Numer 5/2012


3

Doświadczenia bardzo wielu krajów wskazują na to, że surowe kary za posiadanie i używanie narkotyków to droga donikąd. Droga, która nie tylko nie zwalcza narkomanii, ale w dodatku powoduje szerzenie się groźnych chorób zakaźnych – mówił Michel Kazatchkine w trakcie dwudniowego spotkania Światowej Komisji Polityki Narkotykowej, które odbyło się 23 i 24 października w Warszawie


Narkotyki w zgodzie z prawem

Rozmowa z Michelem Kazatchkine, Dyrektorem Światowej Fundacji do Walki z AIDS, Malarią i Gruźlicą, członkiem Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej


5

Relacja terapeutyczna nie może trwać w nieskończoność. W terapii stacjonarnej koniec jest bardzo dokładnie przewidziany. Jednak zakończenie terapii długoterminowej zazwyczaj nie jest czymś z góry ustalonym. Zatem kiedy i jak należy zakończyć terapię? Czy można ją przerwać jednostronnie dla dobra klienta? Co zrobić na zakończenie procesu pomagania? Kto decyduje o zakończeniu? To tylko przykłady z wielu pytań, przed jakimi staje terapeuta. Na niektóre z nich ma odpowiedzieć niniejszy artykuł
Piotr Szczukiewicz

Dobre zakończenie terapii


9

Problem patologicznego hazardu jest coraz bardziej obecny w Polsce. Początkowo osoby uzależnione miały bardzo małą dostępność do profesjonalnej pomocy ze względu na brak wyspecjalizowanych placówek leczniczych a także słabe doświadczenia i umiejętności lekarzy i terapeutów

Leszek Sagadyn 

Specyfika relacji terapeutycznej u osób uzależnionych od hazardu


12

Podejście do znaczenia farmakoterapii w naszym kraju jak i w Europie jest zróżnicowane i niesie ze sobą wiele konsekwencji, zarówno biologicznych jak i psychologicznych

Roman Wojnar

Praktyka kliniczna na Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych


15

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „ewaluacja” to ocenianie, ustalanie wartości czegoś. Takie rozumienie słowa „ewaluacja” może kojarzyć się negatywnie – z byciem poddawanym ocenie. U osoby, której działania mają podlegać procesowi ewaluacji, może to budzić lęk przed oceną

Adrianna Majka

Ewaluacja w procesie psychoterapii uzależnień


17

Czy same zachowania, takie jak jedzenie czy seks, mogą przybrać formę uzależnień? Jeżeli uzależnienie chemiczne jest przejściem na skróty, to czy całkowita droga odruchowa od zachowania do pobudzenia systemu nagrody może także prowadzić do uzależnienia? 
Ryszard Romaniuk

Uzależnienia behawioralne


20

W lipcu polscy terapeuci mieli możliwość odwiedzenia niemieckiego szpitala odwykowego i zapoznania się z tym, jak pracują niemieccy terapeuci i lekarze zajmujący się osobami uzależnionymi. To była bardzo pouczająca i ciekawa wizyta

Dorota Lewandowska–Szczęsna

Porusz rękę, a poruszysz umysł


22

Zagrożenie utartą abstynencji może w odczuciach trzeźwiejącego alkoholika wywołać stres znacznie bardziej dotkliwy niż strata związana z pogorszeniem relacji rodzinnych

Lucyna Golińska

Zyski i straty w odczuciach leczących się alkoholików i osób współuzależnionych


25

U wysoko funkcjonujących pacjentek przekonanie o własnej omnipotencji, wysnute na podstawie wcześniejszych doświadczeń, sukcesów szkolnych i pozaszkolnych, nie pozwala na utożsamienie się z przegraną w kwestii kontrolowania picia

Anna Prokop

Kobiety doskonałe


28

Nasz pacjent często znajduje się w bardzo trudnym momencie życia. Aby poradzić sobie z trudną, kryzysową sytuacją, jest w stanie zgodzić się na każde warunki, jakie mu zaproponujemy...

Piotr Bakuła

Regulaminy ośrodków a prawa człowieka i pacjenta


32

W poprzednim numerze TUiW (4/2012) ukazał się artykuł Jadwigi Fudały pt. „Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień” oraz tekst Zarządzenia nr 13 Dyrektora PARPA. Niektóre stwierdzenia w nich zawarte wymagają dodatkowych wyjaśnień

Jadwiga Fudała

Kilka dodatkowych wyjaśnień:


33

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zorganizowało dwudniową (27–28 IX) konferencję naukową poświęconą problematyce hazardu i patologicznego grania

Agnieszka Litwa–Janowska

Skutecznie pomóc hazardzistom


35

Propozycje czytelnicze, Informacje