Numer 6/2012


3

Postulowana przez Światową Komisję ds. Polityki Antynarkotykowej filozofia odstępowania od karania za posiadanie narkotyków na rzecz depenalizacji i dekryminalizacji, zaniechania walki z osobami uzależnionymi na rzecz pomagania im jest również nam bardzo bliska...

Kary do lamusa

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


5

Terapia par w sposób naturalny pojawia się w lecznictwie uzależnień jako sposób pomagania małżeństwom lub związkom nieformalnym w powrocie do zdrowia oraz w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem

Jolanta Ryniak

Wzmocnienie procesu zdrowienia poprzez terapię pary


10

Po czterdziestu latach tej pracy nadal lubię się uczyć psychoterapii... ale jeszcze bardziej lubię uczyć psychoterapii innych...

Integracja w psychoterapii

Rozmowa z profesorem Jerzym Mellibrudą


13

Artykuł prezentuje tezy zawarte w tekście „Process–Experiential Therapy for Posttraumatic Stress Difficulties”. Robert Elliot, Kenneth L. Davis oraz Emil Slatick przedstawiają w nim podejście terapii doświadczeniowej do rozumienia objawów PTSD i wynikających z tego celów terapii.
W poniższym artykule zaprezentowane zostaną także techniki i strategie terapeutyczne użyteczne w pracy z klientami, którzy przeżyli traumę

Hanna Szczepańska

Trauma w terapii


17

Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kwestie poznania i rozumienia sytuacji pacjenta, funkcji relacji terapeutycznej i jej wpływu na proces zmiany

Ireneusz Kaczmarczyk

Psychoterapia Osób Uzależnionych – problem rozumienia pacjenta


22

O procedurze Niebieskie Karty rozmawiamy z Renatą Durdą, kierownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Interdyscyplinarnie przeciw przemocy


25

Dla pacjenta, sprawcy przemocy, w momencie zakładania mu Niebieskiej Karty przestajemy być terapeutami, a stajemy się policjantami i urzędnikami. Nic dziwnego, że pacjent często w tej sytuacji przerywa terapię

Dorota Rogulska

Niebieskie karty – problemy i refleksje


27

Badania potwierdzają, że kobiety są zdecydowanie bardziej wrażliwe na destrukcyjne działanie alkoholu. Mimo że piją go od trzech do czterech razy mniej niż mężczyźni, szybciej doświadczają poważnych szkód zdrowotnych oraz częściej przypłacają uzależnienie od alkoholu życiem

Jadwiga Fudała

Kobiety i alkohol – Jak piją kobiety?


31

Ośrodek Readaptacyjno–Rehabilitacyjny w Karczewie powstał w Konstancie–Jeziornie – gdzie mieściła się pierwsza jego siedziba – jako placówka pomagająca osobom zakażonym wirusem HIV. Dzisiaj nadal opiekuje się zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, ale rozszerzył swoją działalność – znajduje się tutaj także ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla absolwentów programów terapeutycznych różnych placówek

Dla tych, których nikt nie chce...


35

Propozycje czytelnicze, Informacje