Numer 4/2013


3

Stawianie pytania: Czy lepsza jest abstynencja, czy kontrolowanie picie? – nie ma racji bytu. Jeżeli człowiek lubi sobie wypić, a potrafi to kontrolować, to nie ma problemu i nie potrzebuje żadnej terapii

To pacjent wybiera...

Rozmowa z dr Ewą Woydyłło–Osiatyńską, specjalistką w dziedzinie terapii uzależnień


5

Pracując w poradni dla młodzieży nadużywającej środków psychoaktywnych lub uzależnionej od nich, zauważamy istotną rolę terapii rodzin we wspieraniu leczenia uzależnienia, jak i długofalowego radzenia sobie z reorganizacją życia osób, które z uzależnieniem i współuzależnieniem sobie poradziły
Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski

Cele terapii rodzinnej w pracy terapeutycznej z rodzinami z uzależnieniem


8

Tematyka nadużyć seksualnych jest bardzo specyficzna, trudna do eksplorowania oraz budzi lęki i obawy pacjenta, a niekiedy i terapeuty...
Jolanta Hojda

Terapia traum seksualnych z dzieciństwa


13

W Polsce coraz bardziej popularny staje się niekonfrontacyjny model pracy oparty na dialogu motywującym. W procesie pomagania pomijany jest jednak zazwyczaj jeden z bardzo istotnych elementów podejścia, a mianowicie diagnozowanie wstępne i sesję następującej po tym informacji zwrotnej
Halina Ginowicz

Wykorzystanie diagnozy wstępnej w procesie motywacji do zmiany zachowań związanych z używaniem alkoholu

(tekst oryginalny bez poprawek redakcyjnych w formacie pdf)


19

Patrząc na zawiłości związane z diagnozowaniem pacjentów, warto wykazywać dużą wstrzemięźliwość diagnostyczną, gdyż etykietowanie słowem „alkoholik” może nieść dla terapeuty – diagnosty duże konsekwencje prawne
Roman Wojnar

Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień (cz.II)


23

Sprostowanie
Roman Wojnar


24

Seksoholizm to zjawisko niewystępujące w formalnych klasyfikacjach chorób. Nie oznacza to jednak, że zjawisko to nie występuje. Nastręcza jednak wiele problemów środowisku terapeutycznemu. Cierpią na tym pacjenci, niejednokrotnie odsyłani z informacją, że ich problem nie istnieje
Natalia Smogulecka, Paweł Sikora

Uzależnienie od seksu – problem terapeutyczny


28

Rozmowa z dr Hilarie Cash, psycholożką, współtwórczynią jedynego w USA całodziennego programu leczenia uzależnienia od internetu „reSTART”w Redmont w stanie Washington. Prezentowaliśmy ten program w numerze 2/2013

„Pornografizacja kultury”


30

CANDIS to ambulatoryjny program skierowany do osób uzależnionych od marihuany i innych przetworów konopi indyjskich. Ma pomóc użytkownikom tych substancji psychoaktywnych osiągnąć abstynencję albo tylko ograniczyć używanie marihuany czy haszyszu. Od dziesięciu lat program ma znakomite wyniki w Niemczech, teraz jest wdrażany w naszym kraju
Bogusława Bukowska

CANDIS, czyli skończ z jaraniem zioła


33

Od 23 do 25 czerwca br. w siedzibie Fundacji ETOH odbyła się jubileuszowa ogólnopolska konferencja DDA. Tym razem upłynęła pod nazwą „Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”
Karolina Van Laere

Kilka myśli na temat specyfiki konferencji DDA


35

Propozycje czytelnicze, informacje