Skorowidz 2012

Wywiady:
Brzózka Krzysztof - "Egzaminy lepiej zdawać" - nr 1/3
Brzózka Krzysztof - "Konieczne regulacje" nr 4/3
Bukowska Bogusława - "Zielone światło dla programów hazardowych" - nr1/10
Czabała Czesław - "Psychoterapia w lecznictwie uzależnień" - nr 2/3
Durda Renata - "Interdyscyplinarnie przeciw przemocy" - nr 6/22
Jabłoński Piotr - "Kary do lamusa" - nr 5/3
Kazatchkine Michel - "Narkotyka w zgodzie z prawem" - nr 5/3
Kołakowski Paweł - "Luki w ustawie" - nr 2/33
Mellibruda Jerzy - "Integracja w psychoterapii" - nr 6/10
Ryniak Jolanta - "zadbać o spójność" - nr 1/26
Sagadyn Leszek - "Indeks pacjenta?" - nr1/8
Steinbarth-Chmielewska - "Nie ma cudownej tabletki" - nr 3/17
Vertulani Jerzy - "Mózg skłonny do uzależnień" - nr 3/3

Artykuły
Antoniak Piotr - "Na nowej drodze" - nr 1/4
Bakuła Piotr - "Regulaminy ośrodków a prawa człowieka i pacjenta" - nr 5/28
Basińska Anna - "Problem uzależnienia od leków uspokajająco-nasennych w praktyce terapeuty uzależnień" - nr 2/6
Bętkowska-Korpała Barbara - "Nie »czy«, ale »jak« pomagać w placówkach odwykowych uzależnionym od tytoniu" nr - 4/26
Burda Katarzyna - "Tradycja i rozwój" - nr 4/43
Burda Katarzyna - "Od  początku do końca z namysłem" - nr 4/37
Burda Katarzyna - "Dla tych, których nikt nie chce" - nr 6/31
Chodkiewicz Jan - "Używanie substancji psychoaktywnych - badania w oparciu o psychobiologiczny model osobowości Roberta Cloningera - nr 4/18
Duda-Kubik Agnieszka - "Nasze doświadczenia" - nr 1/16
Litwa-Janowska Agnieszka - "Skutecznie pomóc hazardzistom" - nr 5/33
Lelonek-Kuleta Bernadeta - "Badania naukowe a praktyka terapeutyczna" - nr 1/18
Fudała Jagoda - "Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków" - nr 1/22
Fudała Jagoda - "Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu" - nr 3/5
Fudała Jagoda - "Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień - komentarz do zarządzenia" - nr 4/24
Fudała Jadwiga - "Kilka dodatkowych wyjaśnień" - nr 5/32
Fudała Jadwiga - "Kobiety i alkohol-jak piją kobiety?" - nr 6/27
Golińska Lucyna - "Zyski i straty w odczuciach leczących się alkoholików i osób współuzależnionych" - nr 5/22
Grabińska-Ujda Storada - "Farmakoterapia- jakie stawiamy cele i co chcemy leczyć?" - nr 3/19
Gryn Kamila - "Leczenie uzależnień" - nr nr 1/28
Jakubczyk Andrzej - "Znaczenie farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu" - nr 3/11
Juza Szymon - "Kim byłem? Kim jestem? Dokąd zmierzam?" - nr 2/24
Kaczmarczyk Ireneusz - "Psychoterpai osób uzależnionych-problem rozumienia pacjenta" - nr 6/17
Konefał Anna - "Mindfulness dla uzależnionych" - nr 3/26
Kucińska Marzenna - "Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych" - nr 2/15
Lewandowska-Szczęsna - "Porusz rękę, a poruszysz umysł" - nr 5/20
Maciek-Haściło Bożena - "Grupa jak zwierciadło" - nr 2/6, nr 3/22
Majka Adrianna - "Lęk w chorobie alkoholowej kobiet" - nr 2/12
Majak Adriann - "Ewaluacja w procesie psychoterapii uzależnień" - nr 5/15
Matusik-Belik Małgorzata - "Pokonywanie trudności szansą na lepsze życie" - nr 1/24
Marsollek Marcin - "Co buduje motywację w terapii?" - nr 4/4
Minda Sylwia - "Leczenie uzależnień w Wielkiej Brytanii" - nr 4/16
Modrzyński Robert - "Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu" - nr 3/29
Prokop Anna - "Kobiety doskonałe" - nr 4/25
Rachowska Elżbieta - "Na czym polega superwizja i dlaczego warto z niej korzystać" - nr 3/34
Ratajczak Bogdan - "Spotkanie superwizyjne" - nr 2/30
"Razem przeciwko narkotykom" - nr 6/34
Reguła Dorota - "Dwie strony relacji" - nr 4/13
Rogulska Dorota - "Niebieskie karty" - nr 6/25
Romaniuk Ryszard - "Uzależnienia behawioralne" - nr 5/17
Ryniak Jolanta - "Superwizja w psychoterapii uzależnień" - nr 2/28
Ryniak Jolanta - "Wzmocnienie procesu zdrowienia poprzez terapię pary" - nr 5/5
Sagadyn Leszek - "Specyfika relacji terapeutycznej u osób uzależnionych od hazardu" - nr 5/9
Szczepańska Hanna - "Etologia mechanizmów unikania kontaktu w świetle teorii i praktyki Gestalt" - nr 2/18
Szczepańska Hanna - "Trauma w terapii" - nr 6/13
Szczukiewicz Piotr - "Dobre zakończenie terapii" - nr 5/5
Tkaczyk Dariusz - "Nie wiesz? Zapytaj ciała" - nr 3/24
Wieczorek Dorota - "Zatrzymani za posiadanie narkotyków" - nr 1/31
Wnorowska Anna - "Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu" - nr 4/ 31
Wojnar Roman - "Komentarz do badania ankietowego PARPA" - nr 3/9
Wojnar Roman - "Praktyka kliniczna na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych" - nr 5/12
Wyrzykowska Ewa - "Uzależnienie jako potrzeba przywiązania" - nr 1/10
Zanki Małgorzata - "Oferta optymalna" - nr 4/9
Zwierzchowski Dariusz - "Poczucie sensu życia u osób uzależnionych od alkoholu" - nr 2/21