okladka 513Numer 5/2013


3

Na początku września w Warszawie odbył się kongres naukowy Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem – ESBRA 2013. Na tym wielkim spotkaniu naukowców z całego świata, m.in. z USA, Australii, Kanady, Japonii, niemal wszystkich krajów europejskich, wymieniano się informacjami i wynikami najnowszych badań dotyczących uzależnienia od alkoholu oraz dyskutowano o trendach w terapii tej choroby

Naukowo o alkoholu

Rozmowa z dr Anną Klimkiewicz z Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami


5

Związek człowieka z używką jest rodzajem romansu. Można powiedzieć, że jest wiele sposobów na rozstanie z kochankiem. Leczenie to tylko jedna z możliwości rozwiązania problemów związanych z alkoholem czy narkotykami (Mark Sobell)
Justyna Klingemann

Samowyleczenia – proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej


9

Pierwszy artykuł z cyklu na temat DM, który został opublikowany na łamach TUiW– u, dotyczył podstawowych założeń Ducha Dialogu Motywujacego, w drugim artykule zostały przedstawione metody DM i sposób budowania konstruktywnej relacji z klientem, natomiast niniejszy artykuł porusza kwestię ambiwalencji wobec zmiany
Anna Przenzak

Dialog Motywujący – budowanie mostu do zmiany (cz.III)


12

„Ważne jest, by terapeuta unikał sekciarstwa i nauczył się doceniać mocne strony rozmaitych podejść psychoterapeutycznych. Utraci być może pewność towarzyszącą ortodoksji, zyska jednak coś znacznie cenniejszego – większe uznanie dla złożoności i niepewności przedsięwzięcia terapeutycznego”– Irvin D. Yalom

Leszek A. Kapler

Refleksje superwizora - O przywileju uprawiania terapii, czyli o rozwoju terapeuty uzależnień


17

Społeczność Terapeutyczna to pewien klimat, który jest możliwy do stworzenia w każdej, najtrudniejszej nawet rzeczywistości
Robert Banasiewicz

Co leczy?


19

Polska od wielu lat aktywnie wspiera działania międzynarodowe dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy) poprzez udział w konferencjach i spotkaniach ekspertów. Polskie doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) prezentowane były w wielu krajach Unii Europejskiej m.in. w Amsterdamie, Lizbonie, Londynie, Brukseli, Frankfurcie, Rzymie, Budapeszcie jak i poza Unią, w Palm Springs, Skopje i Tbilisi
Artur Malczewski - Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

„Dopalacze” – sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola


22

Strategie pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych na przykładzie autorskiego programu Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego
Angelika Danek

Od wykluczenia do samowystarczalności


25

Stowarzyszenie Pomost–Passrelle w Paryżu działa na rzecz osób uzależnionych przebywających na emigracji. Wspólnie z innymi wyspecjalizowanymi organizacjami stawia sobie za cel wdrażanie działań, które pozwolą osobom bezdomnym, uzależnionym, wykluczonym na reintegrację do życia społecznego i zawodowego

Anna Kurzeja, Janusz Nowak

Paryski Pomost


27

Sokratesowi postawy mógłby pozazdrościć chyba każdy terapeuta. Był wrażliwy na dobro wewnętrzne człowieka, otwarty, nakierowany na dialog, bliski, a zarazem zdystansowany wobec rozmówców, nienarzucający swojego rozumienia rzeczy, idealnie dostrojony do możliwości interlokutora
Wojciech Stefaniak

Dialog sokratejski – w kierunku źródeł


31

Metafora ma niezwykłą moc docierania do samej głębi problemów. Wykorzystując metaforę, możemy dotrzeć do wypartych uczuć i zapomnianych wspomnień. Metafora nie wywołuje oporu i nie prowokuje do intelektualizacji i odrzucenia zagrażających treści
Lidia Krajczewska, Emilia Frąckiewicz

Bajka i teatr w terapii współuzależnienia


34

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprosił gości z całej Polski od 12 do 15 września na coroczne spotkanie znane jako Szkoła Letnia. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad dwieście osób. Wiele z nich z entuzjazmem przyjęło powrót Szkoły Letniej do Szczyrku
Joanna Filipek-Krawczyńska

Szkoła Letnia 2013


35

Propozycje czytelnicze, informacje