okladka 414

Numer 4/2014


Spis treści

3

Polska liderem

Polska została wyznaczona liderem regionu europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych. To dla nas wielka nobilitacja.

Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA


 4

Wyobraźnia i symbole w psychoterapii

Szereg badań klinicznych i eksperymentalnych prowadzonych od lat pokazuje, że doświadczanie pewnych sytuacji w wyobraźni aktywuje te same obszary w mózgu i oddziałuje na jego biochemię oraz na wydzielanie hormonów w taki sam sposób jak realne doświadczenia. Systematyczne i długotrwałe przywoływanie odpowiednich wyobrażeń w znaczący sposób przyczynia się do zmian. Dzięki neuroplastyczności mózgu istnieje możliwość wytworzenia alternatywnej sieci neuronalnej, co przekłada się na możliwość bardziej pozytywnego doświadczania siebie i świata przez naszych pacjentów.

Jolanta Hojda


7

Dialog Motywujący – budowanie mostu do zmiany (cz. IV)

W poprzednich artykułach na temat Dialogu Motywującego pisałyśmy o koncepcji i podstawowych pojęciach DM. Cykl rozpoczął artykuł prezentujący Ducha DM, kolejny dotyczył zasad i metod Dialogu Motywującego, trzeci ambiwalencji wobec zmiany. Czwarty, ostatni, dotyczy Języka Zmiany.

Olga Mrozowska, Anna Przenzak


10

Dzieje się w Dublinie

Centre of Counselling and Therapy (CKU) w Dublinie pomaga imigrantom z Europy Wschodniej, choć działania grupy terapeutów i psychologów ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc Polakom. To miejsce, gdzie mogą oni porozmawiać z terapeutą w ojczystym języku. W tym roku 30 maja Centrum obchodziło pięciolecie istnienia


 12

Uzależnienia w wieku dorastania – czynniki ryzyka i specyfika leczenia

Uzależnienia są istotnym i narastającym problemem klinicznym zarówno w populacji dorosłej jak i rozwojowej. Coraz częściej mamy do czynienia z problemem tzw. trzech diagnoz, gdzie uzależnieniu towarzyszy rozpoznanie zaburzeń emocji czy zaburzeń psychicznych oraz problematyki osobowościowej. Korzenie tych problemów sięgają często okresu rozwojowego

Katarzyna Krzykawska, Maciej Pilecki


15

Standardy akredytacyjne w opiece stacjonarnej nad pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych

W lipcu 2013 r. Minister Zdrowia podpisał długo oczekiwane Obwieszczenie w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień. Dokument ten otwiera drogę do procesu akredytacji stacjonarnym placówkom leczenia osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu

Bogusława Bukowska


18

Terapeuta w gąszczu przepisów

Przepisy, algorytmy, procedury powinny działać zarówno na korzyść pacjenta jak i terapeuty, nigdy przeciwko nim. Niestety z głębokim smutkiem zauważam, że w ich obecnym kształcie pojawia się niebezpieczeństwo przedmiotowego traktowania pacjenta. I to jest niepokojące

Anna Bakuła


22

Wszyscy mamy takie same prawo

Szpital Weteranów w Cleveland staje się pionierem i oficjalnie wprowadza programy terapeutyczne dla osób z grup  mniejszości seksualnych, uznanych ostatnio przez prezydenta USA i naczelne władze wojskowe za zdolne do służby wojskowej.
Doktor Ryszard Romaniuk, z tego samego Szpitala Weteranów, będzie mówił w trakcie konferencji o specyfice pracy terapeutycznej z mniejszościami seksualnymi. Jako zapowiedź konferencji już dziś prezentujemy rozmowę z Ryszardem Romaniukiem o specyfice pracy z osobami LGBT (Lesbijek, Gejów, osób Biseksualnych i Transgender)


25

Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu

Bezdomni trafiają najczęściej do leczenia, kiedy już są w trakcie długich ciągów picia i wtedy, gdy ich stan zdrowia wymaga leczenia specjalistycznego. Niezbędny jest pobyt w szpitalu na oddziale detoksykacyjnym, a następnie kontynuacja leczenia w warunkach ambulatoryjnych czy ośrodkach stacjonarnych

Anna Kurzeja


31

Przyszłość to reintegracja społeczna i zawodowa

MONAR jest przed czterdziestką. To dobry wiek – nie tylko do podsumowań. Przed czterdziestką już się dużo wie i potrafi, a jeszcze ma się siłę i zapał, aby stawiać czoła nowym wyzwaniom

Przemysław Bogusz, Jolanta Łazuga–Koczurowska


32

Dolnośląski WOTUiW w Czarnym Borze

Dla Czarnego Boru minął właśnie pierwszy rok bycia WOTUiW-em w województwie dolnośląskim, staraliśmy się pokazać z dobrej strony – mówi Jacek Kasprzak, dyrektor placówki


34

XI konferencja DDA „Praca z wyobraźnią, snami i narracjami osobistymi w psychoterapii”

Od 22 do 24 czerwca tego roku w siedzibie Fundacji ETOH w Warszawie odbyła się Konferencja DDA. Wydarzenie to organizowane we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP już po raz jedenasty z rzędu, jak co roku, cieszyło się ogromną frekwencją

Wioletta Szczerbińska


35

Propozycje czytelnicze. Informacje