardziej skuteczne metody
Robert Modrzyński

Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu


34

Uczymy się terapii, prowadząc ją. Nie możemy nauczyć się jej z książek czy wykładów...
Elżbieta Rachowska

Na czym polega superwizja i dlaczego warto z niej korzystać


34

Propozycje czytelnicze


35

Informacje