Numer 1/2013


 3

Wysokofunkcjonujące kobiety uzależnione od alkoholu nie są inne od tych, które wypadły ze swoich ról społecznych czy „stoczyły się”. Wszystkie je łączą podobne doświadczenia i to trzeba im w trakcie terapii umiejętnie uświadomić

Pomoc w duchu AA

Rozmowa z dr Ewą Woydyłło–Osiatyńską, specjalistką w dziedzinie terapii uzależnień


5

Współpraca w zakresie wspólnego radzenia sobie z problemem powoduje wzrost bliskości i spójności związku, dzięki czemu staje się on środowiskiem wspierającym w utrzymaniu trzeźwości

Marzenna Kucińska

Interwencje wobec dorosłych – bliskich osób nadużywających i uzależnionych


7

Czasami pacjent ma więcej odwagi w mówieniu o seksie od nas. Natomiast my poprzez własne uczucia zawstydzenia, stereotypy na temat wieku, płci, wykształcenia, pozycji społecznej, unikamy tematu,a czasami, co gorsza, interpretujemy go jako temat zastępczy

Serafin Olczak

Seksualność w relacji terapeutycznej


9

W trakcie terapii uzależnienia warto podejmować tematykę dysfunkcji seksualnych. Może się okazać, że to one leżą u podłoża uzależnienia, a ich wyleczenie da cierpiącym na nie pacjentom szansę na trwałą trzeźwość

Sławomir Jakima

Zaburzenia seksualne w uzależnieniach


11

Patologiczni hazardziści to zbiorowisko „indywidualności”. Jak wiadomo, indywidualności – przede wszystkim w swoim mniemaniu – wymagają specjalnego, wyjątkowego traktowania, dlatego terapeuta prowadzący taką grupę ma przed sobą trudne zadanie

Leszek Sagadyn

Specyfika procesu grupowego u osób uzależnionych od hazardu


14

Rozmowa z dr Janem Chodkiewiczem – autorem badań dotyczących zmian w jakości życia osób uzależnionych od alkoholu

Wspomagać zmiany


16

Wydaje się, że my, terapeuci, niezależnie od szkoły terapeutycznej i podejścia, w jakim pracujemy, stoimy przed ważnym wyzwaniem zachowania otwartości na świat i odmienność, na wszystko, co przynosi człowiek i wiedza o nim, choć bywa to trudne i wymaga przekroczenia wielu własnych schematówi ograniczeń (Amy Mindell)

Leszek A.Kapler

Współczesne obrzeża terapii uzależnień


21

Kadra Oddziału Dziennego przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie opracowała autorski program terapii uzależnień, który z powodzeniem stosuje w swojej placówce

W zgodzie z rytuałem


24

Być może niezadowolenie z siebie, własnego życia i wyborów życiowych jest stałą cechą osób mających doświadczenia z uzależnieniem rodziców...

Jan Chodkiewicz

Zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików, korzystających i niekorzystających z pomocy terapeutycznej


28

Majaczenie drżenne (delirium tremens) to powikłanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego, ostry stan psychotyczny, którego wystąpienie stanowi bezwzględne wskazanie do umieszczenia pacjenta w szpitalu. O mechanizmach powstawania majaczenia niewiele jeszcze wiadomo, choć istnieją na ten temat różne hipotezy

Joanna Mikuła

Delirium tremens


32

Rozmowa z Jolantą Ryniak, koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych

Co warto wiedzieć przed egzaminem certyfikacyjnym?


35

Propozycje czytelnicze, Informacje